2012.
július
05. 09:54

A nyugdíjasként elért járulékköteles jövedelemről

Címkék:
paragrafus Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója a munkavégzés, keresőtevékenység melletti nyugellátásra, egyéb ellátásokra való jogosultságról és a nyugdíjasként elért járulék köteles jövedelemről.

2007. április 1-jétől (önkéntes vállalással január 1-jétől) a nyugdíjas foglalkoztatottnak is kell 8,5 százalékos, 2008. január 1-jétől 9,5 százalékos, 2011. január 1-jétől 10 százalékos nyugdíjjárulékot fizetni. Annak a saját jogú nyugellátásban részesülő személynek - ideértve azt is, akinek a nyugellátása a törvény rendelkezései szerint szünetel(t) - a nyugellátását kérelmére minden, 2006. december 31-ét követően (ha 2007. április 1-től fizetett nyugdíjjárulékot, azt követően) saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége alapján, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell megemelni.

A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani. Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben szerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, akkor a növelés összegét naptári évenként kell meghatározni.

Melyek az öregségi nyugdíjkorhatár előtti ellátásban részesülők munkavégzését érintő szabályok?

Mindazok esetében, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt ellátásban részesülőként (ideértve a 2012. január 1-je előtt folyósított előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat, a korkedvezményes nyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, a bányásznyugdíjat, a „művész' nyugdíjat „felváltó' korhatár előtti ellátást és a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíját is) keresőtevékenységet folytatnak, meghatározott összegű, a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem megszerzése után az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. A rendelkezések szerint mindaddig, amíg az ellátásban részesülő személy adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér - minimálbér - összegének tizennyolcszorosát, 2012-ben 93.000 forint x 18 = 1.674.000 forint), a keresete mellett az ellátást is korlátozás nélkül felveheti. Ha azonban a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi ellátást vissza kell fizetni.

Az említett rendelkezést a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati járandóságára is alkalmazni kell.

A 2008. január 1-jét megelőző időponttól megállapított korhatár alatti öregségi nyugdíjban részesülők esetében 2012. június 30-át követően szerzett jövedelmet kell figyelembe venni.

Felhívjuk a figyelmet arra, ha a korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására jognyilatkozat hiányában kerül sor az ellátást, a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól meg kell szüntetni és a megszüntetést megelőző egy évben folyósított ellátás összeget vissza, kell fizetni.

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül - a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól kérni lehet az öregségi nyugdíj ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati idő szerzése megtörtént.

Milyen bejelentési kötelezettsége van a nyugdíjasnak?

Az éves keretösszeg elérését - annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - az érintett nyugdíjasoknak a folyósítási törzsszámra való hivatkozással be kell jelenteniük a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. (A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a nyugdíjas az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.)

Forrás: OrientPress Hírügynökség
 

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART