2012.
április
12. 15:41

Élethez való joguk tiszteletben tartását követelik a rokkantak

Címkék:
rokkantak A rokkantak nyugdíjas státusát megvonó 2011. évi CXCI. törvény tragédiák sorát fogja elindítani, éhhalál, fagyhalál, hajléktalanság, és öngyilkosság fogja megtizedelni a megváltozott munkaképességű emberek sorait. Megnyugtató megoldást a törvény visszavonása és az új komplex minősítő rendszer felfüggesztése hozhat – tartalmazza az Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért csoport nyilatkozata, melyet a Magyar Szociális Fórum tett közzé csütörtökön.

Az érdekvédő csoport szerint az új törvény figyelmen kívül hagyja a megváltozott munkaképességű személyek emberjogi és betegjogi szempontjait, és ellentétes az Európai Emberjogi, Szociális és Betegjogi Chartában foglaltakkal. A kereszténydemokrata értékrendre hivatkozó kormány intézkedései miatt anyagi és erkölcsi kárt szenved a 300 ezer fő korhatár alatti „volt rokkantnyugdíjas”, a 20 ezer főre tehető „volt rehabilitációs” járadékos és a 80 ezer főnyi szociális és átmeneti járadékos. Ezért a törvény visszavonását követelik.

A legnagyobb veszteség azáltal éri őket, hogy elvesztik a rokkant évek alatti, a nyugdíjhoz eddig beszámító szolgálati időt. Emiatt rendkívül alacsony lesz a fiatalabb korban megrokkantak nyugdíja, és az is megtörténhet, hogy a rokkant személy egész életében csak segélyt kap, mert nem lesz jogosult öregségi nyugdíjra – áll „A megváltozott munkaképességűek ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény morális szégyene Magyarországnak” című nyilatkozatukban.

Az anyagban kitérnek az új komplex felülvizsgálati rendszer embertelenségére. Véleményük szerint a felülvizsgálati rendszer rendkívüli megszigorítása a hippokráteszi eskü megszegésére ösztönözheti az orvost. Kitérnek a státust felülvizsgáló, valamint a tényleges munkaalkalmasságot vizsgáló orvos egymásnak ellentmondó megítéléséből fakadó következményekre is megélhetésükre és fennmaradásukra nézve.

Konkrét eseteket idéznek a folyamatos és módszeres visszaminősítések eddigi következményeiről. Megemlítik annak az 55 éves zirci rokkantnyugdíjasnak az esetét, aki önkezűleg vetett véget az életének, mert megvonták tőle 90 Forintos nyugdíját, az önkormányzattól pedig csak akkora segélyt kapott volna, amennyiből csak gyógyszerre futotta volna, táplálkozásra, és rezsire azonban már nem.

Az Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért csoport a súlyos diszkriminációk és jogsértések nélküli életet tartja céljának. Azért hirdetett harcot, hogy érvényre juttassa a korhatár alatti rokkantak jogát a nyugdíjhoz, a szociális biztonsághoz, a kiszámíthatósághoz, a megélhetéshez és a lakhatáshoz, a testi és lelki egészséghez, a gyógyuláshoz, az emberi méltósághoz. Követelik, hogy tiltsák meg a velük szemben alkalmazott életkor szerinti diszkriminációt.

Bővebb információ itt olvasható!

Forrás: zipp.hu

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART