2011.
január
23. 17:02

Mikor küldik a nyugdíjasoknak a kedvezményes utazási utalványt?

Címkék:
vonat A hatályos jogszabályok szerint a nyugdíjfolyósítás megkezdésekor, majd minden naptári év első negyedében, kiküldésre kerül a MÁV és a VOLÁN belföldi menetrend szerinti járatain használható kedvezményes utazási utalvány. A kedvezmény, évente tizenhat alkalommal 50%-os mérséklésű menetjegy váltását, vagy két-két 50%-os kedvezményű jegyvásárlási lehetőség összevonásával egy-egy 90%-kal csökkentett árú menetjegy vételét biztosítja.

A nyugdíjfolyósítás megkezdésekor, majd minden naptári év első negyedében kiküldésre kerül a kedvezményes utazási utalvány, amely a MÁV és a VOLÁN belföldi menetrend szerinti járatain használható.

Évente tizenhat alkalommal 50%-os mérséklésű menetjegy váltását, vagy két-két 50%-os kedvezményű jegyvásárlási lehetőség összevonásával egy-egy 90%-kal csökkentett árú menetjegy vételét biztosítja a kedvezmény. A tizenhat utazási lehetőség felhasználása után még két 90%-os
mérséklésű jegy váltása lehetséges.

A "Nyugdíjasok utazási utalványa" alapján kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött:

a.)

* saját jogú nyugellátásban illetve azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy, ideértve a rehabilitációs járadékot is,
* munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, növelt összegű munkaképtelenségi járadékban részesülő személy,
* hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj),
* özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban,
* az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka),
* rokkantsági járadékban,
* nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy,

b.) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban, továbbá
c.) a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
d.) a felsorolt ellátások bármelyikében részesülő gyámolt személy és gyámja, gondnokolt személy és gondnoka.

Nem jogosult utazási kedvezményre a baleseti járadékban részesülő személy).

A nyugdíjak 2011-es folyósítási rendje

Az utalványt a jogosult házastársa, élettársa is felhasználhatja - akár önálló utazás esetén is - feltéve, ha a reá irányadó öregségi korhatárt már betöltötte. Más rokoni kapcsolatban állók azonban az utalványt nem adhatják át egymásnak. Amennyiben az ellátásra jogosult személy kiskorú vagy gondnokság alatt áll, az utalványt a gyám/gondnok és a gyámolt/gondnokolt megosztva használhatják.

A külföldről hazatelepült magyar állampolgár utazási igazolványát hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlı igazolása mellett - az igénylı kérelmére - a nyugdíjfolyósító szerv adja ki.

Az utazási utalvány kizárólag az alábbi esetekben pótolható:

* ha az utalványt eltulajdonították, és ezt a tényt a jogosult a rendőrséggel - jegyzőkönyv, bejelentés, feljelentés alapján - igazoltatja,
* ha az utalvány elháríthatatlan ok - árvíz, földrengés vagy egyéb természeti katasztrófa - miatt megsemmisült,
* az utalvány megrongálódott, és a megrongálódott utalványt a jogosult a kérelméhez mellékeli.

Az utalvány pótlása előtt a jogosultnak nyilatkoznia kell, hogy mennyi kedvezményt használt fel. Az elveszett utalvány nem pótolható. Az utalvány a rajta feltüntetett érvényességi időpontig használható fel. Jogosulatlan használata pótdíjfizetést, hamísítása egyéb (rendőrségi) eljárás megindítását vonhatja maga után!

Forrás: Pénzcentrum

Vissza
2010.
július
03. 17:47

Valószínűleg nem lesz félárú BKV-jegy

Valószínűleg nem lesz félárú BKV-jegy Várhatóan nem vezetik be a félárú tanuló és nyugdíjas jegyeket a BKV Zrt.-nél, miután a lehetőséget sem a társaság, sem a városvezetés nem támogatja. A közlekedési vállalat számításai szerint a kedvezményes jegyek 1,4-1,7 milliárd forint bevételkiesést jelentenének. Az erről szóló előterjesztésről csütörtöki, rendkívüli ülésén tárgyal a Fővárosi Közgyűlés.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART