2011.
március
21. 07:49

Milyen nyugdíjkedvezményre építhet?

Címkék:
nyugdíjkalkuláció A magyar nyugdíjrendszer több speciális kedvezményt is tartalmaz: egy részük különböző foglalkozásokhoz köthető, néhány azonban mindenkire vonatkozik. Előbbi kategóriába tartoznak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a bányászok, az egyes művészeti tevékenységet folytatók, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek. Az általánosan érvényes kedvezmények közé tartozik például az, hogy a nők negyven év munka után nyugdíjba mehetnek. A magyar nyugdíjasok nagyjából tíz százaléka – 275 ezer ember – kap juttatást kedvezményes szabályok alapján.

Az ONYF korábbi tájékoztatása szerint Magyarországon 2010 decemberében összesen 2 689 504-en voltak jogosultak nyugellátásra, ők egy évre átlagosan 890 225 forintot kaptak, a nyugdíjszerű ellátásokkal együtt 2 925 449-en jutottak valamilyen – átlagosan havi 84 429 forint összegű – ellátáshoz.

Fegyverben

− A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak és a Magyar Honvédség hivatásos katonáinak járó speciális öregségi nyugdíj szabályai szerint a nyugdíjkorhatár előtt öt évvel annak állapítható meg szolgálati nyugdíj, aki legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött idővel rendelkezik – közölte az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság (ONYF). − A szolgálati nyugdíj összegét a szolgálati jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző 365 nap alatt elért kereset, jövedelem alapján kell kiszámítani.
Ettől kivételes esetekben eltérhetnek: például, ha átszervezés miatt a katonának nem tudnak megfelelő beosztást biztosítani, és az illetőnek 25 év hivatásos szolgálati ideje van, vagy ha egészségi okokból szolgálatra alkalmatlanná válik. – Csak ekkor mehet el a hivatásos katona nyugdíjba teljes összegű ellátással 25 év után – közölte korábban a Honvédszakszervezet.
Az ONYF adatai szerint a szolgálati nyugdíjban részesülők száma az elmúlt években kismértékben ugyan, de folyamatosan nőtt, 2010-ben már több mint 42 ezer ember kapott ilyen ellátást.

Föld alatt

A bányászokra vonatkozó speciális nyugellátási szabályok arra a fizikai és mentális megterhelésre, környezeti ártalomra figyelemmel alakultak ki, amely a bányászokat a munkájuk közben éri. Akik a munkájukat föld alatt végzik, életkortól függetlenül legalább 25 év szolgálati idő után vehetik igénybe a kedvezményes nyugdíjazást. A külszínfejtéses bányákban dolgozóknak 30 év szolgálati idő kell ehhez. Ilyen nyugdíjat tavaly nagyjából háromezren kaptak.

Rivaldafényben

Az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról kormányrendelet rendelkezik. A speciális szabályok azokra vonatkoznak, akik operában, színházban és más hivatásos együttesben magánénekesek, magántáncosok, énekkari és tánckari tagok, színművészek, hivatásos zenekarban tevékenységet folytató fúvószenészek, vagy kivételes fizikai erőkifejtést, pszichés koncentrálást igénylő cirkuszi műfajokban tevékenykedő hivatásos artisták. Azok is ebbe a kategóriába sorolhatók, akik önálló művészeti tevékenységet folytató, felsőfokú szakirányú végzettséggel, vagy a megfelelő énekesi szakképesítéssel, vagy az Országos Filharmónia vagy az Országos Rendező Iroda által 1991. március 1-je előtt kiállított hivatásos előadóművészi működési engedéllyel rendelkeznek.
Ezen művészek életkortól függetlenül elmehetnek nyugdíjba, ha legalább huszonöt – a magánénekes, a magántáncos, valamint a fúvószenész esetében húsz – éven át belföldön vagy külföldön művészeti tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytattak, és legalább 25 év szolgálati időt szereztek. 2010-ben ilyen nyugdíjat kevesebb mint nyolcszázan kaptak.

A hierarchia csúcsán

Az országgyűlési képviselők és a polgármesterek is jogosultak kedvezményes öregségi nyugdíjra. Az az országgyűlési képviselő veheti igénybe ezt a lehetőséget, aki nem kerül be újra a parlamentbe, de rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel, és a megbízatása megszűnését követő ötödik naptári év végéig az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betölti, vagyis a korhatár előtt öt évvel nyugdíjba vonulhat.
Öregségi nyugdíjba mehet a korhatár betöltése előtt hét évvel az a polgármester, aki három vagy ennél több választási ciklus – de legalább tizenegy év – során tölti be ezt vagy az alpolgármesteri tisztséget. Tavaly 139 polgármester kapott ilyen nyugdíjat.
A speciális nyugdíjazási kategóriába tartozik a korengedményes nyugdíjazás is, amely öt évvel korábbi nyugdíjazást tesz lehetővé. Ez egy olyan foglalkoztatáspolitikai célú nyugellátás, amelynek lényege, hogy a munkáltató arra az időszakra, amíg a munkavállaló jogosulttá válik a nyugdíjra, egy összegben befizeti a neki járó nyugdíj összegét a nyugdíjbiztosítási alapba. Ezt a lehetőséget csak az 1953 előtt születettek vehetik igénybe legalább 37 év szolgálati idő megléte esetén, még az idén.

És a többiek?

Az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság tájékoztatása szerint további speciális, az általánostól eltérő nyugdíjba vonulási lehetőséget a magyar nyugdíjrendszer nem ismer, de a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján az irányadó nyugdíjkorhatár betöltése előtt is nyugdíjba lehet menni a jogszabályban előírt jogosultsági feltételek teljesülése esetén. E kedvezmények azonban mindenkire általánosan vonatkoznak, nem csak speciális csoportokra.
Ilyen lehetőség az, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár korkedvezménnyel csökkenthető, vagyis az, akit a szervezet fokozott megterhelésével járó munkakörben legalább tíz évig – nők esetében nyolc évig – foglalkoztatnak, az öregségi nyugdíjkorhatárnál két évvel korábban vonulhat nyugdíjba. Minden további ötévi – nők esetében négyévi – ilyen munkakörben eltöltött szolgálati idő újabb egy év korkedvezményre jogosít.
Ugyancsak hasonló lehetőség, hogy két évvel a korhatár betöltése előtt előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá az, aki legalább 37 év szolgálati időt szerzett. Ilyen nyugdíjat kap nagyjából kétszázezer ember Magyarországon.
Idén január 1-jétől a nők életkortól függetlenül elmehetnek nyugdíjba, ha legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek. A jogszabály szerint jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy jogviszonnyal szerzett szolgálati idő, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Európában is így van

Az egyes csoportokra vonatkozó speciális nyugdíjazási szabályozás az Európai Unióban sem ismeretlen – az észak-európai országok kivételével – csökkenő mértékben, de viszonylag széles körben lehetőség van előrehozott nyugdíjazásra. Számos országban létezik szabály a több gyermeket, különösen a fogyatékos gyermeket nevelők korai nyugdíjazására.
A főigazgatóságtól kapott tájékoztatás szerint a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzők számára biztosított korkedvezményes nyugdíjazásra sok ország társadalombiztosítási rendszerében van példa. Spanyolországban egyebek mellett a bikaviadorok, Olaszországban és Portugáliában a dokkmunkások, Görögországban és Izlandon a tengerészek vehetnek igénybe általában öt év körüli kedvezményt.

Forrás: Ötvenentúl

Vissza
2009.
december
29. 10:48

Korengedményes nyugdíj – szabályok 2010-ben

 Korengedményes nyugdíj – szabályok 2010-ben Ki veheti igénybe 2009. december 31-ét követően a korengedményes nyugdíjat? Melyek a korengedményes nyugdíjazás 2010. évi szabályai? Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója.
Tovább
2010.
január
15. 16:58

Fidesz: 40 év munka után mehessenek nyugdíjba a nők

Fidesz: 40 év munka után mehessenek nyugdíjba a nők A Fidesz elnöksége garantálja, hogy - a párt kormányra kerülése esetén - 40 évnyi szolgálati idő után, életkortól függetlenül, minden nő nyugdíjba mehet - jelentette be Navracsics Tibor. A Fidesz frakcióvezetője Iván Lászlóval, a párt nyugdíjas tagozatának elnökével közösen tartott sajtótájékoztatót, amelyen különböző megállapításokat tettek, garanciákat vállaltak. Az utóbbiak közé tartozik a nyugdíjasok és a nyugdíjak megvédése a Gyurcsány-korszaktól, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, valamint a nyugdíjalapok és a nyugdíjpénztárak privatizációjának megakadályozása is.
Tovább
2011.
január
30. 07:56

Fidesz: A választók akaratának megfelelően halad az ország

Fidesz: A választók akaratának megfelelően halad az ország Magyarország megújítása és újjászervezése a választói akaratnak megfelelően halad, ennek jegyében helyezte a kormány biztonságba az emberek nyugdíját, vezette be az arányos adórendszert, és állítja talpra az ország gazdaságát - reagált a Fidesz az MSZP szombati választmányi ülésén elhangzottakra.
Tovább
2010.
november
20. 09:57

Ilyen is van: 37 év után nyugdíjba mehetnek a férfiak

Ilyen is van: 37 év után nyugdíjba mehetnek a férfiak A bolgár parlament első olvasatban jóváhagyta a társadalombiztosítási törvény módosításait, amelyek 2011. január 1-jén lépnek életbe. A módosítások egyebek mellett tartalmazzák a nyugdíjkorhatár és a szolgálati idő emelését is.
Tovább
2011.
január
04. 17:56

Jövőre megszűnhet a korengedményes nyugdíj

Jövőre megszűnhet a korengedményes nyugdíj Csaknem 20 ezer aláírást gyűjtött a VDSZ a korengedményes nyugdíj rendszerének véglegessé tételéért. Az akció nem volt sikeres: a kormány 2011 végéig ugyan meghosszabbította a 2010-es feltételeket, ám most úgy tűnik, egy év múlva már nem lesz lehetősége a munkavállalóknak előrehozott nyugdíjba menni.
Tovább
2011.
március
01. 17:40

Ki mennyi nyugdíjat kap Magyarországon?

Ki mennyi nyugdíjat kap Magyarországon? Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) közzétette a nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők számát, valamint az ellátások átlagösszegeit tartalmazó statisztikáit. 2010 decemberében összesen 2 689 504-en voltak jogosultak nyugellátásra, ők átlagosan 89 225 forintot kaptak, a nyugdíjszerű ellátásokkal együtt 2 925 449-en jutottak valamilyen - átlagosan 84 429 forint összegű - ellátáshoz.
Tovább
2011.
március
01. 20:34

Korkedvezményes nyugdíj - Ezt tervezi a kormány

Korkedvezményes nyugdíj - Ezt tervezi a kormány A korkedvezményes nyugdíj helyett új életpályamodellel és más eszközökkel venné figyelembe a készülő szabályozás az elvégzett munka sajátosságait.
Tovább
2010.
december
21. 06:12

Negyven év munka után nyugdíjba mehetnek a nők

Negyven év munka után nyugdíjba mehetnek a nők Negyven évnyi munkaviszony után nyugdíjba vonulhat minden nő - a kormány erről szóló törvényjavaslatát hétfőn fogadta el a parlament 254 igen, 15 nem és 73 tartózkodással. Más változásokat is elfogadott a Ház.
Tovább
2011.
február
28. 11:31

Nyugdíj: miért vettek ilyen irányt a reformok?

Nyugdíj: miért vettek ilyen irányt a reformok? "Sajnálatos és retrográd" intézkedésnek nevezi hétfői szerkesztőségi elemzésében a Financial Times a magánnyugdíj-pénztári pillérek több közép-kelet-európai országban elkezdett részleges visszafejlesztését, illetve "magyarországi lebontását".
Tovább
2011.
február
27. 12:49

Orbán: Nem az lesz az emberek célja, hogy mielőbb nyugdíjba menjenek

Orbán: Nem az lesz az emberek célja, hogy mielőbb nyugdíjba menjenek Sokan azt gondolják, hogy a nyugdíjrendszer átalakítása, a nyugdíjak biztonságba helyezése csupán egy gazdasági probléma, olyan számítási kérdés, amelyet kockás lapon meg lehet oldani. Számomra a nyugdíj ügye sokkal inkább azzal függ össze, hogy mennyire becsüljük a munkánkat, mennyire becsüljük meg a ledolgozott évek értékét, és miképp oszthatjuk meg a lehető legjobban az időskori ellátás felelősségét az egyén és a közösség között – írja Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi Facebook-bejegyzésében, melyben a nyugdíj témakörében válaszolt a feltett kérdésekre.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART