2011.
november
29. 18:05

Ilyen a jó nyugdíj-előtakarékosság

bank Vezetői körlevelet adott ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) arról, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlák (nyesz) és a tartós befektetési szerződések (tbsz) terén mit tekint fogyasztóvédelmi szempontból jó gyakorlatnak.

A felügyelet honlapján közzétett vezetői körlevél ismerteti: a tbsz olyan hosszú távú megtakarítási termék, amelynek a szabályozása elsősorban adójogilag rendezett, fogyasztóvédelmi - különösen tájékoztatási - részletszabályokat sem a nyesz, sem a tbsz esetében nem határoztak meg.

A nyesz nyugdíjkorhatár előtti megszüntetése jelentős terheket, veszteséget okoz, s ha az ügyfél ezt nem kívánja elszenvedni, a választott megtakarítási formából nem tud kilépni; a tbsz esetében az adókedvezményre való jogosultság elvesztésével jár a szerződés futamidő előtti felmondása. Ezért problémát jelent, ha a pénzügyi szervezet az előzetes tájékoztatás során nem helyez kellő hangsúlyt az ügyfél befizetéseiből végrehajtandó befektetési tranzakciók, valamint a kapcsolódó adózási szabályok bemutatására - hívja fel a figyelmet a PSZÁF.

A felügyelet aggályosnak tartja továbbá, hogy a pénzügyi szervezet a két terméknél - néhány kivételtől eltekintve - szabadon határozhatja meg a felszámítandó díjak, költségek körét és mértékét, s egyoldalúan módosíthatja, ami még fontosabbá teszi a pontos, előzetes tájékoztatást.

Lehetőséget kell adni új szerződés kötésére

A PSZÁF elvárja a pénzügyi szervezetektől, hogy az ügyfelek előzetes tájékoztatása során helyezzenek kiemelt hangsúlyt arra, hogy az ügyfél a tbsz szerződés megkötése esetén a számlára csak a szerződéskötés évében (felhalmozási év) fizetheti be megtakarításait, a tbsz egyenlege befizetéssel ezt követően nem növelhető, azonban minden évben lehetőség van egy új szerződés kötésére.

Fokozottan fel kell hívni az ügyfelek figyelmét arra is, hogy amennyiben az ügyfél a nyesz számlát nyugdíjszolgáltatásnak minősülő kifizetést megelőzően kívánja megszüntetni, adó és járulék befizetési, valamint az igénybe vett kedvezményekre vonatkozó visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

A tájékoztatás során ki kell emelni azt is, hogy az ügyfél a tbsz szerződés megkötése esetén kötve van e megtakarítási formához, a szerződés felmondására kizárólag az adókedvezményre való jogosultság elvesztése mellett van lehetőség, azaz a szerződés felmondása esetén, egy új tbsz szerződés megkötésével az addig elért kedvezmény nem vehető igénybe.

A két számla között kapcsolat van

Tájékoztatni kell az ügyfeleket a nyesz és a tbsz számlák közötti kapcsolatról, azaz arról, hogy a nyesz számlán jóváírt követelés átvezethető tbsz számlára, ami azonban a nyesz számla megszüntetésével jár. Az is fontos, hogy a pénzügyi szervezet hívja fel az ügyfelek figyelmét a nyesz számla megszüntetésével járó, ilyen esetben alkalmazandó adózási szabályokra.

Elvárja a PSZÁF azt is, hogy a pénzügyi szervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a befektetésen elért hozam után fizetendő adót az ügyfélnek kell az adóbevallásában szerepeltetnie és megfizetnie a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a szerződés felmondásakor, továbbá azokra a speciális esetekre is, amikor az ügyfél e kötelezettsége nem áll fenn.

Nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a nyesz és a tbsz (befektetési része) esetében az ügyfél befizetéseiből befektetési tranzakciókat hajtanak végre, befizetései pénzügyi eszközökbe kerülnek, és a pénzpiaci mozgások kihathatnak a megtakarítás mértékére.

Ami talán a legizgalmasabb: díj és egyoldalú szerződésmódosítás

A pénzügyi szervezeteknek a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, kellő körültekintéssel kell tájékoztatniuk ügyfeleiket a két termékkel kapcsolatos díjak köréről, mértékéről, egyoldalú módosításuk feltételeiről.

A vezetői körlevél szerint fontos elvárás továbbá, hogy a pénzügyi szervezet – más hasonló termékeivel összehasonlítva – ne számítson fel aránytalan, túlzott mértékű költségeket és díjakat a nyesz számla és a tbsz termék esetében, tekintettel arra, hogy az ügyfeleknek csak veszteség árán van lehetőségük a szerződések felmondására. Ugyanezen ok miatt a felügyelet azt is elvárja, hogy a pénzügyi szervezetek tanúsítsanak önmérsékletet a nyesz számlához és a tbsz termékhez kapcsolódó költségek és díjak egyoldalú, kedvezőtlen módosításakor.

Forrás: MTI

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART