2011.
december
24. 03:57

Életút-pályázati felhívás

Címkék:
toll A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtófőosztálya meghirdeti közös pályázatát. „Kérdezzük meg nagyszüleinket, dédszüleinket!” Önéletírói pályázat időseknek, nyugdíjasoknak. Beadási határidő: 2012. február 15.

„Kérdezzük meg nagyszüleinket, dédszüleinket!” Önéletírói pályázat időseknek, nyugdíjasoknak

Pályázat kódja: ÉLETÚT-2011

„A bölcsek szelíd nyugalma ömölt szét
Szépmívű arca évötvözte lapján,
Köszöntött, és én elmerengve néztem.”

Tóth Árpád megkapó sorai szüleinket, nagyszüleinket, a dédszülőket juttatja eszünkbe. Ugyan ki nem merengett már el így, ha csak egy pillanatra is, az idősek ráncos ábrázatán fürkészve a múltat, kutatva a forrását annak a megmagyarázhatatlan egyenes tartásnak, nyugodt jóságnak, amely kizárólag az élet alkonyán járó ember sajátja? Ugyan kit nem foglalkoztatnak azok a titkok, történetek, amelyeket ezek a tiszta tekintetek hordoznak, s miért mulasztjuk el mégis megkérdezni őket? Most itt a lehetőség: üljünk le a múlttal, a történelemmel egy percre, s hallgassunk történeteket, életutakat, meséket, sorsokat. Kérdezzük meg az időseket!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtófőosztálya meghirdeti közös pályázatát.

Pályázati témakör:
 személyes múlt egy-egy eseménye,
 életút,
 történelmi pillanat megírása,
 emlékezetes pillanat megírása.

Pályázók köre: 60 év feletti természetes személyek.
A pályázat úgy is benyújtható, ha azt a nagyszülő unokája segítségével valósítja meg. Ebben az esetben a nagyszülővel – a fenti témakörökben – készített interjú formájában is elfogadunk pályaművet, melyet a nagyszülő nyújthat be.

Beadható pályázatok száma: Pályázónként egy pályázat.
Beadás módja: a papíron benyújtásra kerülő pályázatokat egy példányban postai úton a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részére a 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. címre, illetve elektronikusan az eletut@ncsszi.hu e-mail címre várjuk.

Formai követelmény nincs, lehetőleg géppel írva 20 A/4-es oldal terjedelem.
Beadási határidő: 2012. február 15.
Eredményhirdetés: 2012. március 31.


További tudnivalók

A beérkezett műveket szakmai Bíráló Bizottság bírálja el.

A legjobb három mű díjazása:

1. helyezett: bruttó 400 000 Ft
2. helyezett: bruttó 200 000 Ft
3. helyezett: bruttó 100 000 Ft

A legjobb pályázatot beküldők között számos értékes ajándékot sorsolunk ki.

A pályázatokat egy példányban postai úton a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. címre, vagy az eletut@ncsszi.hu e-mail címre várják.

A pályamű kizárólag a Pályázó (szerző) saját alkotása, szellemi terméke lehet.


Forrás: OrientPress Hírügynökség

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART