2012.
április
10. 16:01

Amíg van olcsó sör, kit érdekel a nyugdíj?

Címkék:
sör A millenniumi generáció figyelmének felkeltése meglehetősen nehéz feladat elé állítja a biztosítótársaságokat, akiknek vagy a marketingtevékenységüket kell valamilyen formában finomra hangolniuk, vagy innovatívabb termékfejlesztésekbe kell kezdeniük, hogy megnyerjék a fiatalok figyelmét - idéz egy frissen elkészült amerikai tanulmányt a Biztosítási Szemle?

A University of Massachusetts-Amherst piackutatói szerint az Y-generáción belüli fiatalabb korosztályra nagyon különböző értékek, célkitűzések és életstílusok jellemzőek, melyek főként a válság következtében alakultak ki.

A millenniumi, más néven Y-generáció közé az egyetem kutatói az 1981-1999 között született fiatalokat sorolják. Ők a baby boomerek gyermekei, az X-generáció fiatalabb testvérei.

Az egyetem kutatócsoportja arra a következtetésre jutott, hogy a gazdasági válság nem ösztönözte nagyobb takarékosságra, vagy visszafogottságra a fiatalokat, sőt inkább vágyat ébresztett bennük, hogy kiélvezzék az életet, és a lehető legtöbbet hozzák ki belőle.

A millenniumi generáció fiatalabb korosztályára az élménykeresés jellemző, a legerősebb megkülönböztető tulajdonság a generáció idősebb tagjaitól az utóbbiakra jellemző „jámborság” és „takarékosság”. Az új, fiatalabb al-kohorsz kevésbé takarékos, kevésbé vallásos és szexuálisan engedékenyebb, mint az idősebb millenniumiak, továbbá a hazafiasság, politika, a fenntarthatóság, takarékosság és az életben elkövetett hibák kevésbé foglalkoztatják őket – állítják a kutatók.

A kutatók szerint, ha a frissen végzettek munkaerő-piaci kilátásai továbbra is ilyen gyászosak maradnak, a leendő diplomások hosszú ideig a szülő házhoz lesznek kötve, ideiglenes munkahelyeken sínylődve, amely nem kecsegtet különösebb karrierlehetőségekkel.

Mit jelent ez a biztosítók számára? Ha a kutatók következtetései helyesek, akkor a biztosítók számára továbbra is a millenniumi generáció szülei, a baby boomerek lesznek a megcélzott piaci szegmens. Mind az élet-, mind a nem-életbiztosítók számára megfontolandók az olyan megoldások, mint a több autó biztosítása esetén nyújtott kedvezmények, az eltartottak számára kifejlesztett egészségbiztosítási termékek, vagy a kiegészítő nyugdíjbiztosítási termékek, hogy a szülők gondoskodni tudjanak saját anyagi jólétükről, ha már gyerekeikre nem lesznek képesek anyagilag támaszkodni.

Forrás: privatbankar.hu

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART