2012.
január
25. 08:48

Csak jogászoknak!

Címkék:
paragrafus 2012.január 16-án az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közzétette honlapján főigazgatójának hatályos utasításait, melyeket az alábbiakban ismertetünk. Figyelem, ez csak felsorolás, szakembereknek segít eligazodni a rendelkezések között!

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának hatályos utasításai

1996. évben kiadott

12/1996. (Tb.K.8.) ONYF utasítása a nyugdíjágazatban fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek köréről, nemzetbiztonsági ellenőrzésük szintjéről és szabályairól
Mód.: 11/1998. (Tb.K.8.) 20/1999. (Tb.K.5.)


1998. évben kiadott

11/1998. (TB.K.8) ONYF utasítás a nyugdíjágazatban fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek köréről, nemzetbiztonsági ellenőrzésük szintjéről és szabályairól szóló 12/1996. (TB.K.8.) ONYF utasítás módosításáról


1999. évben kiadott

20/1999. (Tb.K.5.) ONYF számú utasítása a nyugdíjágazatban fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek köréről, nemzetbiztonsági ellenőrzésük szintjéről és szabályairól szóló - 11/1998. /Tb.K.8.) ONYF számú utasítással módosított - 12/1996. /Tb.K.8.) ONYF számú utasítás módosításáról


2003. évben kiadott

31/2003. (Nyb.K.5.) ONYF utasítása az ONYF Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatáról
Mód.: 21/2004. (Nyb.K.3.), 12/2008. (Nyb.K.2.),


2004. évben kiadott

12/2004. (Nyb.K.3.) ONYF utasítás a Nyugdíjbiztosítási Alap központi kezelésű előirányzatainak felhasználási szabályairól
21/2004. (Nyb.K.3.) ONYF utasítás az ONYF Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatáról szóló 31/2003. (Nyb.K.5.) ONYF utasítás módosításáról
28/2004. (Nyb.K.4.) ONYF utasítás az Adatvédelmi Szabályzatról
34/2004. (Nyb.K.5.) ONYF utasítás a közérdekű bejelentések, panaszok és javaslatok intézésének rendjéről
Mód.: 2/2007. (Nyb.K.2.)


2005. évben kiadott

24/2005. (Nyb.K.6.) ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítási ágazat hatáskörébe tartozó kiértesítési feladatok ellátásáról szóló 19/2001. (Tb.K.10.) ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről
35/2005. (Nyb.K.8.) ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hivatalos iratainak kézbesítéséről és az ezzel kapcsolatos ügyviteli eljárásáról
Mód.:13/2011. (XI. 11.)


2006. évben kiadott

24/2006. (Nyb.K.4.) ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 41/2004. (Nyb.K.7.) ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről
Lásd a 10/2006. (MÜK.9.) SZMM utasítást az ONYF Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosítások: 2/2007. (MÜK.1.), 3/2008. (MÜK.2.), 23/2009. (IX.18.) SZMM utasítások)


2007. évben kiadott

2/2007. (Nyb.K.2.) ONYF utasítás a közérdekű bejelentések, panaszok és javaslatok intézésének rendjéről szóló 34/2004. (Nyb.K.5.) ONYF utasítás módosításáról
19/2007. (Nyb.K.2.) ONYF utasítása az ONYF és igazgatási szervei tűzvédelmi szabályzatáról
20/2007. (Nyb.K.2.) ONYF utasítása a szolgálati lakásszabályzatról
36/2007. (Nyb.K.4.) ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság rendészetéről
Mód.:34/2008. (Nyb.K.3.)


2008. évben kiadott

4/2008. (Nyb.K.1.) ONYF utasítás a kincstári kártya alkalmazásának szabályozásáról az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon
Mód.: 40/2008. (Nyb.K.4.), 11/2010, 17/2011. (XII. 9.),
12/2008. (Nyb.K.2.) ONYF utasítás a Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatról szóló 21/2004. (Nyb.K.3.) ONYF utasítással módosított 31/2003. (Nyb.K.5.) ONYF utasítás módosításáról
14/2008. (Nyb.K.2.) ONYF utasítás a méltányossági jogkör gyakorlásának eljárási rendjéről és a költségvetési előirányzat felhasználásáról
Mód.: 5/2009., 31/2009.
34/2008. (Nyb.K.3.) ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság rendészetéről szóló 36/2007. (Nyb.K.4.) ONYF utasítás módosításáról
40/2008. (Nyb.K.4.) ONYF utasítás a kincstári kártya alkalmazásának szabályozásáról az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon tárgyú 4/2008. (Nyb.K.1.) ONYF utasítás módosításáról


2009. évben kiadott

5/2009. ONYF utasítás a méltányossági jogkör gyakorlásának eljárási rendjéről és a költségvetési előirányzat felhasználásáról szóló 14/2008. (Nyb.K.2.) ONYF utasítás módosításáról
13/2009. ONYF utasítás az ONYF tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetéséről, a saját gépjármű hivatalos célú igénybevételéről, valamint elszámolási és eljárási rendjéről
Mód.: 39/2010.
20/2009. ONYF utasítás a földgázkorlátozás elrendelésével és végrehajtásával összefüggő feladat- és hatáskörökről
23/2009. ONYF utasítás a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási és működési szektorának számlarendjéről
27/2009. ONYF utasítás a közbeszerzési eljárások lebonyolításának rendjéről
Mód.: 47/2010.
31/2009. ONYF utasítás a méltányossági jogkör gyakorlásának eljárási rendjéről és a költségvetési előirányzat felhasználásáról szóló 14/2008. (Nyb.K.2.) ONYF utasítás módosításáról
35/2009. ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítással összefüggő perviteli feladatok ellátásáról
38/2009. ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság költségvetési-felügyeleti ellenőrzés rendjéről
39/2009. ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyugellátási szakterületének ügyviteli eljárásáról
Mód.: 13/2011. (XI. 11.)


2010. évben kiadott

1/2010. ONYF utasítás a Közszolgálati Szabályzatról szóló 37/2008. (Nyb.K.4.) főigazgatói utasítás IV. fejezetében meghatározott választható természetbeni (cafeteria) juttatások igénybevételének feltételeiről, eljárási és elszámolási rendjéről
2/2010. ONYF utasítás a közérdekű adatok elektronikus és kérelemre történő közzétételi kötelezettségének szabályozásáról
3/2010. ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2010. évi statisztikai adatgyűjtési rendszeréről
4/2010. ONYF utasítás az elektronikus ügyintézés ügyviteli eljárásáról
6/2010. ONYF utasítás a kérelemre indult hatósági eljárás során bekövetkezett ügyintézési határidő túllépés esetén követendő eljárás rendjéről
Mód.: 13/2011. (XI. 11.)
7/2010. ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek késedelmi kamattal kapcsolatos eljárásáról
8/2010. ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok nyugdíjszolgáltatásokra irányuló megállapodások megkötésével kapcsolatos ügyviteli eljárásáról
Mód.: 13/2011. (XI. 11.)
9/2010. ONYF utasítás a szerződések előkészítésének, megkötésének és nyilvántartásának rendjéről
10/2010. ONYF utasítás a reprezentációs kiadási előirányzat felhasználásáról, elszámolásáról
Mód.: 16/2011. (XII. 9.)
11/2010. ONYF utasítás a kincstári kártyák alkalmazásának szabályozásáról, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon tárgyú 4/2008. (Nyb.K.1.), valamint a 40/2008. (Nyb.K.4.) ONYF utasítások módosításáról
12/2010. ONYF utasítás a „Betekintési jog gyakorlása magánszemélyek számára a nyugdíjbiztosításnál nyilvántartott adatokba' tárgyú EKOP-1.A.1.-08/C-2009-0003 azonosító számú pályázat kapcsán létrejött projekt ONYF által delegált résztvevőinek szervezeti struktúrájáról és működési rendjéről
14/2010. ONYF utasítás az ONYF Belső Ellenőrzési Kézikönyvének kiadásáról
16/2010. ONYF utasítás a Nyugdíjbiztosítási Alapnál nyilvántartott és használt eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályairól
Mód.: 18/2011(XII. 30.),
17/2010. ONYF utasítás a személyi juttatások számfejtéséről, a kapcsolódó adatszolgáltatások és elszámolások bizonylati rendjéről
18/2010. ONYF számú utasítás a Nyugdíjbiztosítási Alap eszközeinek hasznosításáról és selejtezéséről
Mód.: 21/2011. (XII. 30.),
20/2010. ONYF utasítás a beruházási, felújítási folyamat szabályozásáról
22/2010. ONYF utasítás az ONYF regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveinek egységes iratkezelési szabályzatáról
23/2010. ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság gazdasági szervezetének ügyrendjéről
24/2010. ONYF utasítás a felelősségi szabályok alkalmazásáról, a visszafizetési és megtérítési igények érvényesítésének eljárási rendjéről
25/2010. ONYF utasítás az önköltségszámítás rendjéről
Mód.: 19/2011. (XII. 30.),,
27/2010. ONYF utasítás a Közszolgálati Szabályzatról
Mód.: 45/2010., 48/2010., 10/2011. (VII. 14.),
29/2010. ONYF utasítás az informatikai biztonsági politikáról
30/2010. ONYF utasítás az ONYF adatvédelmi és információszabadsági szabályzatáról
31/2010. ONYF utasítás az ONYF informatikai biztonsági szabályzatáról
32/2010. ONYF utasítás az informatikai katasztrófa elhárítási tervről
33/2010. ONYF utasítás az ügymenet-folytonosság biztosítási tervről
35/2010. ONYF utasítás a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről
36/2010. ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatai ellátásának ügyviteli eljárásáról
Mód.: 13/2011. (XI. 11.)
37/2010. ONYF utasítás a nemzetközi nyugdíjügyek elbírálásáról
38/2010. ONYF utasítása az ONYF és igazgatási szervei munkavédelmi szabályzatáról
39/2010. ONYF utasítás az ONYF tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetéséről, a saját gépjármű hivatalos célú igénybevételéről, valamint elszámolási és eljárási rendjéről szóló 13/2009. ONYF utasítás módosításáról
40/2010. ONYF utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggő eljárás, költségtérítés és a személyi jövedelemadó-elszámolás rendjéről
41/2010. ONYF utasítás az átmeneti rendelkezésekről
42/2010. ONYF utasítás a munkáltatói lakástámogatásról
Mód.: 1/2012. (I. 13.),
45/2010. ONYF utasítás a Közszolgálati Szabályzatról szóló 27/2010. számú ONYF utasítás módosításáról
46/2010. ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott követelésekről, köztartozások pénzügyi elszámolásával kapcsolatos szakfeladatok ellátásáról
47/2010. ONYF utasítás a közbeszerzési eljárások lebonyolításának rendjéről szóló 27/2009. ONYF utasítás módosításáról
48/2010. ONYF utasítás a Közszolgálati Szabályzatról szóló 27/2010. számú ONYF utasítás módosításáról
49/2010. ONYF utasítás az ONYF szervezeti egységeinek házon belüli költözés szabályozásáról
50/2010. ONYF utasítás a kötelezettségvállalási, az ellenjegyzési, az utalványozási, a szakmai teljesítés igazolási és érvényesítési jogkör szabályozásáról


2011. évben kiadott

2/2011. (II. 11.) ONYF utasítás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Mód.: 12/2011 (X. 7.).
3/2011. (IV. 8.) ONYF utasítás a Nyugdíjbiztosítási Alap eszközeinek és forrásainak értékelésének szabályairól
Mód.: 20/2011. (XII. 30.),
4/2011. (IV. 8.) ONYF utasítás a Nyugdíjbiztosítási Alapra vonatkozó pénzkezelési szabályzatról
5/2011. (IV. 8.) ONYF utasítás a Nyugdíjbiztosítási Alap számviteli politikájáról
Mód.: 22/2011. (IV. 8.),
6/2011. (V. 6.) ONYF utasítás a Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága területi szakellenőrzési feladatainak ellátásáról
7/2011. (V. 13.) ONYF utasítás a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
8/2011. (V. 13.) ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egyedi iratkezelési szabályzatáról
11/2011 (IX. 16.) ONYF utasítás a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése és a működési költségvetés tervezésének, előirányzat-gazdálkodásának, zárszámadás készítésének rendjéről
14/2011. (XI. 25.) ONYF utasítás a vezetékes és mobiltelefonok használati rendjéről
15/2011. (XII. 2.) ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság nyugdíjszakmai ellenőrzés rendjéről


Forrás: OrientPress Hírügynökség

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART