2011.
december
24. 13:24

Milyen nyelven beszélt Jézus?

Címkék:
böjt A történet még az időszámításunk előtti VI. századra nyúlik vissza, a babiloni fogság 50 éve alatt az otthon maradt zsidók átvették az uralkodó nyelvet: az arámit.

Az arámi nyelv a sémi nyelvcsaládhoz tartozik, akárcsak az arab vagy a héber. Az arámiak őshazája az Arab-félsziget, vándorlásaik során telepedtek le az egykori asszír birodalom területén, és nyelvüket, mely viszonylag egyszerű volt, hamar átvették az ott élő népek. Jézus születésekor Nazaretben és környékén a köznyelv az arámi volt, bár a zsinagógákban megmaradt a héber, a kereskedők és a gazdag rómaiak pedig ógörögül beszéltek. Jézus ez utóbbi kettőt is értette, de az anyanyelve, amit Mária és József is beszélt, az az arámi.

Erre bizonyítékokat az evangéliumokban találunk, ahol több helyen idézik Jézust arámi nyelven, mivel néhány szót zsargonként használtak. Márk evangéliumában a haldokló Krisztus utolsó szavai is arámi nyelven szólnak: Eloi, eloi lema sabactammi (Istenem, istenem, miért hagytál el engem) .

Forrás: Génparancs


Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART