2011.
október
21. 10:24

Bűnmegelőzési tanácsok ünnepek idejére

Címkék:
gyertya Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben felkeressük elhunyt szeretteink nyughelyét. Sírjaikat a kegyelet koszorúival, virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés gyertyáit. Sajnos, a temetőket nem mindenki azért látogatja, hogy szerettei sírjára koszorút tegyen. Szomorúan tapasztaltuk, hogy ebben az időszakban közvetlenül a temetők környékén gyakrabban fordul elő gépkocsifeltörés, kerékpárlopás, a sírokról virág, koszorú, kegytárgy eltulajdonítása, valamint a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság és helyi szervei a szolgálat szervezése során az idén is megkülönböztetett figyelmet fordítanak a kegyelet napjaira. Az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük az Önök fokozott odafigyelését is annak érdekében, hogy a megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!

Ajánlások

• Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg arról, hogy járművüket biztosan lezárták-e!
• Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják értékeiket (táska, mobiltelefon, GPS-készülék, pénz-tárca, bankkártya, kulcsok, kabátok, stb.) autójukban! Még üres táskát se hagyjanak az utastérben! Az elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. A megszerzett kulcsok, iratok, valamint az azokban lévő információk újabb visszaélésre (cím alapján lakásbetörés) csábíthatnak. Az autó nem értékmegőrző!
• Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, miközben a sírt rendezik, még ha csak épp vízért, vagy a hulladékkonténerhez mennek is!
• Okmányaikat, értékeiket mindig kabátjuk, vagy táskájuk belső zsebeiben (ahol érzik is azokat), lehetőleg több helyre elosztva tartsák!
• Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegközlekedési járművel utaznak, vagy ha tömegben tartózkodnak!
• Kérjük, amennyiben temetői lopást, viráglopást, autófeltörést, vagy egyéb jogsértést tapasztalnak, kísérjék figyelemmel a gyanús személyek, gépkocsik mozgását és jelezzék a Rendőrségnek (éjjel-nappal díjmentesen hívható telefonszám: 107)!

Közlekedésbiztonsági ajánlások

• A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjárműforgalommal!
• A torlódások elkerülése miatt a lehetőségekhez mérten rendőrök irányítják a forgalmat és folyamatosan felügyelik a nagyobb temetők környékét. A kialakult forgalom függvényében ideiglenesen forgalomkorlátozások és elterelések is várhatók.
• Ha tehetik, a távolabbra indulók időben induljanak útnak és ne a közúton kívánják behozni esetleges késésüket!
• Az út- és a látási viszonyok néha hirtelen szélsőségesen is megváltozhatnak.

• A parkolás megválasztásánál tartsák szem előtt, hogy a forgalmat és a tömegközlekedési eszközök közlekedését ne akadályozzák! A parkolásnál ügyeljenek mások értékeire, gépjárművére!
• Esetleges károkozásnál, vagy forgalmi eseménynél körültekintően járjanak el! A Rendőr-ség az éjjel-nappal díjmentesen hívható 107-es telefonszámon mindig rendelkezésre áll a vitás esetek tisztázása érdekében.
• Vannak olyan közlekedő társaink, akik csak a jeles ünnepek alkalmával használják gépjárműveiket. Legyenek velük szemben türelmesek!
• Mindig használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket, mert azok életet menthetnek!
• A tömegközlekedési eszközöket igénybe vevőknek tanácsoljuk, álló jármű előtt és mögött, vagy annak takarásában ne lépjenek az úttestre! Körültekintően keljenek át a közúton!

Forrás: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, kanizsaujsag.hu

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART