2012.
január
30. 09:13

Munkáltatói adómegállapítást keddig lehet kérni

Címkék:
kalkuláció Munkáltatói adómegállapítást január 31-ig lehet kérni, és a munkáltatóknak, kifizetőknek is addig kell kiadniuk a magánszemélyek számára kifizetett jövedelmekről és levonásokról szóló, a 2011. évi adóbevalláshoz szükséges igazolásokat.

A magánszemély adózók önadózással vagy munkáltatói adómegállapítás révén teljesíthetik 2011. évi adókötelezettségüket. A munkáltatói adómegállapítást választók január 31-ig írásban kérhetik, hogy 2011. évi személyi jövedelemadójukat munkáltatójuk, társaságuk állapítsa meg és számolja el a különbözetet (11NY29 jelű nyilatkozat). A munkáltatónak az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján a március 21-ig átadott igazolások figyelembevételével május 21-ig kell megállapítania, és erről igazolást adnia. Az elszámolás során megállapított adókülönbözetet a munkáltató a legközelebbi fizetéskor, de legkésőbb 2012. június 20-ig levonja vagy visszafizeti.
A munkáltatói adómegállapítás az ellenőrzés és a jogkövetkezmények szempontjából a magánszemély bevallásának minősül. Ha a magánszemély nem kéri a munkáltatói adómegállapítást, arról is nyilatkoznia kell. A munkáltató továbbra sem nem köteles vállalni az adó megállapítását, tájékoztatnia kell azonban a magánszemélyt az adónyilatkozat (1153ANY) vagy az egyszerűsített bevallás (1153E) választásának a lehetőségéről.

Ki élhet a lehetőséggel?

A munkáltatói adómegállapítás igénybevételére az adóhatóság honlapján közzétett tájékoztató szerint akkor jogosult a magánszemély, ha kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani.

Választhatja akkor is, ha jövedelmét az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerezte, feltéve, hogy a korábbi munkáltatók által a munkaviszony megszűnésére tekintettel kiadott igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak, vagy ha jövedelmét a költségvetési szervek központosított illetmény-számfejtési körébe tartozó kifizető munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez tartozó kifizetőktől szerezte.

További feltétel, hogy az adóévben az előzőleg említett bevételek mellett kizárólag a következő címeken kapott bevételt: adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás; önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye; a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás - feltéve, hogy a bevétel folyósítója az adó elszámolását vállaló munkáltató vagy a magánszemély a bevételről kiállított igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak.

Ki nem kérheti?

Nem kérhet munkáltatói adómegállapítást, aki önadózóként kötelezett bevallás benyújtására; nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik; az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles; az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztár egyéni számláján lekötött összeg miatt levont, kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles; nyugdíj-előtakarékossági számláról nem nyugdíj szolgáltatásként felvett összeg, vagy a nyugdíj-előtakarékossági számla tartós befektetési szerződéssel történő átalakítása miatt a kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles.

A 2010-es adóévről 4,5 millió magánszemély adott be szja bevallást, 22 ezerrel több az előző évinél. Az önbevallók aránya tavaly 1 százalékkal csökkent az előző évihez képest, de tavaly még így is 79 százalék választotta ezt a bevallási módot. A csökkent adattartalmú bevallás lehetőségével a 3,55 millió önbevalló mintegy kétharmada élt. Az egyszerűsített bevallást 242 ezren - az előző évinél 53 ezerrel többen - választották, így már 5,4 százalékos arányt képviselt tavaly. A munkáltatón keresztül elszámolók száma mintegy 5 ezerrel, 709 ezerre csökkent, arányuk 15,8 százalék volt, az egy évvel korábbival közel azonos maradt.

Forrás:MTI

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART