2011.
november
22. 07:22

Búcsú a szolgálati nyugdíjtól - Mi lesz helyette?

Címkék:
tűzoltó tüntetés A korhatár előtti öregségi nyugdíjtípusok, közöttük a fegyveresek szolgálati nyugdíja is megszűnne 2012. január 1-jétől, a már megállapított ellátásokat korhatár előtti ellátásként, illetve a fegyveresek esetében szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani, és a jövő évtől ugyanilyen ellátást kell megállapítani azoknak is, akik az ellátásra a jogot már megszerezték. Mi változhat még?

A szolgálati járandóság társadalombiztosítási szempontból nem minősül nyugellátásnak, azonban megállapítására és folyósítására – a külön nem szabályozott kérdésekben – a nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, a nyugdíjemelésekkel azonos mértékben emelkedik, ezen személyi kör egészségügyi szolgáltatásra is jogosult lesz.

Korhatár előtti szolgálati nyugdíjak továbbfolyósítása öregségi nyugdíjként

2012. január 1-jétől – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani az 1954. évben vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíja csökkentések nélküli teljes összegét.

Ha a jogosult 2011. december 31-én a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti szolgálati viszonyban áll, a szolgálati nyugdíj összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint 2011. december 31-ével újra meg kell állapítani, és ha ez az összeg magasabb, mint a szolgálati nyugdíj 2011 decemberére járó havi összege, ezt az összeget kell 2012. január 1-jétől – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.

(Látható, hogy az átalakítás az 57. életévüket 2011. december 31-éig betöltő fegyvereseket csak annyiban érinti, hogy ellátásukat öregségi nyugdíjként kell folyósítani. Azoknak a reaktivált fegyvereseknek ellátását pedig, újraszámítanák, akik már betöltötték 57. életévüket. Esetükben, a továbbiakban keresőtevékenységükkel a társadalombiztosítási nyugdíjtörvényben biztosított nyugdíjnövelésre (0,5 %) szerezhetnek jogosultságot)

Természetesen a „fegyveres” nőkre is vonatkozik, hogy továbbra is nyugdíjas marad az a nő, aki a 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, azonban más jogcímen ment nyugdíjba. Esetükben is hivatalból kerül sor a felülvizsgálatra.

Szolgálati nyugdíj továbbfolyósítása szolgálati járandóságként

2012. január 1-jétől – a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezménye kivételével – az 1955. évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíját következők szerint számított és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani. A szolgálati járandóság továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével. A szolgálati járandóság összege nem csökkenhet a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér 150 százaléka alá, ha a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összege – a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – ezt az összeget meghaladta.

„Ez azt jelenti, hogy a 2011. decemberi szolgálati nyugdíjat 2012-től a nyugdíjemelés mértékével növelt, de a személyi jövedelemadó mindenkori mértékének megfelelően csökkentett összegben, szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani, azzal, hogy a szolgálati járandóság nem csökkenhet a decemberi minimálbér másfélszerese (117 ezer forint) alá.

A csökkentéssel szemben érvényesíthető a családi jövedelemadó kedvezmény.

Előzőektől eltérően nem csökkenthető az szja mértékével a szolgálati járandóság összege, ha

- a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján minősítő határozattal megállapították,
- a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj – a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – nem haladta meg a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy
- a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött, a szerződés megkötését követő hónap első napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig.

(Az önkéntes tartalékos szerződést kötöttek mentessége természetesen nem csak azokra vonatkozik, akik a szerződésüket 2011. évben megkötik, hanem azokra is, akik később kerülnek önkéntes tartalékos állományban)

A szolgálati nyugdíj megállapításáról és szüneteltetéséről olvassa el holnap cikkünk folytatását!

Forás: adozona.hu/ Molnár László nyugdíjszakértő

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART