2013.
december
05. 21:03

Nyers Rezső sem kaphat nyugdíjpótlékot

Címkék:
Nyers Rezső A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította Nyers Rezső keresetét, amelyet nyugdíjpótlékának a megvonása miatt nyújtott be. A Fővárosi Törvényszéknek közleményéből kiderült: a nyugdíjpótlék megvonása miatt eddig egy esetben sem döntöttek a felperes javára.

Nyers Rezső - egyebek mellett - 1960 és 1962 között pénzügyminiszteri posztot töltött be, az MSZMP Központi Bizottságának évtizedekig, Politikai Bizottságának több évig volt a tagja, a rendszerváltás előtt közvetlenül pedig az állampárt elnöke is volt.

 

Póta Péter, a Fővárosi Törvényszék szóvivője közölte, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon "Ny. Rezső" közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pert a KIM ellen.

Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló törvény alapján hivatalból folytatott le felülvizsgálatot a KIM - idézte fel a szóvivő. Az eljárásban kijelölt öttagú szakértői bizottság széleskörű vizsgálat és tényfeltárás után megállapította, hogy a politikus az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében és a megtorlásokban játszott szerepe miatt a pótlékra érdemtelen. Ennek eredményeként megszüntette a jogosultságát a nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlékra - tudatta.

A határozat ellen Ny. Rezső jogi képviselője útján keresetet nyújtott be, kérve a határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását. Arra hivatkoztak, hogy a határozat indokolásában nem szerepel, hogy a politikusnak milyen szerepe volt az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében vagy a megtorlásokban, és nem nevesíti azt, ami miatt - a nyugdíjkorrekciós törvényben foglaltakra tekintettel - a pótlékra érdemtelenné vált. Emellett azzal érveltek, hogy nem jelölte meg a határozat a döntés konkrét okát, nem derül ki belőle, hogy a szakértői vélemény milyen megállapításokat tartalmaz és az sem, készült-e a törvényben előírtaknak megfelelő szakértői vélemény - ismertette Póta Péter.

A KIM szerint nem sértettek jogszabályi rendelkezéseket, a szakértői bizottságnak a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság küldte el az összes olyan ember nevét, aki az 1990. május 1-je előtti tevékenységével összefüggésben nyugdíj-kiegészítésben, illetve pótlékban részesült - írta a törvényszéki szóvivő. A bizottság tett javaslatot arra, hogy kinek az esetében indokolt a nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlék folyósításának a megszüntetése. A bizottság a politikusnak csupán az eljárás eredményét tartalmazó véleményét küldte meg jegyzőkönyv formájában. Ez alapján kétség nem merült fel, "tekintettel arra is, hogy köztudomású Ny. Rezsőnek a Magyar Szocialista Munkáspártban betöltött 1956 utáni vezető szerepe, és az ott kifejtett tevékenysége" - tette hozzá.

Póta Péter hangsúlyozta: a KIM a döntését a bizottság szakvéleménye alapján hozta meg, "az abban foglaltakat nem mérlegelhette, és nem is vizsgálhatta felül, csakúgy mint a bíróság sem".

A bíróság Ny. Rezső keresetét elutasította és arra kötelezte, hogy 15 napon belül fizessen meg a KIM-nek 30 ezer forint perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

A jogszabály szerint a pótlékokat azoktól - illetve azok özvegyétől - vonják meg, akik 1945 és 1949 között közreműködtek a demokratikus államberendezkedés felszámolásában; szerepet játszottak az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében vagy az azt követő megtorlásokban, illetve 1948 és 1990. május 1. között titkosszolgálati tevékenységet folytattak.

Rétvári Bence a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára korábban arról tájékoztatott, hogy az erre vonatkozó határozatokat május 31-én postázták a 142 érintettnek. Titkosszolgálati tevékenység miatt 112, egyéb jogcímeken pedig 30 embertől vonták meg a pótlékot, amely 8-16 ezer forint havonta.

A Fővárosi Törvényszék szóvivője az MTI kérdésére azt is közölte kedden, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter által hozott határozat felülvizsgálata tárgyában a bíróságra tíz keresetlevél érkezett, és egy kivételével már valamennyi peres eljárás lezárult. Három esetben elutasították a felperes keresetlevelét, négyben a felperes elállása nyomán megszüntették az eljárást, egy keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítottak, egy eljárás pedig a felperes halála miatt félbeszakadt - írta Póta Péter.

Forrás: MTI

Vissza
2012.
szeptember
12. 22:34

Biszku Béla tagad

Biszku Béla tagad Biszku Béla azt állítja, hogy 1956-ban semmiféle kapcsolata nem volt a karhatalommal, "se közvetve, se közvetlenül". Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának egykori tagja a HírTV-nek kedden, rózsadombi lakásában adott interjút.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART