2013.
március
29. 08:43

Húsvéti üzenet

Címkék:
Húsvét ünnepe Krisztus feltámadása húsvéti örömet és reménységet ajándékoz a híveknek - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) közös közleményében.

Mint írták, "nem szükségszerű, hogy az emberiség élete a pénz hatalma alatt roskadozzon", mert "a világ meghatározója minden ellenkező látszat ellenére nem a (...) gazdaság vagy az emberi önzés, nem is a nyers erőszak, hanem a mindenható Isten szeretete. Az ő akaratának keresése és követése a legnemesebb erkölcsi mérce."

Hozzátették: húsvétkor "az embervilágra új reménység virrad", és "ez a világosság a sötétségben ragyog, az Egyház szolgálatán keresztül pedig szerteszét árad". Jézus feltámadásának örömhíre ajándékozza meg az embert, a családot, a közösséget, az egyházat és a világot azzal az igazi erővel, amely alkalmas az élet értékesebbé tételére - fogalmaztak.

Annak a meggyőződésüknek is hangot adtak, hogy "a halált legyőző élet reménységében lesz a fiatal másokat elfogadó ifjúvá, a szülő értékhordozó édesapává és édesanyává, majd megbecsült nagyszülővé; a haza így válik szeretett Szülőfölddé és benne minden ember útitárssá".

A dokumentumot aláírta Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Steinbach József, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint a MEÖT tagegyházainak képviseletében Bölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök, Papp János baptista egyházelnök, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, Csernák István metodista szuperintendens, Frank Hegedűs anglikán káplán, Arszeniosz Kardamákisz, a Magyarországi Orthodox Exharchátus metropolitája, Mark Golovkov, az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének érseke, Siluan Manuila, a Magyarországi Román Ortodox Egyház püspöke, Pantelic Lukijan, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püspöke és Kirkov Vladimir, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház elnöke.

Forrás: MTI

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART