2010.
január
24. 07:33

A nemzedékek közötti kölcsönös felelősség

Címkék:
generációk A nemzedékek közti együttműködésről hazánkban mostanában főleg mint „nyugdíjkérdésről”, legújabban mint „nyugdíjkatasztrófáról” beszélnek. Ezeken a hasábokon szándékosan kerülünk minden napihírt, mélyebb kapcsolatokra, hosszabb lélegzetű folyamatokra figyelünk.

Minél magasabb rendű egy faj, annál kevesebb utódot hoz világra, és annál tovább neveli. Az élővilág alaptörvénye, hogy minden egyed a fajért van, sőt mondhatjuk, hogy az élővilág törvénye szerint a faj előbbrevaló az egyednél.

Az emberiségre mint az élővilág részére is érvényes ez a szabály. Ám nem érvényes egy-egy nációra; törzsre, nemzetségre – amint más fajok esetében sem.

A köztünk lappangó nácizmus kedvéért muszáj kitérnünk arra, hogy Hitler és szellemi atyamesterei ezen ponton tértek le a tudományosságról: Azt tételezték, hogy az egyik nemzet „felsőbbrendű faj” – ez tudománytalan, ezzel nem lehet mit kezdeni. Azonban súlyosan sérti az élővilágot, aki nem vesz tudomást a nemzedékek egymás iránti felelősségéről. Ez a felelősség egyirányú az élővilágban: az előző nemzedék felel a következőért. A szülő az utódért.

Az emberfaj esetében sincsen alapvetően máskén: biológiai parancs, hogy meg kell szülni a következő nemzedéket. Az pedig már a humanizmus többlete, amit az ókorban így summáztak: Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön!

A nemzedékek közti együttműködésről hazánkban mostanában főleg mint „nyugdíjkérdésről”, legújabban mint „nyugdíjkatasztrófáról” beszélnek. Ezeken a hasábokon szándékosan kerülünk minden napihírt, mélyebb kapcsolatokra, hosszabb lélegzetű folyamatokra figyelünk.

Anélkül tehát, hogy a nyugdíjvita konkrétumairól szólnánk, elvszerűen kell leszögeznünk: ha a nemzedékek közti szolidaritás megrendült – felrúgták avagy elpárolgott –, akkor az első hibát bizonnyal az idősebb nemzedék követte el. Szintén doktrína gyanánt leszögezhetjük, hogy a nyugdíj ellentétes a biológia parancsaival; a szociális érzék parancsa, nem a természeté. Erkölcsi imperatívusz, nem pedig természeti.

Azonban a társadalmi jelenségek (az emberi cselekedetek) nem írhatják felül a biológia törvényeit. A biológia (és a belőle kinövő társadalom) pedig nem lépheti át az élettelen természet törvényeit, például a fizika vagy a kémia szabályait. A cián öl, nem lehet törvénnyel megtiltani. A nyugdíj annak jár, aki eleget tett a természet alaptörvényének: fölnevelte a következő nemzedéket.

Kemény probléma ez itt, Magyarországon. Nálunk 1957 óta nem születik meg a szükséges számú gyermek, sőt bizonyos argumentumok mentén akár húsz-huszonöt évvel korábbi dátumot is mondhattunk volna. Ha azt akarjuk, hogy legyen a magyar nemzetnek jövője, akkor sokasodnunk kell. A szülőképes korú nőknek legalább kettőt-hármat kell szülniök, a szinten tartáshoz. Ha nemzeti gyarapodást akarunk, akkor négyet-ötöt.

Ennek a kritériumnak ma csak a cigányság felel meg. Nekik van is jövőjük. Aktuálisan azt láthatjuk, hogy az MSZP most rétegpárttá kívánja pozicionálni magát. Minden erejével igyekszik a nyugdíjasok kegyeit elnyerni. Azonban nagyon rossz politikai opció, ha a következő Országgyűlés mondjuk három rétegpártból állna. Az MSZP a nyugdíjasok, a Fidesz a derékhad, a Jobbik meg a huszonéves korosztály pártjaként.

Magyarország jövője szempontjából most volna itt az ideje az őszinte beszédnek: nyugdíjasok, nem olyan a kormánya egyetlen országnak sem, amelyik a nyugdíjak védelmére esküszik föl. Ellenkezőleg: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amelyik az iskolákra és az újszülöttekre teszi föl az életét. Ez nem a nagymamák meg nagypapák széplelkűségének a kérdése. Ez a magyar nemzet élethalálharcának a kérdése. Vajon megértik-e ezt a nyugdíjasok? Vagy eladják a jövőt egy tál lencséért?

Forrás: gondola.hu

Vissza
2010.
január
09. 14:32

Miért tiszteletet parancsoló az idősek szava?

 Miért tiszteletet parancsoló az idősek szava? Francia kutatók szerint az idősek szava evolúciós és valószínűleg genetikai okok miatt kelt tiszteletet a fiatalabbakban.
Tovább
2009.
november
11. 08:26

Átrendeződik a korfa a genetikusok szerint

Átrendeződik a korfa a genetikusok szerint Noha egyes genetikusok számításai szerint az emberek 130-140 esztendeig élhetnek, ezt az eltúlzott véleményt a gyakorló orvosok a tényleges adatok alapján kétségbevonják. Ahol a születési és halálozási adatok vezetése megbizható, ott 110 éves kornál idősebb emberek a legjobb életkörülmények esetén is ritkán fordulnak elő.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART