2011.
július
27. 10:39

A nyugdíj melletti munkavégzés

Címkék:
papucsos A pénzügyi és családi háttér sokszor közbeszól és szükségből sokan elkezdenek munka után nézni.

Ötven felett legtöbben – érthető módon – nagyon várják közelgő nyugdíjazásukat, amit reményeik szerint pihenéssel, hobbijukkal, családjukkal, barátaikkal töltenek majd. A pénzügyi és családi háttér azonban sokszor közbeszól és szükségből sokan elkezdenek munka után nézni.Az érintettek azonban eléggé tanácstalanok a nyugdíj melletti munkavégzési módokat illetően, ezért dr. Szabó Andrást, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának igazgatóját kértük fel, hogy adjon részletes tájékoztatást a lehetőségekről.

Külön jogszabály

Előrehozott, csökkentett öszszegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, valamint a polgármester és az országgyűlési képviselő részére külön jogszabály alapján megállapított öregségi nyugdíja melletti munkavégzés:

Ha az érintett ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és az 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, és az e jogviszonyból származó, nyugdíjjárulék alapjául szolgáló bruttó keresete a tárgyév első napján érvényes minimálbér összegének a tizennyolcszorosát (keretösszeg) meghaladja, a nyugellátását az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-éig szüneteltetni kell. A nyugdíj újbóli folyósítására csak a következő naptári év első napjától kerülhet sor. Amennyiben a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset a tárgyév decemberében haladja meg a keretösszeget, a december havi nyugellátás nem jár, azt utólag vissza kell fizetni– mondta dr. Szabó András. A nyugdíj szüneteltetése szempontjából abban az esetben is a minimálbér tizennyolcszorosát kell fi gyelembe venni, ha a nyugdíj megállapítására év közben kerül sor. A keretösszeget meghaladó kereset esetén a nyugdíj szüneteltetésére akkor is a tárgyév december 31- éig kerül sor, ha időközben a szüneteltetésre okot adó keresőtevékenység megszűnik. Fontos szabály azonban, hogy ha a szüneteltetés időtartama alatt az érintett személy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, ezen időponttól kezdődően a nyugdíjat folyósítani kell, ugyanis ekkortól korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

A keretösszeg túllépését a nyugellátásban részesülő személy köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak 15 napon belül bejelenteni, a kereseti adatokról azonban az állami adóhatóság is adatszolgáltatást teljesít.

A nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről, újbóli folyósításáról, valamint a jogalap nélkül felvett nyugellátás visszafi zettetéséről – a nyugdíjas bejelentése és az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján – hivatalból dönt.

A rokkantsági nyugdíj

A rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj és a rehabilitációs járadék melletti keresőtevékenység:

Amennyiben az érintett ellátásban részesülő – a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött – személy keresőtevékenységet folytat, és a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló hat egymást követő hónapra vonatkozó, nyugdíjjárulék alapjául szolgáló bruttó keresetének (jövedelmének) a havi átlaga meghaladja a rokkantsági,baleseti rokkantsági nyugdíj, illetve a rehabilitációs járadék összegének a kétszeresét és a minimálbér összegét is, az ellátást – e tény megállapítását követő hónap első napjától – meg kell szüntetni.

Ettől eltérően az I. és a II. csoport szerinti rokkantsági (baleseti) rokkantsági nyugdíjas korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

A III. csoport szerinti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy nyugellátását szintén nem érinti a keresőtevékenység a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltésétől.

Forrás: BorsodOnline

Vissza
2011.
július
22. 16:23

A nyugdíjasnak indoklás és végkielégítés nélkül lehet felmondani

A nyugdíjasnak indoklás és végkielégítés nélkül lehet felmondani A munkáltatók számára az egyik legnagyobb anyagi kockázatot jelentő intézkedés a munkáltatói rendes felmondás jogszerű alkalmazása. Ha ugyanis később a felmondás jogellenesnek minősül, az akár többmilliós kártérítést és egyéb bérjellegű kifizetést eredményezhet. Ez megelőzhető az döntés átgondolásával, előkészítésével.
Tovább
2009.
október
29. 11:27

Mégis dolgozhatnak a nyugdíjasok

Mégis dolgozhatnak a nyugdíjasok Eltörölné a korhatár alatti nyugdíj mellett végzett munka keresetkorlátját két szocialista politikus, mert szerintük a hatályos törvény súlyos munkaerőhiányt okozhat az egészségügyben és az oktatásban.
Tovább
2010.
február
05. 07:45

Meglepően kevés nyugdíjas dolgozik

Meglepően kevés nyugdíjas dolgozik Mindössze 105 ezer 60 éven felüli munkavállalóról tud a statisztikai hivatal - ami arra utal, hogy a nyugdíjasok még a gondoltnál is jóval kevesebben dolgoznak.
Tovább
2011.
június
23. 09:58

Nincs hely a nyugdíjas rendőrnek

Nincs hely a nyugdíjas rendőrnek Elutasították egy volt egyenruhás kérelmét, aki visszatért volna az aktív állományba. A szakszervezet szerint nem egyedi az eset.
Tovább
2011.
július
07. 19:30

Nyugdíjas rendőrök tologathatják majd a betegeket

Nyugdíjas rendőrök tologathatják majd a betegeket A közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló kormányhatározat szerint fel kell mérni, mely ágazatokban lehetne alkalmazni a hivatásos állomány tagjait.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART