2013.
április
18. 22:17

Bejelentési kötelezettség nyugdíjasoknak: két hét és lejár a határidő

Címkék:
paragrafus A nyugellátás szüneteltetésének kötelezettségét az a jogviszony határozza meg, amelyben a nyugellátásban részesülőt foglalkoztatják. Tehát közalkalmazotti jogviszony esetén a jogviszony fennállásának időtartamára, az elért kereset összegétől függetlenül szüneteltetni kell a nyugellátást. 2013. január 1-jén a szóban lévő jogviszonyokban álló, öregségi nyugdíjban részesülő személy jogviszonya fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) szerint 2012. december 31-éig önkéntes alapon, a nyugdíjas kérelmére lehetőség (Tny. 83/A §), illetve keresőtevékenységből származó jogszabályban meghatározott összeget meghaladó kereset esetén kötelező volt az öregségi nyugdíj szüneteltetésére(Tny. 83/B §). 2013. január 1-jétől az Országgyűlés újabb kötelező szüneteltetési ok vezetett be, mégpedig a közszférában foglalkoztatottakra (Tny. 83/C §).
 

A 2013. január 1-jétől hatályos Tny. 83/C § (1) bekezdése szerint az öregségi nyugdíj folyósítását -- a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig -- szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas: közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

A nyugellátás szüneteltetésének kötelezettségét tehát az a jogviszony határozza meg, amelyben a nyugellátásban részesülőt foglalkoztatják. Tehát közalkalmazotti jogviszony esetén a jogviszony fennállásának időtartamára, az elért kereset összegétől függetlenül szüneteltetni kell a nyugellátást.

(A Tny. 83/C §-át az ott felsorolt jogviszonyok tekintetében -- a Tny. 83/B §-ában foglaltakkal ellentétben -- a nyugdíjkorhatárt betöltött személyekre nézve is alkalmazni kell, kivéve a rendelkezési állományba helyezett bírókat, valamint a rendelkezési állományba helyezett ügyészeket.)

E jogszabály 2013. január 1-jétől hatályos és a 2012. december 31-ét követően létesített, előzőekben felsorolt jogviszonyokra kell alkalmazni, az ezt megelőzően létesített jogviszonyokra átmeneti szabály (Tny. 102/I §) vonatkozik.

Forrás: adozona.hu

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART