2010.
december
22. 09:17

Mennyibe kerül az állami, és mennyibe a magánnyugdíj?

számológép A magán-nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos hivatalos álláspontok olyan előnyöket sorolnak a felosztó kirovó rendszer mellett, amelyek nem valóságosak. Erősen kétséges a nyugdíjak előre kalkulálhatósága, mint ahogy az "olcsóság" is vitatható. Az állami rendszerben egy főre 10 ezer forint költség esik, a magánrendszerben 6 ezer – írja a maradok.blog.hu. Az alábbiakban a cikket tesszük közzé, változatlan formában.

Mindenekelőtt egy alapvető tétel: az első pillérnek nevezett felosztó-kirovó rendszer szükséges és fontos eleme a munkaképes kor után jövedelmet biztosító nyugdíjrendszernek. A társadalom aktív munkavállalói által közvetlenül, vagy a béreik arányában a munkáltatóikon keresztül az adott évben befizetett járulékok és az ugyanabban az időszakban a nyugdíjak formájában kifizető társadalombiztosítási szisztéma a generációk közötti jövedelem újraelosztás, szolidaritás rendszere – olvasható a maradok.blog.hu weblapján.

A leghangosabban mondott érv, hogy a TB rendszer biztonságos, szemben a magán nyugdíjpénztári rendszerrel, ami bizonytalan.

A biztonságnak két alapvető ismérve van:
- egyrészt, hogy a jogosultak számára előre kalkulálható, és előre rögzített paraméterek mentén kiszámítható,
- másrészt pedig, hogy a kalkulált és kiszámított összegek kifizetését semmi sem veszélyezteti.

A TB rendszer előre kalkulálhatósága erősen kétséges


Mivel a mindenkori befizetések azonnali kifizetéséről van szó arra igencsak nehéz kötelezettséget vállalni, hogy a 10, 20, vagy éppen 30 év múlva nyugdíjba vonulók mekkora nyugdíjjal kalkulálhatnak majd.

A TB rendszerben a befizetésekkel csak jogot szerez, hogy majd nyugdíjat kap, de annak mértékét az akkori befizetések determinálják. Ráadásul a TB rendszernek ez a sajátossága a mindenkori kormányokat arra csábítja, hogy jó időszakokban akár a költségvetés terhére is többletkifizetéseket ígérjen (lásd 13. 14 havi nyugdíj ígéretek), vagy egyszeri nyugdíjemeléseket, valósítson meg, amelyeket aztán nehezebb időkben visszavon (megint csak lásd 13. havi nyugdíj, vagy az indexálás megváltoztatása.)

Mitől függ a bizonytalanság?

Ez a bizonytalanság nem csak a mindenkori kormányok akaratán múlik. A rendszer alapvető problémája mindenütt a világon az, hogy a nyugdíjban töltött idő – az átlagéletkor növekedésének következményeként – növekszik, miközben az az aktív korú népesség aránya jellemzően csökken. Ez az a bizonyos demográfiai rés, ami a társadalom szempontjából üdvös, de a finanszírozás szempontjából gondot okoz. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a munkaképes korú népesség – és ez megint jó dolog – hosszabb időt tölt képzési intézményben, mint korábban akkor az is látszik, hogy a járadékfizetéssel eltelt idő és a járadék fizetők száma egyre kisebb arányt képvisel a nyugdíjban levők számához képest.

Ez pedig azzal jár, hogy számítani kell olyan korrekciókra, ami a helyettesítési ráta mérséklésében, vagy a nyugdíjkorhatár emelésében jelenhet meg.

Ez a bizonytalanság jelenik meg a másik elemnél is, hogy tehát a már megállapított nyugdíjak kifizetését semmi sem veszélyezteti. A már említett 13 havi nyugdíj megszüntetése gyakorlatilag az előző időszakhoz képest 8 százalékos nyugdíjcsökkentést jelentett, tehát az a tétel, hogy a TB nyugdíj biztonságosabb, mint a tőkefedezeti rendszer a tényekkel nem igazolható.
A tőkefedezeti rendszer bizonytalansága a piaci teljesítmények ingadozásából adódik. De ugyanezek a teljesítmény változások befolyásolják a TB rendszert is, hiszen ha a gazdaság teljesítménye nem elégséges a korábbi szintű nyugellátások kifizetésére, akkor ugyanúgy bizonytalanná válik az ígérvények, jogosultságok teljesítése, mint a tőkefedezeti rendszerben.

Ezek nem elméleti kérdések!

A 2010 évi költségvetésben a nyugdíj alap hiánya 694 milliárd forint volt. Ebből 360 milliárdot magyaráz a magán nyugdíjpénztári tagok be nem fizetett 8 %-a, a maradék több mint 330 milliárd pontosan azt jelzi, hogy a befizetések nem elegendőek a nyugdíj kifizetésekre. Ez pedig önmagától nem szűnik meg sőt, a demográfia helyzet romlása ennek a hiánynak a növekedését jelzi előre.

Könnyű belátni, hogy a magán nyugdíjpénztári vagyon - 3000 milliárd forint - teljes államosítása és annak a nyugdíjrendszer hiányának ellentételezéseként való felhasználása 9 éven keresztül lenne képes a hiányzó évi 360 milliárd forintot pótolni. Figyelembe véve azonban, hogy a hiány nőni fog (a legnépesebb korosztályok most fognak nyugdíjba vonulni, miközben az járulékfizető népesség nem nő érdemben), továbbá, hogy a vagyon piaci értéke éppen a gyors likvidálási igény miatt várhatóan csökken, a konfiskálás csak igen rövid ideig kompenzálja a hiányt és 5 éven belül a TB alap helyzete ellehetetlenül.

Ennyit a biztonságról

Ami az olcsóságot illeti, itt a csúsztatások és a szakmai tévedések kiszűrése az elsődleges feladat.
Az állítás úgy szól, hogy miközben a TB 2011 tervezett kiadásai 3085 milliárd forintot jelentenek, ehhez mindössze 30,9 milliárd költség előirányzat tartozik, tehát a működési költség aránya 1,0 százalék.

Ezzel állítják szembe azt, hogy a magán nyugdíjpénztárak 2009-ben 18 milliárd forintot fordítottak a működésre, ami az az abban az évben befolyt 357 milliárdos éves tagdíjhoz viszonyítva 5,1 %, tehát a magánnyugdíjpénztár 5ször olyan költséges, mint a TB.

Ez egy tetszetős, ámde hamis állítás. A TB rendszer jellegéből adódóan csak az éves befolyó bevételeket és az éves kiadásokat kezeli, míg a magánnyugdíjpénztár az egész felhalmozott vagyont. Ha ehhez viszonyítjuk a működés költségét akkor a 2009 évi 2607 milliárd forintos vagyonhoz képest ez mindössze 0,69 %. A magánnyugdíjpénztárnak ugyanis olyan rendszert kell működtetnie, ami a tagok mindenkori vagyonáról személyre szóló nyilvántartást vezet, azaz nem csak az évi be és kifizetéseket, hanem a vagyon változását is követni képes.

Tételesen is hibádzik a számítás

A magánnyugdíjrendszer költségei között ugyanis olyan tételek vannak, ami jogszabályi kötelezettség, és ami nincs meg a TB-nél. A TB-nek nem kell a garancia alapnak fizetnie, nincs felügyeleti díja, nem köteles könyvvizsgálót alkalmazni. Ezeknek a tételeknek az összege 2009-ben 2,2 milliárd forintot tettek ki. (A magán nyugdíjpénztárak 2010 első félévi –nagy előszeretettel hangsúlyozott - működési vesztesége a 600 millió forint volt, a fenti tételek ugyanakkor 700 millió forintra rúgtak)

Másoldalról a volumenekhez való viszonyítás félrevezető lehet. Senki se gondolhatja, hogy ha holnaptól a kormány megfelezné a nyugdíjakat, ez azt jelentené, hogy a TB működési költségét is meg kellene felezni. A számlák, az átutalások a nyugdíj megállapítások száma ettől nem változna, a ráfordítások ugyanis közömbösek abból a szempontból, hogy egy-egy rubrikába mekkora összeget kell írni. Hasonlóan, ha a nyugdíjpénztári tagdíjakat megdupláznák, biztosan nem nőne duplájára a működési költség.

Mekkora költség hárul az ügyfélre?

Érdemes tehát azt is megvizsgálni, hogy egy-egy ügyfél mekkora költséget kell, hogy elviseljen. Az egy ügyfélre jutó költségek tekintetében a viszony megfordul, a nyugdíjpénztári tagokra jutó éves költség 5900 forint szemben az egy nyugdíjasra jutó több mint 10 000 forintos TB költség teherrel.

Forrás: maradok.blog.hu

Vissza
2010.
november
09. 23:31

Oszkó: 2-3 év hiányelfedésért 20-30 évre luk a nyugdíjban

 Oszkó: 2-3 év hiányelfedésért 20-30 évre luk a nyugdíjban Oszkó Péter volt pénzügyminiszter nem tartja indokoltnak a kötelező magánnyugdíj-pénztári befizetések állami kasszába való terelését. Szerinte ez a lépés csak időlegesen hidalja át azt a hiányosságot, hogy a kormány nem vágta vissza a kiadásait.
Tovább
2010.
december
14. 12:03

"A Fidesz sírba tette a fiatalok jövőjét"

"A Fidesz sírba tette a fiatalok jövőjét" Az MSZP szerint a jövő nemzedékek "gyásznapja" december 13-a, mert azon a napon fogadta el az Országgyűlés a "nyugdíj-einstand" törvényt. Török Zsolt, az MSZP szóvivője keddi sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy a rendszerváltás után húsz évvel "sírba tették" a fiatal nemzedékek jövőjét. A sajtótájékoztató kezdetén Szanyi Tibor szocialista országgyűlési képviselő egy fekete zászlót lógatott ki az Országház egyik erkélyéről.
Tovább
2010.
december
15. 06:29

A magánnyugdíjpénztárak megszűnésével a magyar tőkepiacnak is vége lehet

A  magánnyugdíjpénztárak megszűnésével a magyar tőkepiacnak is vége lehet Felkészületlenül érte a Stabilitás Pénztárszövetséget a magánpénztárak megszüntetésének ötlete, de ennek bejelentése óta és a törvény elfogadása ellenére is alkotmánybírósági és uniós beadványokkal próbálják megakadályozni a második pillér megszüntetését - számolt be Juhász Istvánné, a Stabilitás főtitkára hétfőn a Budai Liberális Klub rendezvényén. Szalay-Berzeviczy Attila, a BÉT egykori elnöke pedig úgy vélte: a magánpénztárak megszüntetésével a magyar tőkepiacnak is "vége" lehet.
Tovább
2010.
december
10. 10:08

Andor László: a kormányra fájó kijózanodás vár

Andor László: a kormányra fájó kijózanodás vár A Napi Gazdaságnak adott interjújában Andor László munkaügyi biztos azt mondta, hogy nem jó ötlet a nyugdíj-megtakarítások átcsatornázása, főleg akkor, ha abból folyó kiadásokat finanszíroz a kormány. A biztos aránytalanságokat lát a választási opciók kapcsán, miközben úgy véli, hogy fájó lesz a kijózanodás, hiszen az állam a jövőben nagyobb terhet vállalt magára a rövid távú előnyökért cserébe.
Tovább
2010.
december
03. 23:19

Andor: az EU beleszólhat a tagállami nyugdíjrendszerekbe

Andor: az EU beleszólhat a tagállami nyugdíjrendszerekbe Az európai foglalkozás hirtelen bővülésére ugyan nem számít, de a költségvetési konszolidáció munkahelyekre gyakorolt esetleges negatív hatásától sem tart Andor László, a Bizottság magyar tagja, aki a BruxInfónak adott interjúban arra is figyelmeztet, hogy a nyugdíjrendszer átalakításának a fenntarthatóságot kell javítania, ami nem feltétlenül igaz a tervezett magyar intézkedésekre.
Tovább
2010.
december
07. 21:58

Az EU nem büntet a nyugdíjrendszer miatt

Az EU nem büntet a nyugdíjrendszer miatt Az Európai Unió nem fogja büntetni Magyarországot a nyugdíjrendszer megváltoztatása, a magán-nyugdíjpénztári pillérből az állami nyugdíjrendszerbe visszaáramoltatás miatt - közölte Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter kedden Brüsszelben.
Tovább
2010.
december
14. 12:39

Az Európai Bizottsághoz fordulnak a nyugdíjpénztárak

Az Európai Bizottsághoz fordulnak a nyugdíjpénztárak Az Európai Bizottság elnökétől, José Manuel Barrosótól kért azonnali segítséget "3 millió magyar munkavállaló érdekeinek megvédésében" a Stabilitás Pénztárszövetség.
Tovább
2010.
december
09. 10:38

Brüsszel eltűri a nyugdíjpuccsot

Brüsszel eltűri a nyugdíjpuccsot Brüsszel törvénnyel készül betiltani a magyar megoldást, a hárompilléres nyugdíjrendszer visszaállítását kétpilléressé, de a magyar költségvetési hiány felszámolása érdekében szemet huny a törvény hatályba lépése előtt befejeződő magyar nyugdíjpuccs fölött. Cserébe az érintettek érdekeinek maximális védelmét kéri Budapesttől, amit a tervezett parlamenti nyilatkozatban a Fidesz-kormány verbálisan teljesíteni is fog.
Tovább
2010.
november
29. 22:20

Fidesz: mindenki jól jár a változtatásokkal

Fidesz: mindenki jól jár a változtatásokkal A Fidesz szerint mindenki, vagyis a mai nyugdíjasok, illetve az állami nyugdíjrendszerbe most visszalépők is jól járnak a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő törvénymódosításokkal - mondta Selmeczi Gabriella a párt vezérszónoka, a javaslat hétfő esti általános parlamenti vitájában.
Tovább
2010.
november
10. 08:15

Lázár: Az állami nyugdíjrendszerben is lesznek egyéni számlák

Lázár: Az állami nyugdíjrendszerben is lesznek egyéni számlák Heteken belül rendezné a járulékok sorsát a magán-nyugdíjpénztári befizetések felfüggesztésének idejére a Fidesz frakcióvezetője. Lázár János az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a kormány szeretné meggyőzni arról az embereket, hogy az államnál nagyobb biztonságban van a pénzük. Úgy vélte: az állami rendszer akkor lehet vonzó, ha a befizetések követhetőek, vagyis szükség van az egyéni számlás rendszerre.
Tovább
2010.
november
23. 10:49

Matolcsy megerősítette: csak két nyugdíjpillér marad

Matolcsy megerősítette: csak két nyugdíjpillér marad A jelenlegi 38 százalékos GDP arányos adócentralizáció 33 százalékra csökken 2014-re - mondta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Napi Gazdaság kedden rendezett budapesti adókonferenciáján, hozzátéve, hogy a februárban bejelentendő strukturális reformok 600-800 milliárd forint megtakarítást hoznak.
Tovább
2010.
november
24. 21:06

Matolcsy: aki nem lép vissza, annak nem lesz állami nyugdíja

Matolcsy: aki nem lép vissza, annak nem lesz állami nyugdíja A magán-nyugdíjpénztári tagoknak január végéig kell dönteniük, hogy visszatérnek az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak az eddig kötelező rendszerben. Aki a magán-nyugdíjpénztári rendszerben marad, az a jövőben a munkaadója által befizetett 24 százalékos nyugdíjjárulék utáni összegből, azaz a 70 százalékot kitevő szolidaritási nyugdíj jogosultságból már nem részesedik, csak az önmaga, azaz a munkavállalók által fizetendő 10 százalékos járulék lesz a számláján. A pénztárak szerint ez zsarolás és Alkotmánybírósághoz fordulnak.
Tovább
2010.
november
22. 20:06

Nyugdíj: kőkemény kritikát kapott a kormány

Nyugdíj: kőkemény kritikát kapott a kormány A magyar kormány nyugdíjpénztár-intézkedéseiről közöl bíráló cikket hétfői kiadásában a Financial Times. Nem értik, miért nincs nagyobb tiltakozás az "elkobzás" ellen
Tovább
2010.
december
16. 10:16

Nyugdíjak: májusig megoldják az egyéni számlavezetést

Nyugdíjak: májusig megoldják az egyéni számlavezetést Magyarország visszatér a kétpilléres nyugdíjrendszerre - egyebek mellett ezt mondja ki a kormánynak a nyugdíjrendszer átalakításáról szóló, a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent határozata. A csütörtökön hatályba lépő rendelkezés szerint május végére kell elkészülnie a társadalombiztosítási (tb) nyugdíjrendszerben az egyéni számlavezetésre vonatkozó szabályozásnak.
Tovább
2010.
december
01. 20:49

Rehn-Matolcsy: nincs közeledés a nyugdíjak ügyében

Rehn-Matolcsy: nincs közeledés a nyugdíjak ügyében Jottányit sem közeledett egymáshoz a magyar kormány és az EU gazdasági és pénzügyi biztosának álláspontja a magán-nyugdíjpénztárak megszüntetésének ügyében Olli Rehn és Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter keddi brüsszeli találkozóján.
Tovább
2010.
december
17. 09:39

Selmeczi: Nyugat-európai mintájú nyugdíjrendszer jön létre

Selmeczi: Nyugat-európai mintájú nyugdíjrendszer jön létre Az állami szervek készen állnak, hogy közbelépjenek, ha probléma van. Aki visszalép az állami nyugdíjrendszerbe, arra úgy tekintenek, mintha korábban ki sem lépett volna a magánnyugdíjpénztárba - fejtette ki többek közt a nyugdíjügyi miniszterelnöki megbízott a Ma reggel pénteki műsorában.
Tovább
2010.
november
11. 10:30

Semjén: Az állami nyugdíjrendszer jövedelmezőbb

Semjén: Az állami nyugdíjrendszer jövedelmezőbb Ami Magyarországon van, az csak a volt szocialista országokban megszokott - közölte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a magánnyugdíj-pénztárakra kialakított konstrukcióval kapcsolatosan csütörtökön a köztévében.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART