2011.
március
19. 22:53

1944 március 19. - Német katonák magyar földön

Címkék:
német megszállás A 20. század gyászos napja 1944 március 19. A hitleri csapatok akkor foglalták el, jóformán anélkül, hogy ellenállásba ütköztek volna, Magyarországot. Hazánk azon a tavaszon nem számíthatott sem az angolszász erők, sem a Szovjetunió fegyveres segélynyújtására. Éppen 67 esztendeje, hogy Adolf Hitler berlini diktátor lépre csalta az idős magyar kormányzót. Horthy Miklós elfogadta a Führer meghívását a Salzburg melletti Klessheim kastélyba.

A náci vezér közölte 76 éves vendégével, hogy Itália kiugrásából tanulva megteszi az elkerülhetetlen katonai kényszerintézkedéseket. "Ha mindenben végleges elhatározott dologgal állok szemben, akkor semmi célja sincs további megbeszélésünknek. Elutazom!" Horthy érthető felháborodása hazánk megszállásával kapcsolatban nem változtatta persze meg az 55 esztendős Hitler döntését. Ám a magyar delegáció vonata nem egy könnyen jutott vissza.

A náci seregek több irányból zúdultak rá ingatag szövetségesük földjére. Az addiginál is sötétebb korszak köszöntött Magyarországra. A második világháború végső, 1944/45-ös véres fázisának elemzői szerint a németek elleni küzdelem elég kilátástalan lett volna. Nem utolsó sorban azért, mert sem az angolszász erők, sem a sztálini fegyveres egységek nem siettek a Horthy-Kállay féle Ungarn megsegítésére.  A Wehrmacht, az SS és a Gestapo megjelenésével hamarosan elindultak az első vonatok a koncentrációs táborok felé. Elkezdődött a deportálások drámája, Magyarország kegyetlen kifosztása, majd szétrombolása és a nyilasok terrorja.

Forrás: mixonline

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART