2013.
június
15. 08:13

Fogy a Nyugdíjreform Alap pénze

Varga Mihály A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (NYRAA) eszközeinek értéke 2012 végén 316 milliárd forint volt, közel 370 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbi 685,9 milliárd forintnál - derül ki abból a jelentésből, amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter terjesztett az Országgyűlés elé az alap 2012-es üzleti évéről.

Ebből a 106,7 milliárdnyi forinteszköz legnagyobb része - 71,1 milliárd forint - befektetési jegy volt, 21,6 milliárd forint részvényekben testesült meg, 8,3 milliárd számlapénz, 4,9 milliárd jelzáloglevél és vállalati kötvény, 0,7 milliárd pedig egyéb eszköz volt.
A 209,3 milliárd forintnyi devizaeszközt 110 milliárd forintnyi részvény, 84,6 milliárd forintnyi befektetési jegy, 12,8 milliárdnyi jelzáloglevél és vállalati kötvény alkotta valamint 1,6 milliárd forintnyi számlapénz.

Az Országgyűlés 2012. május 31-vel ismét lehetővé tette a magán-nyugdíjpénztári tagok számára az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépést.

A magánkasszák és a Pénztárak Garancia Alapja (PGA) összesen 33,822 milliárd forint, 291 ezer euró valamint 27 ezer angol font névértékű állampapírt, illetve 15,508 milliárd forint, 5,610 millió euró valamint 3,652 millió USD pénzeszközt adtak át az alapnak. Az utólagos korrekció következtében a kasszák 1,297 milliárd forintot utaltak át az alap számlájára, míg az NYRAA 504 millió forint visszafizetést teljesített részükre.

Az alap vagyonát hizlalta a 2012-ben megszűnt magán-nyugdíjpénztárak vagyona is, az Erste és az Aegon 2012-ben 4,963 millió forintot utalt át a számlájára.

Az alap 2012. december 11-én - az NYRAA és az ÁKK közötti megállapodás alapján - 187,01 milliárd forint bekerülési értékű és 132,56 milliárd forint piaci értékű értékpapírt adott át az államnak.
Az alapba tavaly 4,73 milliárd forint folyt be értékpapír-lejáratokból, 10,75 milliárd forint osztalékokból, 2,63 milliárd forint kamatokból.

Az alapból 2012-ben 208,5 milliárd forint bekerülési értékű állampapírt értékesítettek. Az ügyleteken elért összbevétel 214,3 milliárd forint volt, melyből 211,45 milliárd folyt be 2012-ben, 2,85 milliárd pénzügyi teljesítése 2013-ben történt meg.

Az NYRAA kincstárnál vezetett számlájának egyenlege 2011 végén 80,702 milliárd forint egyenleget mutatott, amelyet az ÁKK 2012-ben államadósság-törlesztésre használt fel.

Az ÁKK az alap értékesítési és egyéb bevételeinek nagy részét a Nemzetközi Valutaalap (IMF) felé fennálló hitelek esedékes törlesztésére használta fel, a november 12-i törlesztésre 172,247 milliárd, a december 28-ra 70,930 milliárd forintot adtak át az alap pénzállományából.

Állampapír-bevonások révén összesen 32,2 milliárd, az alap pénzeszköz-átadásaiból 323,878 milliárd, az Összefogás az Államadósság Ellen Alap (ÖÁEA) pénzeszköz-átadásaiból 114,470 millió, azaz összesen 355,193 milliárd forint államadósság-csökkentést számoltak el 2012-ben a nemzetgazdasági számlán.

A jelentés megállapítja: az, hogy a magán-nyugdíjpénztárak csak pénzben és állampapírban adhatták át a kezelt vagyont az NYRAA-nak, kiküszöbölte a visszalépő pénztári tagok nyugdíjpénztári portfóliójával összefüggő piaci kockázatok átvételét, amely a 2011-es eszközátadáskor még átkerült az alapba.

Az NYRAA 2011. május 31-én kezdte működését. A törvény rendelkezése alapján a magán-nyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépő pénztártagok portfólióját képező vagy azok értékesítéséből származó bevételek, illetve az eszközök hozama az alap vagyonát képezik.

Az alap eszközei nem vonhatók el, illetve kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel: a központi költségvetési törvényben meghatározott előirányzat javára történő befizetésre, államadósság csökkentésre, visszalépő tagi kifizetésekre, beazonosított függő tételek miatti visszafizetésekre, megelőlegezési kölcsön visszafizetésére valamint az eszközökből fakadó kockázatok kezelésére és csökkentésére.

Az alap vagyonát képező eszközök kezelését az ÁKK végzi. A magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat térítésmentesen át kell adni a magyar államnak, s az átadást követően be kell vonni.

Az ÁKK-t a meghatározott szolgáltatások után külön díjazás nem illeti meg, de az alap megtéríti az egyes értékesítési ügyletekkel kapcsolatban az ÁKK által igénybe vett szolgáltatók közvetlen díjait és költségeit, valamint az alap részére nyújtott szolgáltatások informatikai, technikai és személyi hátterének felállításával kapcsolatban szükségszerűen felmerülő költségeit.

Az NYRAA működési költségei 2012-ben 207 millió forintot tettek ki, ennek legnagyobb része - 153 millió forint - az ÁKK-nak fizetett díj, 50 millió forint kereskedéssel kapcsolatos költség volt.

A jelentés megjegyzi, hogy mivel 2012-re a költségvetési törvény nem határozott meg befizetési előirányzatot, az esetek döntő többségében csak olyan eladási ügyleteket hagytak jóvá, amelyek forintban kifejezett bevétele elérte az adott eszköz 2011. május 31-i, forintban számolt bekerülési értékét.

Forrás: MTI

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART