2011.
május
19. 09:15

A valóban dolgozó civil szervezetek kapjanak támogatást

Címkék:
Hidas János A Wekerle Sándor Alapkezelő felelős a társadalmi felzárkózásra szánt források, valamint az egyházi, kisebbségi, nemzetiségi és civil támogatások elosztásáért. Hidas János főigazgatót arról kérdeztük, hogy sikerült-e már felépíteni a hivatalt, illetve arról, hogy milyen változások várhatók a civil szervezetek támogatási rendszerében. Az egyik cél az ellenőrzés szigorítása.

- Csupán pár hónapja kapta meg a Wekerle Sándor Alapkezelő a nagy feladatot. Sikerült már kialakítani olyan hivatalt, amely képes megbirkózni ezzel?

- Úgy gondolom, hogy a ránk kirótt feladatot időarányosan teljesítettük. A Wekerle Sándor Alapkezelő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium háttérintézménye, alapvető feladata a KIM-hez rendelt források kezelése, elosztása.
Alapvetően két nagy területre osztható a munkánk: az egyik a társadalmi felzárkózás, ide tartozik az esélyegyenlőséggel, a romák felzárkózásával kapcsolatos forrásoknak a kezelése, ami a magyar soros elnökség idején különös hangsúlyt kap. A másik nagy terület az egyházi, nemzetiségi és civil világ működtetésére szánt források és az oktatási pályázatok kezelése . Mi látjuk el a Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatos feladatokat, valamint hozzánk tartozik a Bursa Hungarica és az Útravaló Ösztöndíjprogram, és a Társ- Programot is mi bonyolítottuk.

Ezen túlmenően más tárcák hazai költségvetési forrásait is kezeljük, például a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal vagyunk kapcsolatban, hiszen jogelődünk az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériummal, amelynek például a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos forrásait kezeljük.

A hazai forrásokon kívül bizonyos európai uniós támogatások kezelését is mi végezzük, ilyen a Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz és az Államreform Operatív Programhoz kapcsolódó pénzek kezelése.

Azt mondhatom tehát, hogy létrejött az intézmény, 346 munkatársat foglalkoztathatunk, de még csak 250-en vagyunk. Ahogy megkapjuk az újabb feladatokat, úgy fogjuk növelni a létszámot is.

- Akkor majdnem olyan szerteágazó az Alapkezelő tevékenysége, mint a névadóé volt, hiszen Wekerle Sándor háromszor volt Magyarország miniszterelnöke és számos minisztériumot irányított. Ám én most szűkíteni szeretném a kört és a Nemzeti Civil Alapprogramra koncentrálnék. Azt tudjuk, hogy itt is zároltak pénzt, vagyis kevesebb van annál, mint amiről az év elején, a pályázatok beadásakor tudni lehetett.

- Az NCA életében ez az átalakulás éve. Az eddig pályázható források az első félévi keretet jelentik, a második félévre majd az új civil törvény keretei lesznek mérvadóak. A változás nekünk is kétszeres kihívást jelent, hiszen az előző évhez képest jóval rövidebb idő alatt kell megoldanunk a feladatot egy egészen új intézmény keretein belül.

- Hogyan fogják elosztani a kevesebb pénzt? Csökkentik a megpályázható összeget, vagy csökkentik a nyertes szervezetek számát?

- A források közvetlen elosztása nem a Wekerle Sándor Alapkezelő kompetenciájába tartozik. Az NCA egy demokratikusan választott kollégiumi rendszerben működik, a kollégiumok döntenek arról, hogy kevesebb pályázónak adnak egyenként többet, vagy több pályázónak kevesebbet. Persze van minimum és maximum összeg, de ez nem újdonság, eddig is így volt.

- Ha már a támogatásnál tartunk. Ön mennyire tartja fontosnak a civil szerveztek szerepét? Tudjuk, hogy jónéhány országban a civilek komolyan befolyásolják a döntéshozatalt, segítik akár a kormány munkáját is.

- Én kiemelt fontosságúnak, kiemelt jelentőségűnek tartom a civil szervezetek munkáját. Úgy látom, hogy egy társadalom működőképességének számottevő mutatója az, hogy hány civil szervezet és milyen formában tevékenykedik. Ez nem csak a társadalom, hanem az egyén szempontjából is fontos.
Vannak összehasonlító adataink arra nézvést, hogy a két világháború között hány civil szervezet működött és azokat az ötvenes években hogyan sorvasztották el. Aztán a rendszerváltáskor ismét beindult egy pezsgés és én kifejezetten kívánatosnak tartom, hogy tarkább, színesebb legyen ez a világ. Az idei év az Európai Unióban az önkéntesség éve, ami kiváló alkalom arra, hogy a civil szervezetek megmutassák magukat, a munkájukat, ha úgy tetszik, akkor a pótolhatatlanságukat. Megmutathatják, hogy az államtól, vagy más szervezettől vállalnak át feladatokat, amelyeket hatékonyabban, jobban tudnak ellátni.
Az államnak és a civileknek közösen kell megtalálniuk az érintkezési pontokat és oda kell ezekben a kritikus időkben a forrásokat összpontosítani.
Említettem már a középiskoláknak indított Társ-programot, amely az önkéntes tevékenységet állította a középpontba. A felhívásra 355 pályázat érkezett és 148 nyertes program kapott támogatást. Köztük olyanok, amelyekben a diákok azt vállalták, hogy bevásárolnak idős embereknek, vagy kiváltják nekik a gyógyszert, vagy egyszerűen csak beszélgetnek a nyugdíjasokkal. Felmérhetetlen ezeknek a kapcsolatoknak a jelentősége! Gazdagodnak a fiatalok, mert kapcsolatot tudnak teremteni egyedülálló idős emberekkel, és az idősek is rájönnek, hogy az ő tudásuk, ismeretük hasznos, átadható lehet.
A szociális munka számos európai országban bevett gyakorlat, a fogyasztói társadalmakban is megpróbálják a fiatalokat közös gondolkodásra ösztönözni, ennek egyik útja lehet itthon is a középiskolások önkéntes munkája.

- Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez egy befektetés. Kevés támogatással lehet elindítani olyan civil kezdeményezést, amely később hasznot hoz.

- Ez így van, de fontos és közös feladat az, hogy ezeknek az erőforrásoknak az elosztása valamiféle rendben, értékorientáltan történjék. Az NCA kollégiumai által meghatározott prioritások világosan jelzik a célokat, ugyanakkor a végrehajtás erős kontrolljára is szükség van. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a civil közösségek világos szabályok alapján működjenek, ugyanis mind az Állami Számvevőszék, mind a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentései arra világítanak rá, hogy néhányan a könnyű pénzszerzést látják az NCA pályázati rendszerében. Az ilyen szervezetek kiszűrése érdeke az államnak és a pályázó alapítványoknak is, hiszen így a tisztességesen működő szervezeteknek juthat több pénz.
 

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART