2011.
június
22. 18:25

Nem alkotmányellenes a rokkantnyugdíj feltételeinek szigorítása

Címkék:
Rokkant jelzés Nem alkotmányellenes a rokkantnyugdíj feltételeinek szigorítása, mert a rokkantsági nyugdíjra való jog nem alanyi alkotmányos jog, hanem meghatározott feltételek fennállása esetén folyósítható, társadalombiztosítási és szociális elemeket tartalmazó ellátás - derül ki az Alkotmánybíróság (Ab) egyik közelmúltban hozott döntéséből.

A testülethez egy magánszemély fordult indítvánnyal, amelyben felvetette, hogy a jogbiztonsághoz és a szociális biztonsághoz való jogot sérti az a 2008-as törvénymódosítás, amely szerint a rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha a keresőtevékenységet folytató rokkant hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét. Az indítványozó kifogásolta azt is, hogy a kihirdetése után hat nappal életbe lépett jogszabály nem biztosított megfelelő felkészülési időt az alkalmazására.

Az Ab június 7-én hozott határozatában a szociális biztonsághoz való jog vonatkozásában megszüntette az eljárást, mert korábban már foglalkozott a felvetett kérdéssel, és nem állapított meg alkotmányellenességet. Az indítványozó által felvetett egyéb alkotmányossági kifogásokat pedig a most kihirdetett határozatával utasította el.

Az Alkotmánybíróság szerint "a rokkantsági nyugdíjra való jog nem alanyi alkotmányos jog, hanem meghatározott feltételek fennállása esetén az aktív korúak számára egészségkárosodásuk következtében elszenvedett munkaképesség-csökkenés miatt kiesett jövedelem pótlására szolgáló, vegyes társadalombiztosítási és szociális elemeket tartalmazó ellátás". Azt, hogy "a rokkantsági nyugdíjra való jog nem alanyi alkotmányos jog", egyébként nem most mondta ki először a testület, azt legutóbb egy tavaly decemberi határozatában is megállapította.

Az Ab hangsúlyozta továbbá, hogy önmagában a szociális biztonsághoz való jog mint az állam kötelezettsége nem jelenti azt, hogy az állam ne szüntethetné meg meghatározott feltételek - így jelen esetben a megélhetési minimumot biztosító kereső tevékenységből származó jövedelem, vagyis a rászorultság megszűnése - esetén az aktív korúak részére biztosított társadalombiztosítási ellátások igénybevételét.

A testület megállapította, hogy az indítványozó által kifogásolt törvényi rendelkezés nem keletkeztetett várományt a korábbi szabályozás alapján rokkantsági nyugdíjra jogosultak számára, így a jogosultság feltételei, illetve a rokkantsági nyugdíj megszűnési feltételeinek változása nem sérthetett szerzett jogot sem; ezért a kifogásolt rendelkezés a jogbiztonság alkotmányos elvének sérelmét sem eredményezte.

A jogszabályi rendelkezésre való felkészülési idő kérdésében az Ab úgy érvelt: igaz ugyan, hogy a kihirdetés 2009. június 26-án történt, a hatálybalépés pedig hat nappal később, 2009. július 1-jén. Mivel azonban a kifogásolt rendelkezést a rokkantsági nyugdíj megszűnési okaként legkorábban ezen rendelkezés hatályba lépését követő hat hónapon át megszerzett jövedelmek, keresetek esetében lehet alkalmazni, ez kellő időt biztosított a jogosultaknak arra, hogy mérlegelhessék: a csökkent munkaképességük (rászorultságuk) miatt járó ellátásukat - a megélhetési minimumot biztosító kereső tevékenységükből származó jövedelmük folytán - hosszú távon tudják-e olyan munkavégzéssel pótolni, amellyel megélhetésük biztosítottá válik.

Forrás: magyarország.hu

Vissza
2010.
augusztus
27. 20:08

Megrokkant a rokkantnyugdíj-rendszer

Megrokkant a rokkantnyugdíj-rendszer Mintegy 61 ezer nyugdíjkérelmet utasítottak vissza idén az első félévben. A rokkantsággal összefüggő kérelmeknél az elutasítások aránya több mint kétszerese volt az elfogadottakénak. Különösen az ötven éven felülieket érinti most hátrányosan a jelentősen megszigorított nyugdíjtörvény. ők azok, akik amúgy is egyre nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Tovább
2011.
március
24. 11:47

Rokkantak, özvegyek, árvák: így változtat a nyugdíjakon az új alkotmány

Rokkantak, özvegyek, árvák: így változtat a nyugdíjakon az új alkotmány Az új alkotmány-javaslat szövegének tervezete szerint fogyatékosság, özvegység, árvaság esetén "minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult" - írja a Népszava. A támogatás kifejezés - az ellátással szemben - rászorultsági kategória, aminek a szociális intézményrendszerben van a helye. Ez pedig azt jelenti, hogy megszűnhet vagy átalakulhat az özvegyi nyugdíj, az árvasági ellátás és a rokkantnyugdíj. A lap szerint arra lehet következtetni, hogy az új alaptörvény hatályba lépésétől rászorultsági alapon járnak majd ezek a pénzek.
Tovább
2011.
március
22. 08:17

Rokkantnyugdíjasok: állás is kellene a foglalkoztatáshoz

Rokkantnyugdíjasok: állás is kellene a foglalkoztatáshoz A kormány a tervek szerint százezer rokkantnyugdíjast szeretne visszaállítani a munkába: azokat, akik a nyugdíjaskort nem érték el, vagy kevésbé súlyos állapotúak.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART