2011.
június
02. 20:31

Bizonytalanná vált a fogyatékkal élők nyugellátása?

Címkék:
Rokkant jelzés A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítása körüli bizonytalanságokra hívta fel a figyelmet a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa. Az egyeztetések eredményeképp bemutatják az Európai Hozzáférhetőségi Törvényt.

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum és a magyar fogyatékosügy képviselői Budapesten tartott tanácskozásukon megállapodtak az Európai Hozzáférhetőségi Törvény létrehozásáról, amelyet egy európai mobilitási kártyával egészítenének ki, adta tudtul a Közelkép Hírügynökség. A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítása körüli bizonytalanságokra hívta fel a figyelmet.


Magyarok a befogadás ellen?

Annak ellenére, hogy az Európai Unió „Európa 2020” elnevezésű stratégiája a társadalmi befogadást határozta meg a válságból való kilábalás egyik alappilléreként, az Európai Unió fogyatékosügyi tanácsadó szerve az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) úgy látja, az EU és a tagállamok – köztük Magyarország – gazdasági és szociális politikái épp ellenkező irányba mutatnak. A 2010-2020-ra meghirdetett Európai Fogyatékosügyi Stratégia három alapvető probléma megoldását sürgeti: az integrált oktatás javítását, a szegénység felszámolását és a gazdasági válság hatásainak ellensúlyozását.

„Nem perifériális problémákról van szó, hiszen Európában minden negyedik embernek van legalább egy fogyatékossággal élő családtagja, míg a mozgáskorlátozott emberek teszik ki az európai népesség több mint negyven százalékát” – hangsúlyozta Gyene Piroska, a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsának (FESZT) elnöke.

A válságtanácskozáson kulcsfontosságú téma volt a hazai rokkantsági nyugdíjrendszer várható – még az érdekképviseleti szervezetek által sem ismert – átalakítása, amely a félrevezető információk és bizonytalanság miatt jogosan tölti el aggodalommal az érintetteket. A FESZT felhívta a figyelmet: elvárja a döntéshozóktól, hogy vonja be őket a fogyatékos embereket érintő változások előkészítésébe és kidolgozásába.


Foglalkoztatás, lakhatás kérdései a fogyatékkal élők ügyében

„Alapvető minimumnak tartjuk az egyeztetést, különösen az olyan horderejű kérdésekben, mint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása, a nagy létszámú bentlakásos intézmények átalakítása vagy a cselekvőképességi szabályozás újragondolása a készülő új Polgári Törvénykönyvben” – összegezte Gyene. Hangsúlyozta, nincs olyan kormánytisztviselő vagy politikus, aki többet tudna a fogyatékossággal élőkről, mint ők magukról.

Az EDF „Freedom of Movemnet” elnevezésű kampánya – azaz a fogyatékossággal élők szabad mozgásának megoldása – szintén kiemelt témája volt a két napos találkozónak. A fogyatékosügyi mozgalom képviselői szerint ennek megvalósításához szükség van egy a hozzáférhetőség európai szabályázásával foglalkozó kötelező erejű Európai Hozzáférhetőségi Törvény megalkotására.

A kérdéssel kapcsolatban az Európai Bizottság 2012-ben mutatja be az Európai Hozzáférhetőségi Törvényt, amely általános keretet ad az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséghez. A fogyatékosügy képviselői azt támogatják, hogy a törvény egy olyan irányelv formájában szülessen meg, amely egyértelműen meghatározza a hozzáférhetőség követelményét a releváns szektorokban, miközben megfelelő szabadságot hagy a tagállamoknak a nemzeti sajátosságok figyelembevételére. „A fogyatékos emberek igényei sokfélék, így a hozzáférhetőségnek is nagyon sokféle vonatkozása van. Az igények nem univerzálisak, azonban a jogok egyetemesek. Senki sem tudja élvezni azokat az emberi jogokat, amelyekhez nem rendelkezik hozzáféréssel” – mutatott rá Rodolfo Cattani, az EDF ügyvezető tagja.


Mobilitási kártya, segítség több ezer rászorulónak

A szabad mozgás elősegítésének másik eszköze az európai mobilitási kártya lehetne, amely megkönnyítené a tagállamok közötti utazást, hiszen ugyanazt a státuszt és kedvezményeket biztosítaná mindenhol Európában. Ebben az értelemben az Európai Hozzáférhetőségi Törvény lehet az alap, a mobilitási kártya pedig az ehhez szükséges eszköz az érintettek szabad mozgásának biztosításához.

Bár a válság súlyos következményekkel járt Európában, Yannis Vardakastanis az EDF elnöke határozottan kijelentette, nem fogják hagyni, hogy a megszorító intézkedésekkel a fogyatékos embereket sújtsák. „Együttműködés, konzultáció és részvétel egy demokratikus társadalom alapjai. Ebben az embert próbáló időszakban a kormányoknak különösen szem előtt kell tartaniuk, hogy a rólunk szóló döntésekbe be kell vonniuk minket is" – emlékeztetett a közgyűléssel párhuzamosan tartott tájékoztatón.

Forrás: Mindennapi.hu

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART