2012.
július
26. 17:05

Bírák nyugdíjazása: gyorsított eljárás jön

Címkék:
ítélkezés Felkerült az Európai Bíróság honlapjára az a végzés, amely gyorsított eljárást rendel el a bírák nyugdíjazásával kapcsolatban az Európai Bizottság és Magyarország között folyó vita ügyében. Mint a bíróság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-t tájékoztatta, a végzés a http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125444&pageIndex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=326484 internetes oldalon olvasható.

A bírói tevékenység felső korhatárára vonatkozó szabályozás volt az egyik ügy, amely miatt az Európai Bizottság uniós jogsértési eljárást indított Magyarország ellen ez év elején. Miután a két fél eddig nem tudott egyetértésre jutni, a kérdést minden bizonnyal az Európai Bíróság dönti el.

A végzés magyar nyelvű szövege szerint "az ügy gyors elbírálása - azon felül, hogy nem zárható ki, hogy kedvező hatással lehet azokra a bírákra és ügyészekre is, akiknek szolgálati viszonya már megszűnt, amennyiben a bíróságnak megalapozottnak kellene tekintenie a bizottság keresetét - mindenképpen lehetővé tenné, hogy azok az érintettek, akiknek szolgálati viszonya a nemzeti szabályozás alapján 2012. december 31-én szűnik meg, elkerüljék az említett szabályozás állítólagos káros hatásait. Márpedig meg kell állapítani, hogy az, hogy az érintettek ilyen hirtelen kénytelenek abbahagyni hivatásuk gyakorlását, a szolgálati viszony kötelező megszűnését eredményező korhatár tervezett leszállításának pénzügyi következményein túlmenően helyrehozhatatlan következményekkel járhat a szakmai pályafutásukra."

A szövegből az is kiderül, hogy a magyar kormány a gyorsított eljárás elutasítására kérte a bíróságot. Egyebek között arra hivatkozott, hogy az "nem biztosítaná a bizottság által kifogásolt szabályozás bíróság általi alapos vizsgálatát", továbbá hangot adott annak a kételyének is, hogy az uniós bíróságnak a magyar alkotmánybíróság döntését megelőzően kell-e határozatot hoznia.

Előzetes jelzés szerint a gyorsított eljárásnak köszönhetően várhatóan szeptemberben tárgyalják az ügyet Luxembourgban.

Az MTI korábban úgy értesült, hogy a gyorsított eljárásnak köszönhetően ősszel már ítélet is születhet az ügyben. A végzés úgy fogalmaz: "kívánatos, hogy a bíróság a jelen keresetről a lehető legrövidebb időn belül, de mindenesetre 2012. december 31. előtt határozzon".

A gyorsított eljárás ritkaságnak számít az Európai Bíróság történetében, több évtized alatt csupán néhány esetben választották ezt az eljárásformát.

Forrás: MTI

Vissza
2011.
április
17. 09:15

A bírók tiltakoznak, a kormány hallgat

A bírók tiltakoznak, a kormány hallgat Egyelőre nem érkezett hivatalos válasz sem a kormánytól, sem a kormánypártoktól a bírósági vezetők csütörtökön közölt állásfoglalására. Ebben egyebek mellett az olvasható, hogy szerintük diszkriminatív és ellentétes a bírók függetlenségére vonatkozó nemzetközi szabályokkal az a megszavazott alkotmánymódosító javaslat, amely szerint az öregségi nyugdíjkorhatárhoz kötik majd a bírói jogviszony felső korhatárát.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART