2013.
június
26. 10:57

A nyugdíjjogosultság már nem köt röghöz

Címkék:
Andor László Az Európai Tanács elfogadta a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságára vonatkozó irányelvet (Pension Portability Directive), nyolc évvel azután, hogy az Európai Bizottság első ízben bemutatta a jogszabály javaslatot, illetve egy hónappal azután, hogy Brüsszel beleegyezett abba, hogy elhalasszák a felülvizsgált IORP-irányelv első pillérének bevezetését.

Az EU Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsa megállapodásra jutott az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban, a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról.

A megállapodás értelmében az irányelv előírja a tagállamoknak, hogy ültessenek jogrendjükbe minimumkövetelményeket azon állampolgárok nyugdíjjogosultságának megszerzésére és megőrzésére, akik másik uniós tagállamban vállalnak munkát.

Továbbra is a tagállamok felelősek az országon belüli munahelyváltás feltételeiért, azonban a Bizottság azt várja, hogy a belső mobilitás esetén is a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságára vonatkozó irányelv normáit alkalmazzák.

A foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztos, Andor László szerint a javaslat Tanács általi elfogadása igen fontos lépés, hiszen ezáltal biztosíthatóvá válik, hogy a másik tagállamban munkát vállaló emberek ne veszítsék el nyugdíjjogosultságukat. Andor szerint nem szabad büntetni azokat az embereket, akik élnek a szabad mozgás jogával.

Ez nem csak az egyéni mobilitás, de egy valódi uniós munkaerőpiac működése szempontjából is fontos – tette hozzá Andor. Éppen ezért arra kérte az Európai Parlamentet, hogy a lehető leghamarabb fogadja el az irányelvet, hogy a tagállamok minél előbb végrehajthassák azt.

A tanácsi döntésre azt követően került sor, hogy immár nyolc éve zajlanak a tárgyalások a Tanácsban, az Európai Bizottság és a tagállamok között. Egy hónappal korábban a belső piacokét és szolgáltatásokért felelős biztos, Michel Barnier bejelentette, hogy az IORP II irányelv első pillére csak később kerül bevezetésre.

Egyes országok jelenleg is tárgyalásokat folytatnak a hordozhatósági irányelv végrehajtásáról, amelyről a szavazás már a küszöbön áll. Ők az irányelv egyes ellentmondásos elemeit is hajlandóak lennének elfogadni – mint a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges időről és a nyugvó jogosultságokról szóló részek – ha Brüsszel elengedi az IORP II irányelv első pillérjét.

A Bizottság először 2005-ben nyújtotta be irányelv javaslatát, mellyel az volt a célja, hogy javítsa a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságát, továbbá magasabb szintű harmonizációt érjenek el a tagállamok között a próbaidőket és a nyugdíjjogosultság átruházását illetően.

Szintén célja az irányelvnek, hogy közös követelményt állítson fel a korábbi alkalmazottak nyugvó nyugdíjjogosultságaival, azok infláció-védelmével kapcsolatban. A tagállamok között azonban adózási kérdések is felmerültek, hiszen egyes országokban a nyugdíjjáradékok adómentesek, miközben a nyugdíjak adókötelesek.

2007-ben a Bizottság direktívára vonatkozó javaslatát nem fogadták el az országok egyhangúlag a Tanácsban, ezért az EB kénytelen volt felülvizsgálni azt, kihagyva belőle a hordozhatóságra vonatkozó rendelkezéseket és a próbaidőkre és a nyugvó jogosultságokra összpontosítva.

Forrás: Biztosítási Szemle

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART