2012.
március
13. 07:25

Arany alkony helyett sötét jövő

Címkék:
Arany Alkony Alig enyhült a tél szorítása és vele a hajléktalanellátás súlyos terhe, máris újabb szociális krízis fenyegeti Budapestet. A fővárosi kormányhivatal február 24-én kelt határozatával március 31-i határidővel visszavonta az Arany Alkony idősotthonok működési engedélyét. A döntés nyomán 1300 idős ember ellátása válik bizonytalanná.

(Részletek a Népszabadság cikkéből.)

Az ok az ingatlanok használatának rendezetlen jogcíme volt. Az épület tulajdonosának – a Medicatus cégcsoportnak –, illetve az intézmények fenntartójának – Kálvin János Presbiteri Missziónak (KJPM) – nem sikerült megállapodniuk. A kormányhivatal emiatt már korábban felszólította a fenntartót a helyzet rendezésére.

A másodfokon eljáró Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2012. január 31-ig adott határidőt a fenntartónak a megállapodás megkötésére, de nem született egyezség. Furcsamód, az ügyben eljáró hivatal főigazgatója dr. Pósfai Gábor, aki korábban több éven át az Arany Alkony szakmai igazgatója volt.

Nem ez az egyetlen furcsaság. A működési engedély visszavonását a fenntartó misszió elnöke, Égető Ferenc kérte. Döntését az egyházi normatíva elvesztésével indokolta. A missziót alapító Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Egyháztestét (HMRKE-ME) ugyanis az egyházügyi törvény tavalyi módosításakor törölték az elismert egyházak köréből, így a misszió elesett az egyházi kiegészítő támogatástól. S ez bizony nem kevés: évi 1,15 millió forint minden ellátott után. (Az önkormányzatok 635 ezer forintot kapnak ugyanezért.) A KJPM nem adta fel mindjárt. Tettek egy kísérletet a bevételi forrás megtartására.

A főváros szinte képtelen lenne megoldani a problémát

A hálózat nyolc – a fenntartó szerint kilenc – otthonában összesen 1200-1300 idős ember él. Túlnyomó többségüknek nincs saját ingatlana, így az otthonok bezárása után csak a rokonok jóindulatában, illetve a fővárosi önkormányzat ellátási kötelezettségében bízhatnak.

Az előbbi buktatói könnyen felismerhetőek, de a második lehetőség sem túl biztató. Budapest önkormányzata – a lapunk által elért információk szerint – kéttucatnyi telephelyen csaknem 4000 idős embert gondoz. Az otthonok túlnyomó többsége telt házzal üzemel, a várakozási idő átlagosan 2-4 év, de akad olyan fővárosi intézmény, ahol ez az idő 15 év.

Könnyen belátható tehát, hogy 1300 idős ember elhelyezése meglehetősen nehéz feladvány elé állítaná az önkormányzatot. Ezt felismerve a városvezetés felvette a kapcsolatot a kormány illetékes szerveivel, az egyházakkal, a civil, illetve a segélyszervezetekkel.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy a fővárosi költségvetés nagy kockázatokra elkülönített 4,2 milliárd céltartalékának lehetséges felhasználási területei között a 4-es metró, a BKV és a Vidám Park mellett az Arany Alkony idősotthonokat is megjelölték. De még így se lenne könnyű mindenki számára elfogadható megoldást találni, hiszen több száz megszokott környezetéhez ragaszkodó, többségükben valamilyen egészségügyi problémával küzdő, javarészt mozgósítható hozzátartozó nélküli idős embernek kellene új megfelelő új otthont találni néhány hét alatt.

A teljes cikket itt olvashatja.

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART