2011.
március
12. 09:18

Kik kaphatnak valamilyen speciális nyugdíjkedvezményt?

Címkék:
artista A magyar nyugdíjrendszer több speciális kedvezményt is tartalmaz: egy részük különböző foglalkozásokhoz köthető, néhány azonban mindenkire vonatkozik. Előbbi kategóriába tartoznak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a bányászok, az egyes művészeti tevékenységet folytatók, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek. Az általánosan érvényes kedvezmények közé tartozik például az, hogy a nők negyven év munka után nyugdíjba mehetnek. A magyar nyugdíjasok nagyjából tíz százaléka - 275 ezer ember - kap juttatást kedvezményes szabályok alapján.

Az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság (ONYF) az MTI kérdésre közölte, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és a Magyar Honvédség hivatásos katonái részére járó speciális öregségi nyugdíj szabályai szerint a nyugdíjkorhatár előtt öt évvel annak állapítható meg szolgálati nyugdíj, aki legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött idővel rendelkezik. A szolgálati nyugdíj összegét a szolgálati jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző 365 nap alatt elért kereset, jövedelem alapján kell kiszámítani.

Ettől kivételes esetekben eltérhetnek: például, ha átszervezés miatt a katonának nem tudnak megfelelő beosztást biztosítani és az illetőnek 25 év hivatásos szolgálati ideje van, vagy ha egészségi okokból szolgálatra alkalmatlanná válik. Csak ekkor mehet el a hivatásos katona nyugdíjba teljes összegű ellátással 25 év után - közölte korábban a Honvédszakszervezet.

Az ONYF adatai szerint a szolgálati nyugdíjban részesülők száma az elmúlt években kis mértékben ugyan, de folyamatosan nőtt, 2010-ben már több mint 42 ezer ember kapott ilyen ellátást.

A bányászokra vonatkozó speciális nyugellátási szabályok arra a fizikai és mentális megterhelésre, környezeti ártalomra figyelemmel alakultak ki, amely a bányászokat a munkájuk közben éri. Akik a munkájukat föld alatt végzik, életkortól függetlenül legalább 25 év szolgálati idő után vehetik igénybe a kedvezményes nyugdíjazást. A külszínfejtéses bányákban dolgozóknál 30 év szolgálati idő kell ehhez. Ilyen nyugdíjat tavaly nagyjából háromezren kaptak.

Az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról kormányrendelet rendelkezik. A speciális szabályok azokra vonatkoznak, akik operánál, színháznál és más hivatásos együttesnél magánénekesek, magántáncosok, énekkari és tánckari tagok, színművészek, hivatásos zenekarnál tevékenységet folytató fúvószenészek vagy kivételes fizikai erőkifejtést, pszichés koncentrálást igénylő cirkuszi műfajokban tevékenykedő hivatásos artisták. Azok is ebbe a kategóriába sorolhatók, akik önálló művészeti tevékenységet folytató, felsőfokú szakirányú végzettséggel vagy a megfelelő énekesi szakképesítéssel vagy az Országos Filharmónia vagy az Országos Rendező Iroda által 1991. március 1-je előtt kiállított hivatásos előadóművészi működési engedéllyel rendelkeznek.

Ezen művészek életkortól függetlenül elmehetnek nyugdíjba, ha legalább huszonöt - a magánénekes, a magántáncos, valamint a fúvószenész esetében húsz - éven át belföldön vagy külföldön művészeti tevékenységét főfoglalkozásszerűen folytattak, és legalább 25 évi szolgálati időt szereztek. 2010-ben ilyen nyugdíjat kevesebb mint nyolcszázan kaptak.

Az országgyűlési képviselők és a polgármesterek is jogosultak kedvezményes öregségi nyugdíjra. Az az országgyűlési képviselő veheti igénybe ezt a lehetőséget, aki nem kerül be újra a parlamentbe, de rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel és a megbízatása megszűnését követő ötödik naptári év végéig az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betölti, vagyis a korhatár előtt öt évvel nyugdíjba vonulhat.

Öregségi nyugdíjba mehet a korhatár betöltése előtt hét évvel az a polgármester, aki három vagy ennél több választási ciklus - de legalább tizenegy év - során tölti be ezt vagy az alpolgármesteri tisztséget. Tavaly 139 polgármester kapott ilyen nyugdíjat.

A speciális nyugdíjazási kategóriába tartozik a korengedményes nyugdíjazás is, amely öt évvel korábbi nyugdíjazást tesz lehetővé. Ez egy olyan foglalkoztatáspolitikai célú nyugellátás, amelynek lényege, hogy a munkáltató arra az időszakra, amíg a munkavállaló jogosulttá válik a nyugdíjra, egy összegben befizeti a neki járó nyugdíj összegét a nyugdíjbiztosítási alapba. Ezt a lehetőséget csak az 1953 előtt születettek vehetik igénybe legalább 37 év szolgálati idő megléte esetén, még az idén.

Az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság tájékoztatása szerint további speciális, az általánostól eltérő nyugdíjba vonulási lehetőséget a magyar nyugdíjrendszer nem ismer, de a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján az irányadó nyugdíjkorhatár betöltése előtt is nyugdíjba lehet menni a jogszabályban előírt jogosultsági feltételek teljesülése esetén. E kedvezmények azonban mindenkire általánosan vonatkoznak, nem csak speciális csoportokra.

Ilyen lehetőség az, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár korkedvezménnyel csökkenthető, vagyis az, akit a szervezet fokozott megterhelésével járó munkakörben legalább tíz évig - nők esetében nyolc évig - foglalkoztatnak, az öregségi nyugdíjkorhatárnál két évvel korábban vonulhat nyugdíjba. Minden további ötévi - nők esetében négyévi - ilyen munkakörben eltöltött szolgálati idő újabb egy év korkedvezményre jogosít.

Ugyancsak hasonló lehetőség, hogy két évvel a korhatár betöltése előtt előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá az, aki legalább 37 év szolgálati időt szerzett. Ilyen nyugdíjat kap nagyjából kétszázezer ember Magyarországon.

Idén január 1-jétől a nők életkortól függetlenül elmehetnek nyugdíjba, ha legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek. A jogszabály szerint jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy jogviszonnyal szerzett szolgálati idő, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Az nyugdíjfolyósító az MTI kérdésére közölte: az egyes csoportokra vonatkozó speciális nyugdíjazási szabályozás az Európai Unióban sem ismeretlen - az észak-európai országok kivételével - csökkenő mértékben, de viszonylag széles körben lehetőség van előrehozott nyugdíjazásra. Számos országban létezik szabály a több gyermeket, különösen a fogyatékos gyermeket nevelők korai nyugdíjazásra.

A főigazgatóságtól kapott tájékoztatás szerint a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzők számára biztosított korkedvezményes nyugdíjazásra sok ország társadalombiztosítási rendszerében van példa. Spanyolországban egyebek mellett a bikaviadorok, Olaszországban és Portugáliában a dokkmunkások, Görögországon és Izlandon a tengerészek vehetnek igénybe általában öt év körüli kedvezményt.

Az ONYF korábbi tájékoztatása szerint Magyarországon 2010 decemberében összesen 2 millió 689 ezer 504-en voltak jogosultak nyugellátásra, ők átlagosan 89 ezer 225 forintot kaptak, a nyugdíjszerű ellátásokkal együtt 2 millió 925 ezer 449-en jutottak valamilyen - átlagosan 84 ezer 429 forint összegű - ellátáshoz.

Forrás: zipp.hu

Vissza
2009.
december
29. 10:48

Korengedményes nyugdíj – szabályok 2010-ben

 Korengedményes nyugdíj – szabályok 2010-ben Ki veheti igénybe 2009. december 31-ét követően a korengedményes nyugdíjat? Melyek a korengedményes nyugdíjazás 2010. évi szabályai? Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója.
Tovább
2010.
augusztus
30. 08:54

A tömeges nyugdíjba vonulás miatt túl fiatalok és tapasztalatlanok a tűzoltók

A tömeges nyugdíjba vonulás miatt túl fiatalok és tapasztalatlanok a tűzoltók Túl fiatal a fővárosi tűzoltóság állománya, gondolt jelent a hiányzó szakmai tapasztalat - mondta Bende Péter fővárosi tűzoltóparancsnok. A vezérőrnagy szerint a tömeges nyugdíjba vonulással okozott problémát csak úgy lehet orvosolni, ha új illetményrendszert alakítanak ki.
Tovább
2011.
március
01. 17:40

Ki mennyi nyugdíjat kap Magyarországon?

Ki mennyi nyugdíjat kap Magyarországon? Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) közzétette a nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők számát, valamint az ellátások átlagösszegeit tartalmazó statisztikáit. 2010 decemberében összesen 2 689 504-en voltak jogosultak nyugellátásra, ők átlagosan 89 225 forintot kaptak, a nyugdíjszerű ellátásokkal együtt 2 925 449-en jutottak valamilyen - átlagosan 84 429 forint összegű - ellátáshoz.
Tovább
2011.
január
10. 13:18

Korengedményes nyugdíj 2011.

Korengedményes nyugdíj 2011. A 2011-es évben a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét az 1953-ban születettek vehetik igénybe. A szabályok szigorításának az a lényege, hogy az alapjogszabály, amely a jogosultsági feltételeket tartalmazza, 2012. január elsejével hatályát veszti, azaz egy év hosszabbítás van, és nincs tovább...
Tovább
2011.
március
01. 20:34

Korkedvezményes nyugdíj - Ezt tervezi a kormány

Korkedvezményes nyugdíj - Ezt tervezi a kormány A korkedvezményes nyugdíj helyett új életpályamodellel és más eszközökkel venné figyelembe a készülő szabályozás az elvégzett munka sajátosságait.
Tovább
2011.
február
28. 05:48

Megrázó: szinte minden bányász meghal még a nyugdíj előtt

Megrázó: szinte minden bányász meghal még a nyugdíj előtt Drasztikusan magas azoknak a volt bányászoknak száma, akik nem érik meg a nyugdíjas éveket - derült ki az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2011-es legfrissebb adataiból. 2008 és 2011 januárja között a volt bányamunkások majd 91 százaléka, a 225-ből 203 fő nem került át az egészségkárosodási járadékosok rendszeréből a nyugdíjrendszerbe, ami egyet jelent azzal, hogy 62. életévük előtt elhunytak.
Tovább
2010.
augusztus
27. 20:08

Megrokkant a rokkantnyugdíj-rendszer

Megrokkant a rokkantnyugdíj-rendszer Mintegy 61 ezer nyugdíjkérelmet utasítottak vissza idén az első félévben. A rokkantsággal összefüggő kérelmeknél az elutasítások aránya több mint kétszerese volt az elfogadottakénak. Különösen az ötven éven felülieket érinti most hátrányosan a jelentősen megszigorított nyugdíjtörvény. ők azok, akik amúgy is egyre nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Tovább
2011.
február
27. 12:49

Orbán: Nem az lesz az emberek célja, hogy mielőbb nyugdíjba menjenek

Orbán: Nem az lesz az emberek célja, hogy mielőbb nyugdíjba menjenek Sokan azt gondolják, hogy a nyugdíjrendszer átalakítása, a nyugdíjak biztonságba helyezése csupán egy gazdasági probléma, olyan számítási kérdés, amelyet kockás lapon meg lehet oldani. Számomra a nyugdíj ügye sokkal inkább azzal függ össze, hogy mennyire becsüljük a munkánkat, mennyire becsüljük meg a ledolgozott évek értékét, és miképp oszthatjuk meg a lehető legjobban az időskori ellátás felelősségét az egyén és a közösség között – írja Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi Facebook-bejegyzésében, melyben a nyugdíj témakörében válaszolt a feltett kérdésekre.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART