2011.
október
11. 11:27

Mennyi lesz a nyugdíjkiegészítés novemberben?

Címkék:
nyugdíj postás Tájékoztató a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről. Ismertetjük a jogszabályt az Adófórum közlése nyomán. A legfontosabb információ, hogy a kiegészítés mértéke 6 százalék.

A Kormány 198/2011. (X. 5.) Korm. rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani a 2011. január 1-je előtt megállapított öregségi nyugdíjban (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármesterek öregségi nyugdíját és közszolgálati járadékát is), rehabilitációs járadékban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, özvegyi és szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, baleseti járadékban részesülő személyek részére. Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, egyösszegű kifizetésre mindkét ellátása alapján jogosult.

Az egyösszegű kifizetésre mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékában, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, valamint a baleseti járadékban részesülők is jogosultak.

Az egyösszegű kifizetés összege megegyezik a jogosult részére folyósítása kerülő ellátás(ok) 2011. november havi összegének 6 százalékával.

Megilleti az egyösszegű kifizetés a 2010. december 31-ét követő időponttól megállapított

- rehabilitációs járadékban, rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyt is, ha az ellátást egy 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított másik nyugellátás megszűnését követő naptól állapították meg,
- baleseti járadékban részesülő személyt is, ha a baleseti járadékot 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnését követő naptól állapították meg.

Az egyösszegű kiegészítés arányos része illeti meg

- azt a hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyt, akinek a nyugellátását 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított nyugellátásban részesült elhunyt jogszerző jogán állapították meg, továbbá
- a megszűnt ellátás jogosultját, a jogosult halála esetén a hozzátartozóját vagy az örökösét.

(Az arányos részt úgy kell kiszámítani, hogy a hozzátartozói nyugellátás összegének, illetve a megszűnt ellátás utolsó havi összegének 0,5 százalékát meg kell szorozni a hozzátartozói nyugellátás, illetve a megszűnt ellátás 2011. évi folyósítási hónapjainak számával.)

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik az egyösszegű kifizetés folyósítása érdekében. Kivételt képez ez alól a megszűnt ellátás után járó egyösszegű kifizetés arányos részének kifizetése, mert azt a jogosult, illetve elhalálozása esetén a hozzátartozó vagy az örökös írásbeli kérelmére kell folyósítani.

Az egyösszegű kifizetés a 2011. november havi nyugellátással együtt, a szokásos nyugdíj-kifizetési, -utalási napon kerül folyósításra.

Az egyösszegű kifizetés postai úton az ún. postai kifizetési naptárban meghatározott napon kerül kifizetésre, összege egy utalványon, a nyugellátástól elkülönült sorban kerül feltüntetésre.

Pénzintézetnél vezetett számlára utalás esetén a nyugellátás és az egyösszegű kifizetés külön-külön tételként 2011. november 11-én kerül jóváírásra.

Forrás: Adófórum

Vissza
2010.
szeptember
24. 21:01

Novemberben érkezik az idei nyugdíj-kiegészítés

Novemberben érkezik az idei nyugdíj-kiegészítés A novemberi nyugdíjakkal egyidejűleg, visszamenőlegesen, egy összegben kapják meg a nyugdíjasok az idei nyugdíj-kiegészítést.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART