2011.
március
07. 09:56

Így öregedjünk tudatosan!

Címkék:
Generációk a padon Nem árt időben gondolnunk öregségünkre. Nem mindegy, hogy mi magunk formáljuk azt, vagy az formál, deformál minket. Milyen esélyeink vannak az élet utolsó negyedében? Hogyan lehet rá felkészülni?

Fritz Riemann pszichoanalitikus hitelesen és nyíltan szól az öregkor rendeltetéséről és esélyeiről. Az öregedést saját maga is "megszenvedte", végső soron azonban igenlően elfogadta. Arról számol be, amit átélt. Gondolatai elgondolkodásra ösztönözhetnek, segítségével ráébredhetünk, hogy az öregedés számtalan lehetőséget hordoz magában.
Halhatatlan boldogság


Az ember mindig boldogságra vágyott, amely "időtlen és változhatatlan üdvösségszerű állapot". Ennek viszont nagy ára lenne: halhatatlanná kellene válnunk, nem volna szabad megöregednünk. Így a boldogság legádázabb ellenségének látszik a múlandóság tudata, az, hogy tisztában vagyunk halandó voltunkkal.

A boldogságot éppen akkor veszélyeztetjük igazán, ha görcsösen belekapaszkodunk, mint ahogy veszélynek tesszük ki mindazt, amit változatlanul akarunk megőrizni. Ez a boldogságvárás gyermekkorunkból származik, amikor még nem volt időtudatunk, kevés információnk volt az elmúlásról, öntudatlanul örültünk a létnek, mintha csak álmodnánk.

Mi is a boldogság? Jár nekünk, vagy csak kegyelemből kapjuk? Ajándék, vagy meg kell dolgoznunk érte? A boldogság érzelmi élmény, amely nem tart örökké, bármennyire kívánnánk is, hogy megmaradjon. Miért próbáljuk mégis a boldogságot konkretizálni? Mert azt reméljük, hogy egy konkrét dolog birtoklása megszerezheti a hőn áhított tartósságot. Boldogságkeresésünket két cél mozgatja, amelyek kiegészítik egymást. Az egyik az önmegvalósítás, a legjobbat kihozni önmagunkból és az életből, és azt olyan gazdaggá és beteljesedetté formálni, annyira megtölteni értelemmel, amennyire csak tudjuk. A másik a szeretet (képesség), a vágy arra, hogy megértő és szerető emberi kölcsönösségben éljünk, amely megvált minket a magánytól.


Mesterséges fiatalság


Az öregséggel és a halállal némely vonatkozásban ma nehezebb szembenézni, mint régen. Korántsem kell annyi minden megváltoztathatatlanba beletörődnünk, az előző nemzedékekhez képest több döntési lehetőségünk van, de ezekkel meg is kell tanulni bánni. Az óriási technikai haladás, a természettudományok eredményei, és az, hogy ezek segítségével jószerivel mindent manipulálhatunk - magát az életet is -, oda vezetett, hogy leráztuk magunkról a hiedelmet, hogy a természeti törvények és az organikus folyamatok megváltoztathatatlanok.

A tétlen sorselfogadás idegen a mai, dinamikus kor számára, s ez hat arra is, hogy miként közelítünk az öregedéshez, amelyet előkészítéssel és alakítással életünknek még formálható szakaszává szeretnénk tenni. A természet törvényeit egyre jobban ismerjük (születésszabályozás, a hormonok segítségével történő megfiatalodás stb.), de úgy tűnik, hogy a lélek nem tud lépést tartani a technikai fejlődéssel. A fiatalító műtétek, a sikeres, látható testi változás kapcsán senki nem kérdezi, hogy mi van belül. Van-e a lelkünknek akkor is kor-tudata, ha a testünket mesterségesen fiatalon tartják? Mindenesetre ezek a fejlemények az öregedő embert új kérdések és döntések elé állítják: megfiatalíttassa magát, vagy továbbra se avatkozzon be az élet biológiai lefolyásába, az öregedést elfogadja, s igyekezzen olyanná formálni, hogy értelme legyen? Természetesen nincs univerzális válasz, mindenkinek önmagával kell egyezségre jutnia, hogy miként tekint az öregségre.


Az öregedés mint válság


Sok ember életében kimondottan krízist okoz az öregség, sőt már az öregedés is. Például kopaszodásunkat vagy őszülésünket kimondott sokként élhetjük meg. A krízisben az ember megszokott szemlélete, viselkedése elégtelennek bizonyul. Ezért válaszút elé kerül: vagy vállalkozik az átformálódásra, vagy az a veszély fenyegeti, hogy görcsösen kapaszkodik a megszokottba, és mindenképpen azt akarja megtartani.

De más okokból is válsághoz vezethet az öregség tudatosulása. Gyakran nyugtalanság jelzi, hogy az életünkben valami nem stimmelt, hogy rosszul viszonyultunk az élethez vagy önmagunkhoz, és valami lényegeset kihagytunk belőle. Ilyenkor eluralkodik a szorongás: ennyi volt az életem értelme, amit eddig megéltem? Az ilyen mérlegkészítés krízishez vezethet, amely vagy döntő változást hoz, vagy menekülést, például valamilyen szenvedélybe. Sőt, ilyen válságos időszakban az öngyilkosság sem ritka. Ez a veszély főként olyanokat fenyeget, akiket eddig életük sikerekkel kecsegtetett, amelyekről most látszólag le kell mondaniuk.

Hasonló azok helyzete, akik sikerüket egyoldalúan fiatalságuknak, szépségüknek, vonzerejüknek köszönhették. Mert ha ezek szertefoszlanak, nyomukba kétségbeesés, búskomorság, depresszió léphet. Aki az élet csúcsán a legjobbat várta, követelte, s az öregséggel ezt kénytelen feladni, az úgy érezheti, hogy az élet már nem tud mit nyújtani. Krízist okozhat a kielégületlenül maradt élet is: kedvetlenül végzett munka, az elsivárosodott partnerkapcsolat, a konvencionális gátak közé szorult élet. Amikor az ilyen élet túljut a delelőn, meginog. Megborzonganak attól, hogy ez már sosem lesz másképp. Aki bensőleg még eleven, az néha képes még váltásra, s az öregség küszöbén képes egy új életet felépíteni.

Korhatár felett


Milyen az erotika és a szexualitás az élet második felében, és az öregkorban? Nagyon különböző, egyénenként nagyon eltérő. Vannak, akik magasabb korban is boldogító szerelmi életnek örvendenek, vannak, akik megkönnyebbülnek, ha a szexuális ösztön alábbhagy, mások éppen ennek az örömforrásnak az elvesztésétől rettegnek. Nincsenek tehát általános érvényű szabályok arra, milyen legyen az öregkori szexuális magatartás. Az öregedés azonban nemcsak folyamat, hanem feladat is, így együtt megöregedni úgyszintén az. Amit ekkor tehetünk a szexualitásért, hogy vonzók maradjunk egymás számára, és ez a külsőnk ápolásánál kezdődik.

A szexuális ösztönök csitulásával ekkor más ösztönáramlatok kerekedhetnek felül: kifejlődhetnek kisgyermekkori magatartásformák. Ha például a potencia megszűnése ellenére is fennáll a szexuális örömök iránti igény, újraéledhet a nemi kíváncsiság: kilesési és mutogatási inger, infantilis tapogatás jelentkezhet.

Ha korosodván az ember nem akar búcsúzni a szexualitástól, görcsösen meg akarja tartani régi intenzitásában is. Különösen igaz ez azokra a férfiakra, akik csupán a nemi képesség alapján ítélték meg férfiasságukat. Így nem csoda, hogy nagy a keletjük a potenciát fokozó vagy meghosszabbító szereknek. Gyakori, hogy az öregedő férfiak nem vonzódnak már feleségükhöz, így fiatalabb után néznek, mert bíznak a fiatalító erőben. Idősebb nők hasonlóképpen lehetnek fiatalemberekkel, s munkálhat bennük a vágy, hogy ők vezessék be a fiatalabbakat a szerelembe. A korosodó ember a másik nem ifjúi szépsége iránt különösen fogékony.

Egy külső kapcsolatra, egy harmadik félre nyilván mindenki másképp reagál. Sokat számít azonban ekkor, hogy mi történt addig a házasságban, meg az is, hogy minek tekintették a házasságot - ettől függően küzdenek meg a házasság effajta krízisével.


Cél: az öregség


Ha rejlik az életben önmegvalósítási törekvés, akkor az öregség is lehet cél. De mint minden, ami az életben felkészületlenül éri az embert, mélyebben és keményebben sújtja. Az öregségre is készülni kell. Igen ám, de hogyan?

Leghamarabb anyagi vonatkozásban: életbiztosítást köthetünk, megírhatjuk végrendeletünket, takarékoskodhatunk. Egészségünkért sem árt tenni egyet, s mást, rendszeresen kell orvoshoz járnunk, sportolnunk. De mit is jelent voltaképpen felkészülni az öregségre?

Idejekorán számoljunk az öregséggel, tervezzük meg, nehogy aztán egy nap ott álljunk gyámoltalanul a nagy üresség előtt. Ha rajtaütésszerűen szakad ránk az öregkor, abból még más problémák is kerekedhetnek.

Ilyenkor könnyen megesik, hogy a szülő nem képes felnőtt gyerekeit elereszteni önálló útjukra, mert még szüksége van rájuk, akármennyire is magyarázza magának mindezt anyai szeretettel és aggódással. Iszonyú teher nehezedik az ilyen gyerekre. Sőt, még bőven akadnak olyan szülők is, akik teljesen magától értődőnek tekintik, hogy róluk öregségükben a gyerekeiknek kell gondoskodniuk. Egy másik példa, ha valaki teljesen belefeledkezik a foglalkozásába, nincs számára más, csak a munka, egy ponton túl elhiteti önmagával, hogy nincsen semmi másra ideje. Ez sokszor csak kifogás, hogy a kitaposott ösvényen maradhassunk. Aztán ha a régi tevékenység megszakad, nem tudunk mit kezdeni magunkkal, s jön a keserűség, a kiábrándultság. Gondolnunk kell tehát érdeklődési körünk bővítésére! Az életünknek új tartalmat kell adni, ha már a régi tevékenységeket nem lehet folytatni. Ezek a példák mind arra mutatnak rá, hogy legkésőbb életünk delén el kell gondolkoznunk rajta: milyen lesz az életünk, ha gyermekeink elkerülnek hazulról, ha már nem leszünk aktív dolgozók.

Minden emberben rejlenek olyan, jobbára kiaknázatlan lehetőségek és tehetségek, amelyekkel most végre élhet. Nem a műalkotások produkálása a cél, hanem az, hogy közben feltöltődjünk, kifejezhessünk, megformálhassunk valamit, s így talán felfedezzük az elhanyagolt belső világot. Az "ehhez én már túl öreg vagyok" mentalitás "csontossá" tesz, "semmi sem öregít gyorsabban, mint a rezignáció". Öregkorunkban is működnek a testi-lelki kölcsönhatások, s "aki önmagát feladja, azt feladja az élet is".


Forrás: 50pusz.hu, Riemann, F. (1999) Az öregedés művészete. Budapest: Háttér Kiadó.

Vissza
2010.
január
28. 10:23

Így öregedhetünk egészségesebben

 Így öregedhetünk egészségesebben Az Archives of Internal Medicine szaklapban közzétett négy tanulmány szerint a rendszeres testedzés segít abban, hogy idősebb korunkig megőrizzük testi és szellemi egészségünket.
Tovább
2010.
szeptember
12. 10:11

7 dolog, amiben az elme és a test változik az öregedés során

7 dolog, amiben az elme és a test változik az öregedés során Az öregedés ikonikus figurája a ráncos arcú, felejtős, morgós öregember. Azonban a tudósok egy másik képet festenek az öregekről: a kor előrehaladtával az idősek sokkal boldogabbak, liberálisabbak lesznek, és sok esetben már nem tartják vissza csípős megjegyzéseiket. Legalább is az amerikai öregek a következő 7 dologban változnak.
Tovább
2009.
december
24. 07:47

A belső békesség a legnagyobb ajándék

A belső békesség a legnagyobb ajándék Az emberi élet szakaszainak értelméről és küldetéséről beszélt Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát a győri városházán, a Nyitott nemzedék nyugdíjasok szabadegyetemén.
Tovább
2010.
november
29. 19:23

A nyugdíjazással hirtelen megszűnik a kimerültség és a depresszió

A nyugdíjazással hirtelen megszűnik a kimerültség és a depresszió A nyugdíjba vonulással jelentősen csökken a mentális és fizikai kimerültség, továbbá a depresszív tünetek. A kutatók azonban azt is hozzátették, hogy a visszavonulás nem befolyásolja a főbb krónikus betegségek kialakulásának kockázatát.
Tovább
2009.
november
21. 15:10

A tornagyakorlatok javítják az idősek életminőségét

A Journal of the American Geriatrics Society c. szaklapban megjelent tanulmány három program hatásosságát hasonlította össze, amelyeknek az volt a céljuk, hogy csökkentsék az idős betegek eséseinek számát és javítsák életminőségüket. Az eredmények alapján úgy tűnik, a testmozgás az a módszer, amely leghatékonyabban javít az idősek életminőségén.
Tovább
2010.
szeptember
01. 07:03

Az örök fiatalság titka - a teloméra órával

Az örök fiatalság titka - a teloméra órával A telomérát úgy kell elképzelni, mint a cipőfűző végére erősített műanyag védőkupakot. Ahogy a kupak a fűzőt, úgy védi a teloméra is a DNS-t a kromoszómák végén. Úgy tűnik, a telomérában rejlik az öregedés kulcsa, ugyanis amikor a teloméra megrövidül, a sejt elkezd öregedni és végül elpusztul.
Tovább
2011.
február
18. 05:52

Európa megőszül

Európa megőszül Az Európai Bizottság a tagállamokat győzködi, hogy nyugdíjkorhatáraikat "automatikusan igazítsák" az országokban várható élettartamhoz.
Tovább
2011.
március
05. 08:41

Igazolták, hogy az alma lassítja az öregedést

Igazolták, hogy az alma lassítja az öregedést Az öregedés egyik fő oka, hogy az élet előrehaladtával egyre több halmozódik fel az anyagcsere-folyamatok során keletkező szabadgyökökből, amelyeknek szövetroncsoló hatása van. A szabadgyökök ellen az őket hatástalanító antioxidánsok nyújtják a legfőbb védelmet, amelyek egyrészt a szervezetben termelődnek, másrészt a táplálékkal vesszük fel őket.
Tovább
2011.
január
23. 19:23

Majdnem minden második felnőtt krónikus beteg

Majdnem minden második felnőtt krónikus beteg Hazánkban a 15 év feletti lakosság 41 százaléka szenved olyan krónikus betegségben, amelyről tud, és korcsoportonként vizsgálva is magas ez az arány. Emellett sokan, legalább egymillióan vannak, akik nincsenek tisztában állapotukkal, nem tudnak arról, hogy valamilyen betegségben szenvednek. A Gfk elmúlt három évben elvégzett vizsgálatai alapján a következő helyzetkép vázolható fel.
Tovább
2010.
szeptember
02. 07:37

Mi az az öregedés?

Mi az az öregedés? Egy szó, amit mindenki használ, és mindenki mást ért rajta. Egy természetellenes félelmekkel övezett természetes folyamat okai és kezelése.
Tovább
2011.
február
14. 07:04

Mi minden miatt lehet valaki büszke magára, ha öreg?

Mi minden miatt lehet valaki büszke magára, ha öreg? Csermely Péter biokémikus, hálózatkutató egyetemi tanár. 2008 és 2010 között a Sólyom László köztársasági elnök által életre hívott Bölcsek Tanácsának tagja volt. Blogján közzétett gondolataival segíteni akar abban, hogy az olvasói körében kialakuljon, és továbbfejlődjön egy jövőteremtő, stabil értékrend és viselkedésmód.
Tovább
2011.
február
23. 13:10

Óvatosan a kalciummal!

Óvatosan a kalciummal! Az időskori csontritkulásra szedett kalcium, táplálékkiegészítő növeli a szívroham és a szélütés kockázatát.
Tovább
2011.
február
20. 06:15

Sztárok az időskorról

Sztárok az időskorról Hazánkban eddig példa nélkül álló módon dogozza fel az idős korosztály és a fiatalság viszonyát a Pécs TV nemrég indult „Korhatár nélkül” című műsora. A képernyőn sztárvendégeink idézik fel szüleikkel, mestereikkel kapcsolatos emlékeiket, továbbá a generációs problémák is szóba kerülnek minden második szerdán este fél hat és 18 óra között.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART