2013.
január
21. 16:36

Az ombudsman szerint is veszélyben van a háziorvosi ellátás

orvos Az ombudsman szerint az egészségügyi alapellátó tevékenység finanszírozása évek óta nem a valós ráfordítások és szükséges összegek figyelembevételével történik, és ez Szabó Máté szerint ellentétes a jogbiztonság elvével.

Az alapvető jogok biztosa vizsgálati jelentésében szóvá tette, hogy a szakmai szervezetek folyamatos jelzéseit figyelmen kívül hagyva az állam elmulasztotta az alapellátás valós pénzügyi viszonyainak feltérképezését, nem igazította a rendszer működését az életviszonyokhoz, veszélyeztetve ezzel az ellátórendszer működőképességét és fenntarthatóságát.

Korábban az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége arra kérte az ombudsmant, kezdeményezze a háziorvosok díjazására vonatkozó jogszabályok alkotmányellenességének megállapítását, ám Szabó Máté az Alkotmánybíróság eljárását nem látta indokoltnak, a probléma jelentősége miatt azonban vizsgálatot indított.

A közleményben felidézték, az alapellátást nyújtó orvosok évek óta jelzik, hogy elégedetlenek a tevékenységük finanszírozásával, sokszor a saját vagyonuk, jövedelmük terhére kell a feladataikat ellátniuk, mert a praxisok valós kiadásait közel sem fedezik a térítések.

Az ombudsman szerint nem fogadható el az erre adott kormányzati válasz, mely szerint az orvosnak nem kötelező praktizálnia. "Tekintettel arra, hogy az orvos nem tud dolgozni finanszírozás nélkül, az állam pedig nem tudja ellátni kötelező feladatát az orvos közreműködése nélkül, a feleknek együtt kell működniük az egészségügyi ellátás megszervezésében, finanszírozásában és nyújtásában" - szögezte le Szabó Máté.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a finanszírozási szerződés részleteinek kidolgozása, közöttük a díjazás meghatározása a mindenkori kormány feladata, és a működtetésben a helyi önkormányzatoknak is kötelezően részt kellene venniük.

A biztos megállapította továbbá, az állampolgárok testi és lelki egészséghez való jogát közvetve veszélyezteti az, hogy az önkormányzatok jogszabályban rögzített közreműködési kötelezettsége a valóságban kiüresített, tartalmatlan rendelkezés csupán.

Szabó Máté szerint az évek óta romló helyzet oda vezetett, hogy sok háziorvosi praxis betöltetlen, a pályakezdő orvosok számára nem tűnik vonzónak, és ha ez változatlan marad, zavar fenyeget az alapellátó rendszer működésében.
A biztos a felvetett problémák miatt az emberi erőforrások miniszterének intézkedéseit kérte.

Forrás: MTI

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART