2012.
július
09. 09:25

Demográfiai problémák - Jó példák Európából

Címkék:
szakszervezet Az európai biztosítási és viszontbiztosítási ágazat számára is óriási kihívást jelent a munkaerő elöregedése, számos munkavállaló nyugdíjkorhatárhoz közeledése. A biztosítók és a biztosításközvetítők számos olyan intézkedést vezettek be, mellyel tehetségeket igyekeznek bevonzani, és maguknál tartani. Másrészt a szociális partnerek vállalati és ágazati szinten is rendkívül nagyszámú, hatékony és innovatív eszközt dolgoztak ki annak érdekében, hogy a biztosítási ágazat még dinamikusabb és vonzóbb legyen a munkavállalók számára.

Az európai biztosítási szektor szociális partnereiből, vagyis a munkáltatók és munkavállalók képviselőiből álló bizottság - Insurance Sectoral Social Dialogue Committee (ISSDC) – legfrissebb kiadványa a biztosítási szektort is érintő demográfiai kihívásokat, illetve a rájuk adható válaszokat mutatja be, melynek célja a munka-magánélet egyensúlyának javítása, az élethosszig tartó tanulás, az egészség és a munkahelyi biztonság megteremtése az európai biztosítótársaságok körében. A füzet célja egyúttal, hogy a skandináv kezdeményezések bemutatásán keresztül inspirációt és ötletet adjon a többi európai ország biztosítói számára a demográfiai problémák kezelésére.

Finnországban a munkatársak adnak erőt

Az Etera egyike a Finnországban működő hat nyugdíj-biztosítási szolgáltatónak. Minden munkáltató köteles nyugdíjjárulékot fizetni munkavállalója után, azonban 2007 óta maguk választhatják meg a nyugdíjszolgáltatót. 2007 előtt az Etera kizárólag az építőipari, erdészeti, mezőgazdasági és kikötői szektor munkavállalói számára nyújtott szolgáltatásokat, azonban még ma is ezek alkotják a cég ügyfeleinek nagy részét.

A figyelemfelkeltő kampányt azért született, mert a vállalati felmérések és tapasztalatok azt mutatták, hogy az ötven év feletti munkavállalók nagy része már nyugdíjba vonuláson gondolkodik. Ezért arra a következtetésre jutott az Etera, hogy a fiatalabb munkavállalókat kell célba venni, és a munkakörnyezetet úgy kell javítani, hogy az idősebb munkavállalók számára is megfelelő legyen. Csakúgy, mint a fizikai problémák, a betegszabadságok és a munkaerőpiacról történő korai kivonulás mögött is stressz, a megfélemlítés és zaklatás okozta pszichológiai problémák, vagy a munka és magánélet összeegyeztethetetlensége állnak.

Éppen ezért az Etera nyugdíjbiztosító társaság figyelemfelkeltő kampányt kezdeményezett „Kollégák adnak erőt” címmel, a munkahelyi környezet javítása, valamint a munkahelyi stressz és zaklatás megszűntetése érdekében. A kampány keretében számos eszközt bevetettek:

Facebook kampányt és ahhoz kapcsolódó vitafórumot kezdeményeztek a pszichológiai jólét munkahelyi megteremtése érdekében,
Egy, a munkahelyi problémákat bemutató és feldolgozó képregényt indítottak annak érdekében, hogy az egyéni munkavállalók mérlegelni tudják, hogy munkahelyi viselkedésük mennyiben járul hozzá az egészséges munkakörnyezet megteremtéséhez,
Kérdőíveket töltettek ki, hogy az egyének felmérhessék, mennyiben számítanak „jó kollegának” munkahelyükön,
Elindítottak egy weboldalt, ahol bemutatták, hogy adott helyzetben mi az elvárható legjobb viselkedés.

Azoknál a cégeknél, ahol a jobb munkahelyi környezet megteremtése érdekében szolgáltatásokat nyújtanak, és a kampányt elindították, általában a munkavállalói hiányzás csökkenését, nagyobb elégedettséget és a korai nyugdíjazás iránti igény csökkenését tapasztalták.

Norvég karrier program nőknek

2006-ban, a norvég biztosítási ágazat szociális partnerei karrier programot indítottak a női tehetségek számára annak érdekében, hogy növeljék a nők részvételét a biztosítási ágazatban. A nemek közötti egyenlőség megteremetése mellett azt is célul tűzte ki a kezdeményezés, hogy minden potenciális tehetséget becsatornázzon az ágazatba, különösen a nők körében. A program jelentős sikereket ért el a vezetői pozíciókban lévő nők arányának növelésében.

Dániában a mentális kockázatokra fókuszálnak

Dániában, a biztosítási ágazat szociális partnerei kezdeményeztek együttműködést a munkahelyi mentális és fizikai kockázati tényezők felmérésére és kezelésére. A partnerek közötti megállapodás célja, hogy elősegítse a munkahelyi elégedettség javítását és a mentális egészség fejlődését, továbbá hogy biztosítsa a mentális egészségügyi problémák helyi megoldását. A dán biztosítótársaság, a Top Danmark sikeresen hajtotta végre a megállapodást, és munkahelyi programokat indított a mentális egészségügyi problémák kezelésére. A kezdeményezés annyira sikeresnek bizonyult, hogy az első projekt futamidejének lejáratakor meg is hosszabbították azt.

Saját akadémiát indított a svéd biztosító

Svédországban az If biztosító saját, testre szabott üzleti iskolát hozott létre, If Akadémia néven. A program a pályakezdőktől a legfelső szintű vezetőkig, a személyzet legszélesebb rétegeivel foglalkozik, melynek célja, hogy fenntartsa és megerősítse a dolgozói motivációt, és lehetőséget biztosítson az egyének számára tudásuk szinten tartására és frissítésére. A tevékenységek további célja, hogy hozzájáruljon a munkavállalók közötti egyenlőség és diverzitás megteremtéséhez, és ösztönözze a munkavállalók közötti tudásmegosztást. A program rendkívül sikeresnek bizonyult, főként a dolgozói elégedettség növelése terén.

Win-win szituáció

Ahogy azt a fenti példák is bizonyítják, a kezdeményezések mindenki, a munkavállaló és a munkáltató számára is előnyt hoznak. Az 52 oldalas kiadvány az itt bemutatott kezdeményezéseken kívül is rengeteg sikeres európai példát tartalmaz, hogy a szociális partnerek miként tudnak eredményesen együttműködni, követendő példát mutatva a többi ország nemzeti és vállalati szintű szociális partnerei számára.

A leírt megoldásokat valószínűleg helyi és vállalati szinten is további tárgyalások, együttműködések alapját képezhetik a szociális partnerek között, nem csak biztosítási szektorban, de más ágazatokban is.

A fent felvázolt célok érdekében a kiadvány megalkotói különböző rendezvényeket is indítanak, így például egy füzetet promotáló konferenciát, valamint a kiadvány terjesztésének eredményeit értékelő szemináriumot. Az eseményektől azt várják, hogy hozzájárulnak a munkáltatók, az uniós biztosítási szektor szakszervezetei közötti kapcsolatok javításához.

Forrás: Biztosítási Szemle

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART