2010.
május
19. 12:45

Egy szegény demokráciára kell berendezkednünk

Szabó Máté Idősügyi projektet indított az állampolgári jogok országgyűlési biztosa annak feltárására, hogy az alapvető jogokhoz való hozzájutásban milyen akadályt jelent az életkor. A mintegy hárommilliós korcsoport életkörülményeinek vizsgálatáról várhatóan őszre készül átfogó elemzés, ám a célokról már most beszélgettünk Szabó Máté ombudsmannal.

- Melyek azok a szembetűnő problémák, amelyek miatt az idősekre terelődött a figyelme?

- A probléma az, hogy az idősek nehezen tudnak hozzáférni olyan dolgokhoz, amelyekhez az aktív korúak könnyedén. Egész Európára jellemző, hogy a társadalom elöregszik, az idősek számának jelentős növekedése pedig nagyon sok intézmény számára nehéz kérdéseket vet föl.
Szemléletes példa a korlát. Ugye az idősebbeknek kell a kapaszkodó ahhoz, hogy fölmenjenek a lépcsőn, tulajdonképpen a jognak a grádicsain is ugyanerről van szó. A jogszabályok egy részét ma már interneten teszik hozzáférhetővé, e-mailen várnak például adóbevallást, most azoknak a generációknak, amelyek még a
Gutenberg-galaxisban nőttek föl, és nem interneteztek már az óvodában, azoknak ez szinte megoldhatatlan nehézség.

Segíteni kívánjuk tehát a joghoz való hozzáférést, megpróbáljuk azonosítani, hogy hova kellene „kapaszkodót” tenni, avagy „korlátot” leszerelni. Az időseknek koruknál és egészségi állapotuknál fogva talán nem annyira a szabadságjogok fontosak - bár nem mondom, hogy az nem érdekli őket-, de a biztonság egyre inkább előtérbe kerül a korral. Az egészségügyi, a szociális, a közbiztonság egyaránt fontos számukra, hogy ne veszítsék el azt, amijük még megvan. Megkaphassák a nekik járó szociális juttatásokat, hozzáférjenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz, nem csak ugyanúgy, mint bárki más, hanem sokkal jobban. Ugye az idős korral sokszor egészségügyi problémák lépnek fel, sőt fogyatékosságok sokasága jelenik meg, és ez bizony megnehezíti, hogy hozzáférjenek a közhasznú szolgáltatásokhoz, például a jogszolgáltatáshoz.

- A magyar lakosságnak egy nagyon nagy részéről beszélünk, mintegy 3 millió emberről. Mindenképpen figyelni kell erre a korosztályra az egész társadalomnak, sokkal jobban, mint most.

- Igen, a modern társadalmakra jellemző, hogy nem él együtt több generáció. Főleg a nagyvárosokban alakult ki a kiscsalád, tehát a fiatalok külön költöznek, nincsenek együtt az idősebbekkel, akik így elmagányosodnak. Nem kapnak megfelelő segítséget, tehát egyre inkább a közintézményekre szorulnak, ami jelenthet bentlakásos intézményt, de jelenthet otthoni gondozást is, ebédszolgáltatást, vagy nyugdíjas klubot is. Amikor az idősek egyre inkább kormányzati, önkormányzati, vagy éppen privatizált szolgáltatásokra szorulnak, különösen érdekes az intézményes kommunikáció ezekkel a szolgáltatókkal.
Ám éppen ezzel a kommunikációval van baj! Nem nagyon tudnak fölmenni az internetre, az önkormányzatok hirdetőtáblái igencsak elszórt, eldugott helyeken vannak, a kisbíró intézménye pedig már nem létezik. Tehát fontos lenne eljuttatni az idősekhez az egyébként meglévő szolgáltatásokról szóló információt, ami jár nekik, illetve felmérni, hogy mit szeretnének.

Egyre többen élnek intézetekben. Ezeknek a lakóknak a joga és biztonsága sok esetben azért veszélyeztetett, mert nincs megfelelő lehetőségük a problémák kifejtésére, megfogalmazására, ezért mi nagyon sok, az időseket gondozó intézményt fogunk meglátogatni. Olyanokat is, amelyekben korábban volt ombudsmani vizsgálat. Utóvizsgálatot végzünk, megnézzük azt, hogy az 5-10 évvel ezelőtt feltárt problémák megvannak-e még, esetleg új problémák keletkeztek, vagy éppen pozitív példákat találunk.
Való igaz, hogy az ombudsman a sajton is csak a lyukat keresi, tehát mi azért vagyunk, hogy a problémákat, a visszásságokat feltárjuk, felszínre hozzuk, de jó gyakorlatokra, pozitív modellekre is szívesen rávilágítunk. Ilyenek is vannak Magyarországon, de nem kapnak elég figyelmet.
Itt persze lehet a média, főleg a közszolgálati média felelősségére apellálni, hogy a társadalomnak ilyen nagy, és egyre növekvő szegmensét milyen mértékben szolgálja ki, hogyan tudja egyáltalán megszólítani.

- Az intézmények között vannak állami, önkormányzati, egyházi, és magántulajdonban lévő otthonok is. A magánintézmények léte azt mutatja, hogy a gondozás, ápolás lehet egy üzlet is. A korábbi vizsgálatoknál mit tapasztaltak: ahol sok a gond, ott anyagi problémákról van csupán szó, vagy emberi hozzáállás kérdése a minőség?

- Mind a kettő számít. Most, a gazdasági válság idején nyilván a pénzről beszélünk elsődlegesen. Sajnos ezen a területen is azt állapíthatjuk meg, hogy a kormányzat kényszerből, meg politikai megfontolásból csökkenti a támogatásokat, igyekszik a civil mozgalmakra, önkormányzatokra, családokra hárítani azokat a szociális terheket, amelyeket egyébként neki kellene viselnie. Ez egy európai és világtendencia, azonban nagyon-nagyon sok problémát okoz. Ugyanezt látjuk, ha a szakembergárdát, a szemléletmódot nézzük, hiszen tipikus eset az, hogy a költségvetés megszorításai miatt nem alkalmaznak megfelelő szakembereket, mondjuk nem tudnak pszichológust felvenni, pedig szükség lenne rá.

Itt a mentális problémákra hívnám föl a figyelmet. Az időseknél ez egy kiemelkedő gond, de sajnos az egész magyar társadalomban is. Azt kell mondanom, hogy a válság hatására megjelenő pszichikai problémák kezelése, ellátása a börtöntől az iskolán át mindenütt gyenge, rogyadozik és leépítik. Magyarország nem az Egyesült Államok, ahol megengedhetik maguknak, hogy évtizedekig járjanak kezelésre és kifizetik a pszichológust, pszichiátert. Itthon főleg az idősek, akiknek amúgy is csökken a jövedelmük, erre képtelenek.

Még egy külön probléma a feminizáció. A várható élettartam ugye magasabb a nőknél, mint a férfiaknál. Ez azt jelenti, hogy „szingli” idős nők élnek köztünk egyre nagyobb számban, akiknek a jövedelmük kisebb, mint az azonos képzettségű férfiaké, tehát az elszegényedés a magányos, idős nőket jobban sújtja, mint azokat, akik együtt tudnak élni a párjukkal, férjükkel.

- A most leköszönő, illetve az előző kormány azt preferálta, hogy az idős emberek maradjanak saját lakásukban, házukban, ne költözzenek otthonba. Erre voltak programok: idősbarát önkormányzati díj, otthoni akadálymentesítés, stb., csak ennek nem látszik átütő eredménye.

- Valóban volt többféle program, kezdeményezés, de attól a szemlélettől el kell távolodnunk -főleg a gazdasági válság hatására-, hogy „majd az állam megoldja.” Az állam nem tudja megoldani a magyar idősügy összes problémáját, tehát a rászorultság elvét kell szem előtt tartani. Azért most már vannak jelentősebb jövedelemmel rendelkező idős emberek, tehát nem vagyok benne biztos, hogy egységesen kell minden embernek különféle szolgáltatásokat nyújtani.

Egyetértek azzal, hogy ne minden idős ember költözzön be automatikusan egy otthonba, hanem saját lakóhelyén vehessen igénybe szolgáltatásokat. Ez lehet szociális szolgáltatás, ebéd, valamilyen közösségi tevékenység, közösségi televízió, vagy közösségi hálózat. Ez oktatási, nevelési kérdés is. Nem, szabadna az idős embereket leírni, hanem olyan fejlődésre képes embereknek kellene tekinteni őket, akik képesek felzárkózni az információs társadalom kihívásaihoz.
A fizikai akadálymentesítés mellett az internethez való hozzáférésüket is segíteni kellene. Az idősek, hogyha a neten vannak, kommunikálni tudnak, akkor hozzá tudnak férni szolgáltatásokhoz, akkor nagyon sokat kaphatnak, ami a szellemi integritásukat, autonómiájukat is megerősíti. Tehát nagyon sok féle irányban lehetne gondolkodni, és nyilván az új kormányzatnak az idősügyi politikája komoly szerepet játszik ebben.
Egyébként érdekes, hogy az Idősügyi Tanács megalkotott egy stratégiát, amelyet az erősen megosztott parlament szinte egységes szavazással fogadott el. Tehát azt kell mondanom, hogy ez az idősügyi stratégia, valószínűleg érvényes lesz a következő kormány számára is, amely persze valószínűleg szelektív módon fog ebből elemeket átvenni, de a közösen elfogadott idősügyi stratégiában helyes alapelvek vannak. Az autonómia, a bevonásuk a társadalom intézményeibe fontos, ez sem amellett szól, hogy otthonba költözzenek, hanem amellett, hogy bekapcsolódhassanak a társadalom életébe.

- Ez már csak azért is fontos, mert rengeteg tapasztalattal rendelkeznek, amelyeket biztos, hogy szívesen átadnának, csak nincs erre csatorna, nincs megfelelő fórum, vagy forma.

- Egy érdekes példát említenék ezzel kapcsolatban. A fiaméknak a gimnáziumban a történelemtanár azt a feladatot adta, hogy a család egyik tagjával beszélgessenek második világháborús emlékekről, aztán erről írjanak beszámolót. A fiam megtalálta az akkor 80 körüli nagybátyámat, aki roppant szemléletesen mesélt a háborúban, hadifogságban történtekről és állítom, hogy egyébként ez soha nem lett volna köztük téma, mert a nagybácsi nem szívesen beszélt róla, a fiam meg miért kérdezte volna meg. Tehát ilyen rásegítésekkel is komoly lehetőség nyílik arra, hogy egy generációk közötti kommunikáció induljon meg.
Persze ehhez is kellene az internet, mert a mai fiatalok sajnos virtuális világban élnek és nem reális, valódi közösségekben. Ezért azt gondolom, hogy az idősek bevonása az internetes közösségekbe egy nagyon komolyan veendő feladat.

- Itt egy fontos témához érkeztünk, a generációk közötti kommunikációhoz. Hozzáteszem, hogy a generációk közötti felelősség sem kevésbé fontos. Tudatosítani kellene, hogy nem csak a szülők, nagyszülők felelősek az utódaikért, hanem a fiatalok is felelősek az idősekért.

- A társadalom sok intézménye, maga a társadalombiztosítási rendszer is erre épül, az újonnan belépők finanszírozzák a kilépőknek, az inaktívaknak a szolgáltatásait. Azt gondolom, hogy a gazdasági, pénzügyi válság keretei között nekünk egy nélkülözői, szegény társadalomra kell berendezkedni, tehát nem szabadna azt az illúziót fönntartani, amit 20 évig követtünk, hogy a jólét és a demokrácia együttesen fog itt győzni, úgy mint ahogy volt az a 60-as 70-es évek Nyugat-Európájában. Én ezt illúziónak tartottam korábban is, most meg azt mondom, hogy ezzel most már le kellene számolni, s azt mondani, hogy ez így nem megy. Nekünk egy szegény demokráciára kell berendezkedni, és éppen az ilyen kommunikatív előnyök és egymásra találások, személyes részvételek és kapcsolatteremtések azok, amelyeket az idős embereknek is nyújtani lehet, s nem pedig azon szolgáltatásoknak a teljessége, amelyeket a nyugati jóléti államok a klasszikus időszakukban egykor nyújtani tudtak.

Forrás: JókorTV


 

Vissza
2010.
január
09. 14:32

Miért tiszteletet parancsoló az idősek szava?

 Miért tiszteletet parancsoló az idősek szava? Francia kutatók szerint az idősek szava evolúciós és valószínűleg genetikai okok miatt kelt tiszteletet a fiatalabbakban.
Tovább
2010.
március
10. 16:29

112 ezres gázszámlát kapott a nyugdíjas

112 ezres gázszámlát kapott a nyugdíjas Nem hitt a szemének Balogh Imréné, amikor kézbe vette a 112 ezer forintos gázszámlát, melyet az E.ON Zrt. küldött ki neki, számolt be a Zalai Hírlap. A 79 éves asszony azóta is gyakran elsírja magát, ha ránéz a csekkre, ennyi pénzt ugyanis nem tud kifizetni havi 59 ezer forintos nyugdíjából.
Tovább
2009.
december
15. 17:06

2050-ig kihúzhatjuk a jelenlegi nyugdíjrendszerrel

2050-ig kihúzhatjuk a jelenlegi nyugdíjrendszerrel A döntéshozókra hárul a feladat, hogy a kormány által létrehozott Nyugdíj és Időskori Kerekasztal (NYIKA) most elkészült elemzése alapján a felrajzolt öt alternatívából melyiket választja - áll az MTI-hez kedden eljuttatott jelentésben.
Tovább
2010.
március
11. 11:59

A gazdag országok irigylik a magyar nyugdíjasokat

A gazdag országok irigylik a magyar nyugdíjasokat Egy 76 éves magyar nyugdíjas bemutatásával kezdi hazánkról szóló mai elemzését a Financial Times. Az elemzés megállapítja, hogy 76 ezer forintos (285 eurós) nyugdíja, az ingyenes egészségügyi ellátás és a gázár-támogatás együtt „sok gazdagabb országban a nyugdíjasok irigységének tárgya” lenne - írja a VG.hu.
Tovább
2010.
január
13. 07:42

Aggódnak a nyugdíjasok, összeül az idősügyi tanács

Több idősügyi szervezet aggódva hallgatta a Fidesznek a svéd nyugdíj-modell javaslatát. Az MSZP elutasítja a svéd modellt, amely csökkentené a nyugdíjakat és növelné a nyugdíjkorhatárt. Herzog László szakminiszter is azt mondta: a kormány nem alakítja át a nyugdíjrendszert.
Tovább
2010.
április
22. 16:01

Agytorna a Nagyi-Neten

Agytorna a Nagyi-Neten Hódít a világháló Erzsébetváros nyugdíjasai között: az önkormányzati programok közül évek óta kitartóan vezeti a népszerűségi listát az ingyenes Nagyi-Net.
Tovább
2009.
november
07. 10:02

Az ablakot vitték el a behajtók az idős házaspártól

Az ablakot vitték el a behajtók az idős házaspártól Konyhaablakot vittek magukkal az egyik hiteltartozás miatt eladósodott családtól a behajtók, a nyugdíjas korú házaspár azóta fóliával védi magát a hidegtől.
Tovább
2010.
január
09. 15:19

Az idősek éveket is várhatnak, hogy otthonba kerüljenek

Az idősek éveket is várhatnak, hogy otthonba kerüljenek Tolna megye huszonhét idősek otthonában a leendő lakóknak mindenhol várniuk kell arra, hogy bekerüljenek. Van ahol, csak hónapokat, van ahol éveket. Még az emelt szintű otthonokban is telt ház van.
Tovább
2009.
november
07. 12:33

Demonstrációra készülnek a szociális szervezetek

Demonstrációra készülnek a szociális szervezetek Demonstrációval fenyegetőznek a szociális szervezetek képviselői, ha szerdáig nem tudnak megegyezni a kormánnyal a bentlakásos otthonokban élő idősek kiegészítő normatívájáról.
Tovább
2009.
november
11. 12:10

Egyszerűsített szoftverrel ösztönzik az idősebbek PC-használatát

Egyszerűsített szoftverrel ösztönzik az idősebbek PC-használatát Egyszerűsített szoftverrel ösztönzik Nagy-Britanniában a 65 év felettiek PC-használatát, akik közül több mint 6 millióan még egyszer sem vették igénybe az internetet.
Tovább
2009.
december
15. 16:10

Ezerrel szörfölnek a 'netnagyik'

Ezerrel szörfölnek a 'netnagyik' Már 5 ezer időskorú 'nebuló' végezte el az internethasználat praktikáit bemutató Kattints rá, Nagyi! elnevezésű oktatóprogramot.
Tovább
2009.
december
05. 09:54

Hogyan kell ingatlanhoz jutni ingyen?

Hogyan kell ingatlanhoz jutni ingyen? Hogyan kell ingatlanhoz jutni ingyen? A választ Csokonyavisontán tanítják. A tandíjat pedig egy nyugdíjas pedagógus fizeti.
Tovább
2010.
március
04. 07:46

Kétezer nyugdíjas művész vár hiába pénzére

Kétezer nyugdíjas művész vár hiába pénzére Hiába vár egy hete több mint kétezer idős művész - többük a Kossuth-díj vagy más rangos kitüntetés tulajdonosa - a februári nyugdíjára, mivel a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány (MAK) nem tudja utalni a járandóságukat - írja a Magyar Nemzet.
Tovább
2009.
december
28. 09:51

Magányosok ördögi körben

Magányosok ördögi körben Ragályos betegséghez hasonlítják a magányt amerikai kutatók. Az elmagányosodás elsősorban az időseket fenyegeti, elszigetelődésük az életkilátásaikat is lerövidíti. hirdetés
Tovább
2010.
március
09. 15:29

Nyugdíjasoknak szóló médiát akarnak a nyugdíjasok

Nyugdíjasoknak szóló médiát akarnak a nyugdíjasok Vajon nyugdíjuk megőrzi-e vásárlóerejét? Uniós összehasonlításban hogyan értékelhető a magyar nyugdíjrendszer? Miért nincs Magyarországon kimondottan a nyugdíjasokhoz szóló média? Ezekről a kérdésekről is szó esett az Idősügyi Tanács szervezte képzések során.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART