2013.
február
12. 09:10

Fokozottan ellenőriznék a nyugdíjasházakat

Simon Gábor Az idős, kiszolgáltatott emberek védelme a fogyasztóvédelem egyik legfontosabb feladata. Az Országgyűlés fogyasztóvédelmi bizottsága megvitatta a nyugdíjasházak által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket. Az ülésen tájékoztatást adtak az Emmi, az Országos Betegjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, az ÁNTSZ, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának képviselői.

A bizottság üléséről Simon Gábor (MSZP) elnök számolt be:

Tekintettel a nyugdíjasházak sajátos élethelyzetben lévő, zárt lakóközösségeire, az általuk igénybe vett szolgáltatások sokszínűsége, felmerült az erre a fajta jogviszonyra vonatkozó külön törvényi szabályozás megalkotásának igénye. Az ülés résztvevői végül közös állásfoglalásban rögzítették azokat a pontokat, amelyekben konszenzusos döntés született.

A bizottság tagjai fontosnak tarják, hogy a szociális ellátások körébe tartozó idősotthoni ellátáson túl rendszeressé kell tenni a nyugdíjasházak lakói számára nyújtott, a szociális ellátások körébe nem tartozó szolgáltatások ellenőrzését is.

A térítés ellenében nyújtott szociális ellátások esetében az alábbi területek és témák érdemesek újragondolásra: az igénybevevők tájékoztatása a szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos garanciák biztosítása (pl. a megállapodás jogszerű megkötése), az igénybevevők jogainak érvényesülése, a szolgáltatások minősége, az igénybevevők gazdasági érdekeinek védelme, a szolgáltatásért fizetendő térítési díjak, az intézményi jogviszony megszűnésével kapcsolatos szempontok.

Forrás: MSZP

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART