2011.
július
14. 10:27

Megdöbbent a nyugdíjelszámolásán? Bírósági ügy lehet a vége

Címkék:
bíró Az állami rendszerbe visszalépőknek problémáikat első körben a volt pénztáruk felé kell jelezniük – hívja fel a figyelmet a felügyelet. Az igazán zsebbevágó kérdésekben ráadásul később sem a PSZÁF, hanem bíróság dönt majd.

Az állami társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő, volt magánnyugdíjpénztári tagoknak a visszalépéssel kapcsolatos valamennyi problémájukat, igényüket - pl. egyéni számlán nyilvántartott követelés összege, hozamgarantált tőke feletti összeg (reálhozam), tagdíjkiegészítés összege és a kifizetésekre vonatkozó kérések, kifogások, stb. - első lépésként az érintett pénztár felé kell jelezniük - hívja fel a figyelmet a PSZÁF. A felügyelet közleménye szerint célszerű a panaszt azonosítható, bizonyítható módon - lehetőség szerint tértivevényes küldeményként - eljuttatni a pénztárhoz.

Azért kell első körben a pénztárnak panaszkodni, mert a PSZÁF-ról szóló törvény szerint fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követően kezdeményezhet, miután a pénztárnál a pénztár szolgáltatásával, eljárásával kapcsolatos panaszát már korábban előterjesztette, azonban panaszára nem kapott választ, vagy a pénztár a válaszadásra rendelkezésére álló 30 napos határidőt túllépte, illetve a válasz alapján a volt pénztártag feltételezi, hogy a pénztár a jogszabályokban előírt fogyasztói jogokat megsértette.

Amint arról beszámoltunk, nem zökkenőmentes az átállás, a roppant időigényes adattisztítás miatt több magánnyugdíjpénztár is szakaszolva igényli vissza az Államadósság Kezelő Központtól a tagok reálhozamát. További részleteket erről itt olvashat.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 77/C. § (7) bekezdése szerint, a pénztár az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül köteles megküldeni a pénztártagnak.

Az előbbiekre tekintettel a volt pénztártag a pénztárnál benyújtott panasz elbírálását követően jogosult arra, hogy a pénztár jogszabálysértő magatartására hivatkozással a felügyelet eljárásának lefolytatását kezdeményezze.
A felügyelet azt tanácsolja, hogy a visszalépők bármilyen kérdés esetén első lépésként tanulmányozzák a szervezet honlapján a Nyugdíjpénztári kérdések és válaszok című rovatot.

A PSZÁF a következő esetekben jogosult eljárás lefolytatására a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő volt pénztártagok esetében:

a volt pénztártag a pénztárhoz panaszt nyújtott be, de panaszára nem, vagy csak késedelmesen kapott választ,
a volt pénztártag részére a pénztár nem küldött levelet arra vonatkozóan, hogy nyilatkozzon arról, hogy a reálhozamot és/vagy tagdíjkiegészítést hova utalja a pénztár,
a volt pénztártag dokumentálható módon nyilatkozott a reálhozam és/vagy tagdíjkiegészítés utalásáról, azonban a pénztár az utalást nem ennek megfelelően teljesítette,
a volt pénztártag kifogásolja, hogy a tagdíjkiegészítés és reálhozam kifizetése késedelmesen történt meg.

A kérelem előterjesztése saját kezű aláírással ellátott, postai úton vagy faxon beküldött, továbbá a felügyelet ügyfélszolgálatán személyesen átadott irat útján, valamint Ügyfélkapun keresztül lehetséges.

A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmet előterjesztő nevét, saját kezű aláírását, lakcímét, valamint szükséges az állításokat alátámasztó dokumentumok (pl.: a pénztárnál előterjesztett panasz, az arra kapott válasz, tértivevények, stb.) csatolása is.
Kemény pénzügyekben a bíróságé a döntő szó
Fontos, hogy a PSZÁF a reálhozam és a tagdíjkiegészítés mértékével, illetve az egyéni számlán jóváírt tagdíjak összegével kapcsolatos viták elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel. Ebből következően, amennyiben a volt tag a pénztár elszámolással kapcsolatos álláspontját nem fogadja el, - a felügyelet eljárásának kezdeményezése helyett - bírósághoz fordulhat igényének érvényesítése érdekében.

Forrás: napi.hu

Vissza
2011.
július
14. 09:19

Egyes pénztáraknál hamarosan megindulhatnak a kifizetések

Egyes pénztáraknál hamarosan megindulhatnak a kifizetések A nyugdíjpénztárak közül már néhányan elkezdték a tagi kifizetések visszaigénylését az Államadósság Kezelő Központtól, a Napi Gazdaság szerint többek között a Honvéd, a Postás és az Évgyűrűk már összességében 10 milliárd forintos összeget kapott meg, aminek a kifizetését a jogszabályok alapján hamarosan megkezdik. A teljes összeg, amit a tagoknak ki kell majd fizetni 260 milliárd forint, azonban a kifizetések csak szakaszosan indulhatnak meg, főként az adattisztítás miatt.
Tovább
2011.
július
11. 09:19

Mégis jogosultak lehetnek állami nyugdíjra a pénztáraknál maradók?

Mégis jogosultak lehetnek állami nyugdíjra a pénztáraknál maradók? Szakértők szerint nagy jelentősége van annak, hogy az Alkotmánybíróság a magán-nyugdíjpénztári rendszer visszarendeződésének megágyazó törvény kapcsán a hozzá benyújtott keresetekről nem végzés-, hanem határozattervezetet kezd el tárgyalni a mai napon.
Tovább
2011.
július
11. 13:11

Mégis kell még várni a reálhozamra

Mégis kell még várni a reálhozamra Az egyik nagyobb nyugdíjpénztár szerint a jogszabályban megszabott határidő lejártáig, azaz augusztus végéig kapja majd meg mindenki a neki járó összeget, így a legtöbb pénztártagnak még várnia kell a reálhozamra. Selmeczi Gabriella, a miniszterelnök nyugdíjügyi megbízottja több mint két héttel ezelőtt azt mondta, hogy hamarosan megkezdhetik a magán-nyugdíjpénztárak a reálhozamok kifizetését.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART