2010.
október
28. 14:27

Bűnmegelőzési ajánlások a Halottak Napjára

Címkék:
Temető A megemlékezés időszakában várhatóan nagy számban kelnek útra az emberek, hogy leróják kegyeletüket a temetőkben. A Rendőrség kiemelt fontosságú feladatának tartja, hogy a megnövekedett forgalom miatti kellemetlenségeket enyhítse, illetőleg a lehetőségeihez mérten mérsékelje a nagy tömeggel járó helyzetek balesetveszélyét, valamint megelőzze az események nyugalmát megzavaró bűncselekmények elkövetését.

A növekvő tömegközlekedés, a személy- és gépjárműforgalom indokolttá teszi, hogy ebben az időszakban kiemelt figyelmet fordítsunk a

1. gépjárműlopások- és feltörések
2. az alkalmi lopások
3. „trükkös” lopások, valamint a
4. a zseblopások megelőzésére.

A tömegközlekedési eszközöket igénybe vevők – amennyiben van rá mód – lehetőség szerint használják ki a pályaudvari érték- és csomagmegőrzőket. A közlekedési eszközökön és a temetők környékén fokozottan figyeljenek a zsebtolvajok, alkalmi tolvajok megjelenésére.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében fordítsanak fokozott figyelmet értéktárgyaikra és irataikra, azokat soha ne hagyják felügyelet nélkül!

 

1. Ajánlások gépjárműlopások- és feltörések megelőzésével kapcsolatban

 

A gépjárműlopások, illetve a gépjárművekből történő lopások, a bűncselekmények igen nagy százalékát teszik ki.

A jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt mindig zárják le, mielőtt az autót elhagyják, még akkor is, ha rövid időre távoznak. Az indító kulcsot tartsák maguknál, hogy azt ne tudja illetéktelen megszerezni. Amennyiben lehetőségük van rá, parkoljanak arra kijelölt őrzött parkolóban. Az esti órákban pedig olyan helyet válasszanak, ahol jó a közvilágítás, illetőleg a parkolóhely belátható és forgalmas. Mielőtt elindulnak a járművel, győződjenek meg arról, hogy a jármű zárszerkezete és az ablakok érintetlenek, mert az azokon látható sérülések feltörésre, vagy annak kísérletére utalhatnak.

A biztonság érdekében alkalmazzanak mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket, eszközöket, melyek beszerelését szakműhelyben végeztessék el.

Amennyiben észlelték, hogy feltörték, vagy ellopták járművüket, úgy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a mobiltelefonról is ingyenesen hívható 107, vagy 112-es segélyhívó-számokon, mielőtt bármihez hozzáérnének. A bűncselekmény helyszínét ne változtassák meg! Ennek célja, hogy eredeti állapotban megőrizzék a helyszínen lévő nyomokat, amíg azok rögzítése meg nem történik.

Ha a helyszín megváltoztatása elkerülhetetlen (pl.: elsősegélynyújtás, közveszély elhárítás stb.) azt a kiérkező rendőrjárőrnek, a helyszíni szemle bizottság vezetőjének jelezni kell.

 

A gépjárműfeltörések megelőzése érdekében az alábbiakra érdemes figyelmet fordítani:

*A gépjárművet lehetőség szerint őrzött parkolóban hagyják,


*Semmilyen értéktárgyat, okmányt, táskát ne hagyjanak látható helyen a gépjárműben,


*A járműtől való távozás előtt győződjenek meg az ajtók, az ablakok zárt állapotáról, a riasztó bekapcsolásáról, a mechanikus biztonságtechnikai eszközök felhelyezéséről.

2. Ajánlások az alkalmi lopások megelőzésével kapcsolatban

Az ún., alkalmi lopások elkerülése érdekében, az állampolgároknak egyfajta védelmi mechanizmust kell kialakítaniuk, amely hatásos az értékeik megóvására.

Az őrizetlenül hagyott vagyontárgyak, mint például a kerékpárok, csomagok, táskák, illetőleg egyéb értékek könnyű prédát jelentenek az elkövetőknek, amelyeket fizikai erőszak alkalmazása nélkül is, könnyedén eltulajdoníthatnak.

Néhány jó tanács a kerékpárlopások megelőzésére

*Jól látható, forgalmas helyen zárják le kerékpárjaikat, olyan helyen, ahol a gyalogos forgalomnak legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!


*A tartozékokat, mint pl.: sebesség mérő órát, lámpát, kulacsot, pumpát, illetve mindazt, ami mozdítható a kerékpárról, vegyék le és vigyék magukkal! Ezek a tartozékok ugyanúgy értéket képviselnek, vigyázniuk kell rájuk!


*Jegyezzék fel kerékpárjaik azonosításra alkalmas jellemzőit, ismertető jegyeit (típus, vázszám, méret, szín, felszerelések, sérülések, stb.)! Az eltűnt kerékpárt a rendőrségnek ezen ismertető jegyek alapján van módja felkutatni. Gravírozással, illetve az egyre elterjedtebb, ún. mikropontos jelölési rendszer alkalmazásával egyedi azonosító jelekkel is elláthatják kerékpárjaikat.

*Használjanak legalább két, jó minőségű, masszív zárat! A lakat (zár) lehetőleg olyan legyen, amely a vázat és a kerekeket is átéri! A kerék és a váz legyen mindig együtt, egy stabil tárgyhoz (pl. fa, kerékpártároló, korlát, stb.) rögzítve!

Amennyiben kerékpárjaikat ellopták, a lehető legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget a 107-es, illetve a 112-essegélykérő telefonszámon. A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyják el, azt lehetőleg ne változtassák meg!

3. Ajánlások a „trükkös” lopások megelőzésével kapcsolatban

 

Trükkös lopásoknak nevezzük azokat a lopásokat, amelyek során az elkövetők valamilyen módon elterelik a sértettek figyelmét az emberi jóhiszeműségre építve és az értékeiket jogtalanul megszerzik, eltulajdonítják. Míg az alkalmi lopásoknál az elkövető a figyelmetlenségüket használja ki, addig a trükkös lopások esetében szándékosan idéznek elő olyan helyzeteket vagy szituációkat, amellyel, vagy amelyekkel figyelmüket elterelve erőszak alkalmazása nélkül követhetik el a lopást.

A trükkös lopások megelőzése érdekében a következőket szükséges szem előtt tartaniuk a járművek esetében:

*Ne hagyjnak látható helyen semmilyen iratot és értéket a gépkocsiban!


*Ha kiszállnak a járműből, minden esetben zárják le a gépkocsit, még akkor is, ha nem távolodnak el tőle!

 

Jellemző elkövetői magatartások:

*Gyakori módszer, hogy az elkövetők sérülést okoznak a sértett autójának kerekén, majd amikor az áldozat/sértett később megállásra kényszerül, akkor hajtják végre a bűncselekményt.


*Sok esetben az elkövetők fényjelzéssel, mutogatással jeleznek a sértettnek, majd miután az megáll, valamilyen nem létező műszaki hibára hivatkozva elterelik a gyanútlan autós figyelmét és a nyitott járművéből az értékeket eltulajdonítják.


*Megfigyelhető továbbá az információkérés során történő eltulajdonítás is, a fentiekhez hasonló módszerek alkalmazásával.


*A trükkös lopás kategóriájába sorolható a rendőri jelleg színlelésével elkövetett lopás is.


*A nagyobb városokban, leginkább Budapesten a pénzintézetek környékén a pénz felvételét követően, a figyelem különféle elterelésével szerzik meg a sértett pénzét.

A fenti esetek többségében, a sértett csak később észleli a lopás tényét. Amennyiben viszont megvalósul a bűncselekmény, a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget a 107-es, illetve a 112-essegélykérő telefonszámon.

4. Ajánlások a zseblopások megelőzésével kapcsolatban

 

Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre, legyenek körültekintőek és fogadják meg a rendőrség tanácsait!

A zseblopásokat jellemzően az utcán, illetőleg tömegközlekedési eszközökön, piacokon és bevásárlóközpontokban követik el. Éppen ezért pénzüket, bankkártyájukat, valamint egyéb értékeiket már akkor tegyék biztonságos, nem látható helyre, amikor elindulnak otthonról. Lehetőség szerint kabátjuk belső zsebében tárolják a pénztárcájukat, az irataikat és lehetőség szerint a telefonjukat is. A PIN-kódot ne tartsák a bankkártya mellett! Igyekezzenek azt megjegyezni, vagy a kártyától jól elkülönített helyre, nem felismerhető módon feljegyezni!

Fontos, hogy az értékeikre mindig ügyeljenek! A pénz- és irattárcát ne a táska, kosár tetején tartsák, de még a nadrág hátsó zsebeiben sincsenek biztonságban, csak a belső zsebek kínálnak megfelelő védelmet. Pénzüket kisebb címletekben, több helyen, irataikat pedig a lakáskulcsaiktól és gépkocsijuk kulcsaitól elkülönítve tárolják! Hűvösebb időben a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé lehet érezni, ha valaki belenyúl a zsebükbe, ezért külső zsebben ne tartsanak értéket!

Ha mégis megtörtént a lopás, és észre is vették a tolvaj cselekményét, lehetőség szerint ne szálljanak szembe a támadóval, mert általában többen vannak! Hívjanak segítséget, értesítsék a rendőrséget!

Ha az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen cseréljenek zárat, ha pedig a bankkártyájuk tűnt el, azt azonnal tiltsák le!

A zseblopások kockázata tehát a következő ajánlások megfogadásával jelentősen csökkenthető:

*Pénztárcájukat, bankkártyájukat tegyék biztonságos helyre, a ruházatuk belső zsebében, a kézitáska belső részében nagyobb biztonságban vannak. Ezzel szemben nem biztonságos hely a farzseb és a kabát külső zsebe, valamint a hátizsák tárolásra alkalmas rekesze.


*Ne tartsanak maguknál sok készpénzt, lehetőleg bankkártyájával fizessenek.


*Használjanak olyan, a kereskedelemben kapható pénztárcát, mely egy kis lánccal az övhöz vagy a táskához rögzíthető,


*A bankkártyát és annak PIN kódját soha ne tartsák egy helyen, pénzfelvétel esetén ügyeljenek arra, hogy idegen személy ne láthassa a beütött kódot, valamint azt se, hogy mennyi pénzt vett fel.


*Mobiltelefonjukat ne viseljék látható helyen.


*Tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és leszállások alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve válltáskájukat szorítsák testükhöz és azt mindig maguk előtt tartsák.

Forrás: Szabolcs Online

Vissza
2009.
november
06. 10:53

Azt mondták: villanyórát jöttek cserélni

 Azt mondták: villanyórát jöttek cserélni Egy szekszárdi lakásba csengetett be két trükkös rabló egy idős hölgyhöz azzal az indokkal, hogy az E-ON munkatársai és villanyórát jöttek leellenőrizni és kicseréli.
Tovább
2009.
november
13. 20:25

Elfogták az idősek kirablóit

Elfogták az idősek kirablóit A rendőrség elfogta annak a bűnözői csoportnak a tagjait, amely az elmúlt időszakban idősek sérelmére erőszakos bűncselekményeket követett el. A kilenc gyanúsított közül öten korábbi előzetes letartóztatásuk megszűnése után hajtották végre a rablásokat.
Tovább
2010.
január
17. 11:08

Feltűnt a szokatlan „búcsújárás” a faluban

Feltűnt a szokatlan „búcsújárás” a faluban Az idős házaspár 73 éves hölgy tagja már majdnem visszaadott a húszezer forintosból, amikor jött a szomszéd. Poroszlón a szombat délután nem jött be a trükkös tolvajoknak. Egy harminc körüli férfi villanyóra-leolvasónak, egy páros pedig gázóra-leolvasónak adta ki magát, úgy járta a falut.
Tovább
2010.
március
12. 09:01

Harci eszköznek is jó a sétabot

Harci eszköznek is jó a sétabot Önvédelmi járóbot tanfolyamot tart időseknek egy brit nyugdíjas. A 61 éves nagypapa, Kevin Garwood háromszoros feketeöves dzsúdós. Maga fejlesztette ki bot-harcművészetét egyebek közt kardvívási, szuronydöfési technikákat tanulmányozva és beleépítve. Tanítványai 50 év feletti mozgásukban korlátozottak. A legidősebb 76 esztendős. Mindegyikük 90 centi hosszú, botra kényszerül járáskor.
Tovább
2010.
március
04. 19:23

Idős jászberényiek, vigyázat!

Idős jászberényiek, vigyázat! A jászberényi rendőrség sajtószóvivője elmondta, hogy jó minőségű hamis 10.000 forintos bankjegyek „járják” Jászberényt.
Tovább
2010.
augusztus
26. 11:17

Nyolcvan forintot raboltak az idős nénitől

Nyolcvan forintot raboltak az idős nénitől Selyebi otthonában a 77 éves nyugdíjas nő fejét letakarták a rablók, aztán bántalmazták, majd a zsákmányolt 80 forinttal elmenekültek a helyszínről. A rendőrök elfogták a fiatalkorú gyanúsítottakat.
Tovább
2010.
május
20. 20:59

Termékbemutatós csalók vadásznak a nyugdíjasokra

Termékbemutatós csalók vadásznak a nyugdíjasokra A szemetet vittem le amikor megállt mellettem egy autó, kiszállt egy nő és azt mondta, hogy termékbemutató lesz. Kérdeztem, hogy hol? Azt mondta, hogy most és nálam!
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART