2011.
július
25. 07:37

Adóprésben a szolgálati nyugdíjasok

tüntetés, tábla A mindenkori legmagasabb adókulccsal adózna azoknak a szolgálati nyugdíjasoknak a járandósága, akik nem kívánnak visszatérni a munka világába - derül ki a Pénzcentrum.hu birtokába került konkrét törvénymódosítási javaslatból. Kivételt képeznének ez alól azok, akikről minősítő határozat megállapította, hogy szolgálatteljesítés következtében lettek betegek, vagy szenvedtek balesetet.

Egyelőre úgy tűnik, hiábavaló volt a rendvédelmi dolgozók tiltakozása: adót kell fizetni jövőre a szolgálati nyugdíjak után. A Pénzcentrum.hu birtokába került, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény módosítása szerint jövőre szolgálati járandósággá alakul a korábban megállapított szolgálati nyugdíj az öregségi korhatár eléréséig. Kivétel ez alól, aki 2011. december 31-ig betölti az 57. életévét. A törvény hatálya alá tartoznak a rendőrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai.

A mindenkori legmagasabb adót kell megfizetni

Egyelőre csak annyi biztos, hogy adót kellene fizetni a járandóság után. Az viszont a mindenkori adótáblán múlik, hogy mennyit. Ha a parlament mégiscsak úgy döntene, hogy visszaállítja a jövedelemsávok szerint eltérő mértékű adóztatást, a szolgálati járandóságból a legmagasabb kulcsnak megfelelő összeget kellene levonni. Így teljesen kiszámíthatatlan, hogy mekkora lesz az elvonás mértéke.

A jelenlegi egykulcsos adórendszer szerint a szolgálati nyugdíjasok januárban a mostani nyugellátásuknál 16 százalékkal kisebb összeget fognak kézhez kapni.

A javaslat egy korlátot épít be a rendszerbe: az adóval csökkentett szolgálati járandóság nem lehet kevesebb a mindenkori bruttó minimálbér 1,5-szeresénél. A korábbi tervekkel ellentétben nem fagyasztanák be a szolgálati járandóság összegét, hanem az a mindenkori öregségi nyugdíjra vonatkozó mértékben emelkedne.

Védettség a szolgálatteljesítés során sérülteknek

Nem terhelné levonás azoknak a szolgálati nyugdíjasoknak a járandóságát, akiknek egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szüntették meg a szolgálati viszonyukat, és minősítő határozat megállapította, hogy a betegségük vagy a balesetük a szolgálatteljesítéssel hozható összefüggésbe.

Munkával lehet megúszni az ellátás csökkentését

Dolgoznia kell annak a szolgálati nyugdíjasnak, aki jövőre nem akar kevesebb pénzt kapni, mint most. A törvénytervezet szerint az érintettek több lehetőség közül választhatnának.

1. Nem kívánnak visszatérni a hivatásos állományba, hanem máshol szeretnének dolgozni. A korábban napvilágot látott elképzelések szerint megvonták volna a szolgálati nyugdíjat attól, aki dolgozik. A törvénytervezet szerint viszont a versenyszférában dolgozók továbbra is kaphatnák a szolgálati járandósággá alakuló ellátást, de adót kellene utána fizetniük. További kikötés, hogy a munkavégzésből származó éves bruttó jövedelmük nem haladhatná meg a mindenkori minimálbér 18-szorosát. Ha meghaladja, akkor a tárgyév hátralévő időszakára meg kell szüntetni a szolgálati járandóság folyósítását.

2. Megpróbálnak ismét hivatásos szolgálati beosztásba visszakerülni, vagy a költségvetési szférában elhelyezkedni. (A rendvédelmi szakszervezetek tapasztalatai szerint ritka, mint a fehér holló az üres álláshely a kapitányságokon, sőt, kormányzati körökből olyan információk érkeztek, hogy valójában nincs is szándék arra, hogy a visszahívott szolgálati nyugdíjasokat az eredeti helyükre helyezzék vissza.) Ebben az esetben az érintetteknek kérniük kell, hogy szüneteltessék a szolgálati nyugdíjuk folyósítását.

3. Kérik a felvételüket a különleges foglalkoztatási állományba (szenior állomány). Az érintettek hivatásos szolgálati viszony keretében dolgoznának, de szolgálati beosztást nem látnának el. Csak azok választhatnák ezt a lehetőséget, akik megfelelnek a honvédelmi, illetve a belügyminiszter által meghatározott alkalmassági feltételeknek. Az érintetteknek kérelmezniük kell, hogy függesszék fel részükre a szolgálati járandóság folyósítását. A szenior állomány tagjainak nettó jövedelme nem lehetne kevesebb az állományba vétel előtt folyósított szolgálati járandóság összegénél. (Ebből a megfogalmazásból nem derül ki, de feltételezhetően az adóval csökkentett járandóság összegéről van szó. A szerk.). Az illetmény az öregségi nyugdíjemelésnek megfelelő mértékben növekedne.

4. A feketemunkát szigorúan büntetné a törvény. Ha valakiről kiderül, hogy - a törvényjavaslat fogalmazása szerint - "a foglalkoztatására jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor", nem kaphatja többé a szolgálati járandóságát.

A különleges foglalkoztatási (szenior) állomány munkavégzésére vonatkozó szabályok

- Meg kell felelni a szakminiszter által meghatározott alkalmassági feltételeknek, amelyeket rendelet állapítja majd meg.

- A szolgálati viszony létesítését követően, a tényleges szolgálat megkezdése előtt a feladat jellegének megfelelő képzésben részesülnek az érintettek.

- Fegyver nélkül dolgoznak, kivéve ha szolgálati feladatot látnak el.

- A szolgálatteljesítési idő heti 35 óra.

- A szolgálatot reggel 6 és este 10 óra között kell teljesíteni.

- A szenior állomény tagjai túlszolgálatra nem kötelezhetőek. Kivételt képezne ez alól a kihirdetett veszélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet vagy a rendkívüli állapot.

- A rendőrség és a szolgálati járandóságra jogosult határozott idejű szerződést köt, amely a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig érvényes.

- A szerződést a szenior állomány tagja felmondhatja, a törvénytervezetből egyelőre az derül ki, hogy azt nem kell indokolni, csak a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját kell megjelölni. Kikötés, hogy a megjelölt időpont előtt legalább 60 nappal korábban be kell adni a kérvényt.

- Megszűnik a szolgálati viszony akkor is, ha a szenior állomány tagja nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményeinek. Erre vonatkozó magyarázó rendelkezést nem tartalmaz a törvényjavaslat.

- Az elbocsátott dolgozó a továbbiakban a szolgálati idő alatt bekövetkezett emelésekkel növelt szolgálati járandóságra jogosult.

- A munkavállalót egy alkalommal vissza lehet venni a szenior állományba.

- A szenior állomány tagját előnyben kell részesíteni a megüresedett szolgálati beosztás betöltésénél.

Mi lesz a kiszuperált hivatásosokkal?

A törvényjavaslat indoklása hangsúlyozza: a szabályozás elvi alapja, hogy a jövőben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem kerülhet sor nyugdíj folyósítására. Ezt a Széll Kálmán Terv is megoldási javaslatként rögzíti a nyugdíjrendszer egyensúlyának megteremtése érdekében. Ez köszön vissza a Pénzcentrum.hu által korábban ismertetett nyugdíjátalakítási koncepcióban is.

A nyugdíjpolitikai előterjesztés szerint a szolgálati nyugdíj átalakítása összesen 42-43 ezer főt érint, akik átlagosan 177 ezer forint ellátásban részesülnek. A folyósítás megszüntetése, illetve az adóteher bevezetése együttesen jövőre 14, 2013-ban pedig 16,2 milliárd forinttal javítja a költségvetés helyzetét.

Rokkantnyugdíj helyett áthelyezés

Ha a hivatásos állomány tagja egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlanná válik a hivatásos szolgálatra, és legalább 25 év tényleges szolgálati idővel rendelkezik, gondoskodni kell a továbbfoglalkoztatásáról a fegyveres szervnél vagy más költségvetési szervnél kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti vagy munkajogviszonyban.

Az érintettek nem túl sok gondolkodási időt kapnak: a felajánlástól számított 5 munkanapon belül kötelesek lesznek írásban nyilatkozni arról, hogy elfogadják-e az ajánlott munkakört. Ha a határidőt elmulasztják, vagy a felajánlott munkakört alapos indok nélkül utasítják el, megszűnik a szolgálati viszonyuk. Ráadásul ebben az esetben a szolgálati viszony megszüntetésére a lemondás szabályait kell alkalmazni.

Nem járnak túl jól azok, akiket nekik fel nem róható okok miatt átmenetileg nem tudnak tovább foglalkoztatni. Ők a felajánlott munkakörben történő foglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb a szolgálati viszony megszűnését követő 6 hónapig az utolsó havi alapilletményük 50 százalékának, legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű ideiglenes szolgálati járandóságra lesznek jogosultak.

Nyugdíj előtti rendelkezési állomány

Az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt 5 évvel kérhetik a hivatásos állomány tagjai, hogy nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezzék őket, ha legalább 30 év hivatásos szolgálati idővel rendelkeznek. Az érintetteket csak veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot idején lehetne mozgósítani. A törvénytervezet szerint a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezéskor az érintett hivatásos dolgozó a részére megállapítható öregségi nyugdíjnak megfelelő összegű illetményre lenne jogosult. Ha behívják szolgálatba, akkor pedig az utolsó havi illetményének megfelelő díjazást kapná. Fizetett szabadság nem járna az érintetteknek.

A Pénzcentrum.hu által korábban bemutatott rendészeti életpályamodell-tervezetben még az szerepelt, hogy a rendelkezési állományba tartozók illetménye az utolsó évi átlagkeresetük 80 százaléka, de legalább a részükre szolgálati idő alapján megállapítható nyugdíj összege lenne.

Könnyített szolgálat

Legalább 25 év tényleges szolgálati viszony esetén az 52. életévét betöltött hivatásos dolgozó kérheti, hogy könnyített szolgálatban dolgozhasson. Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idő heti 35 óra, túlszolgálat nem rendelhető el. A könnyített szolgálatot reggel 6 és este 10 óra között kell teljesíteni.

Az érintett dolgozók a könnyített szolgálatot megelőző utolsó havi illetményük alapján számított távolléti díjra lesznek jogosultak. A 60. életévük betöltésekor kérelmezhetik, hogy a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezzék őket. Könnyített szolgálatot csak a szakminiszterek által rendeletben meghatározott munkakörökben lehet ellátni.

Forrás: Pénzcentrum

Vissza
2011.
július
20. 00:53

Így szabják át a katonanyugdíjat: élet a korkedvezmény eltörlése után

Így szabják át a katonanyugdíjat: élet a korkedvezmény eltörlése után A katonáknak sem kellene az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozniuk - derül ki a Honvédelmi Minisztérium honlapján közzétett stratégiából. Öt évvel korábban rendelkezési állományba vonulhatnának, és csak veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot kihirdetése esetén mozgósítanák őket. Tizenöt év tényleges szolgálati idő után 52 éves korukban választhatnák a könnyített szolgálatot.
Tovább
2011.
július
21. 10:55

Pintér: senkit sem fogunk erőszakkal közmunkára kényszeríteni

Pintér: senkit sem fogunk erőszakkal közmunkára kényszeríteni Senkit sem fognak erőszakkal közmunkára kényszeríteni, a közfoglalkoztatásban pedig nemcsak volt rendőröket és más hivatásosokat fognak alkalmazni szervezőkként, hanem civil köztisztviselőket is - mondta a Népszabadságnak Pintér Sándor belügyminiszter.
Tovább
2011.
április
02. 07:38

Tárgyalnak, de ragaszkodnak szolgálati nyugdíjukhoz a rendvédelmisek

Tárgyalnak, de ragaszkodnak  szolgálati nyugdíjukhoz a rendvédelmisek Ragaszkodik a szolgálati nyugdíj jelenlegi formájához a rendvédelmi szakszervezeti szövetség. Ez a még aktív és már leszerelt állományra is vonatkozik. Amennyiben április 16-ig nem sikerül megegyezniük a Belügyminisztériummal, akkor megtartják a már korábban meghirdetett demonstrációsorozatot.
Tovább
2011.
július
18. 20:25

Új életpályamodell rendőröknek: elsősorban a lakhatást támogatják

Új életpályamodell rendőröknek: elsősorban a lakhatást támogatják Hónapok óta tart a kormány és a rendvédelmi dolgozók közötti huzavona, melynek egyik fő pontja a korkedvezményes nyugdíj megszüntetése volt. Emellett azonban más követelések is akadtak a rendvédelmiek részéről, többek között egy új életpályamodell kidolgozása. Most megkapták.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART