2010.
május
30. 18:53

Nyugdíjas kedvezmények Szlovákiában

Komarno Szlovákiában a nyugdíjasok több kedvezményre jogosultak, melyek által némileg csökkenthetik kiadásaikat. Egyes kedvezmények törvényből eredően járnak, másokat a helyi önkormányzatok hagyhatnak jóvá.

Először tekintsük át azokat, amelyeket törvények szabnak meg. A 60-70 év közöttiek egy évig érvényes Senior railplus igazolványt vásárolhatnak 6,61 eurórért, amellyel 40 százalékos kedvezménnyel utazhatnak vonattal. A 70 éven felüliek 50 km-ig 17 centet fizetnek, ha vonattal utaznak. Az autóbusz-közlekedésben is létezik kedvezmény 70 éven felülieknek. Ez a kedvezmény azonban nem egységes, megyénként, sőt gyakran vállalatonként és vonalanként is változik. Érdemes a közlekedési vállalatnál chipkártyát kiváltani – ezzel tovább csökkenthetők az utazási kiadások, mert az így vásárolt menetjegy olcsóbb, mintha készpénzzel fizetnének.

A 65 éven felüliek esetében a gázfűtés havi fix díjszabása 1,66 euróval csökken, ezt kérvényezni kell a Szlovák Gázműveknél.

A nyugdíjasok számára mind a vezetékes vonal, mind a mobiltelefonok esetében vannak kedvezményes csomagok. Azok, akik más személy segítsége nélkül nem tudnak mozogni, vagy látássérültek, havi 1,31 eurót fizetnek a híváscsomagért. Ugyanígy választhatnak kedvezményes internet-csomagot is. A havi rádió- és televíziódíj csak akkor csökkenthető a felére, ha nem él velük egy háztartásban aktív korú, kereső személy. A postán is kérhető a kedvezmény.

Kedvezményt kaphatnak a 60 éven felüliek a gyógyfürdői kezelésre is, ám csak a főszezonon kívül. Ha a nyugdíjas folyószámlára kapja a nyugdíját, a bank is adhat kedvezményt – ez azonban bankfüggő.

Milyen kedvezményeket adnak a Komáromi régió önkormányzatai?

A helyi önkormányzatok lehetőségeikhez mérten adnak kedvezményt.

Komárom: A városi adók és illetékek területén több kedvezményt kapnak az idősebbek, a nyugdíjasok. 70 év fölött az ingatlanadó kapcsán kapnak engedményt a saját használatú telkek után, az ebadónál a társasházakban lakó nyugdíjasok kapnak kedvezményt. A hűségkártya használatánál is több lehetőséget kapnak a nyugdíjas komáromiak.

Gúta: A 70 éven felüliek a házadó felét fizetik, ugyanez érvényes garázs esetében is, a szemétdíj kedvezménye - 5,84 €, további adókedvezmény illeti mindazokat, akik rendkívül alacsony nyugdíjjal rendelkeznek, ők a kutyaadóra is engedményt kapnak.

Karva: Az önkormányzat a 70 éven felüli nyugdíjasoknak nem kell házadót fizetniük, ha a családi ház a tulajdonukban van és lakják azt.

Dunamocs: A törvényből eredő kedvezményen kívül a nyugdíjasok naponta 1 euróért kapnak ebédet.

Szentpéter: A 70 éven felülieknek felére csökkentették az ingatlanadójukat. A község költségvetéséből támogatják a rászoruló nyugdíjasokat. Elhelyezést biztosítanak számukra a helyi szociális otthonban.

Bajcs: Elsősorban az étkezésükre ad kedvezményt az önkormányzat. Ez év május elsejétől a napi 2,66 eurós ebédért a 215-232 eurót kapó nyugdíjasnak a község 0,80 cenntel, a 166-182 eurós nyugdíjasnak 1,07, a 250-270 eurósnak pedig 0,27 centtel egészíti ki a napi ebédjét az önkormányzat. Ezen kívül évente igény szerint az önkormányzat fizeti a nyugdíjasok gyógyfürdői kirándulását.

Perbete: A szemétdíj felét fizetik a nyugdíjasok, az egészségkárosultak és a rokkantnyugdíjasok.

Ógyalla: A 70 év feletti nyugdíjasoknak, egészségkárosultaknak és a rokkantnyugdíjasoknak 50 százalékkal kevesebb ingatlanadót kell fizetniük a családi házra, garázsra és a kertjükre, a tulajdonukban levő szántóföldre ez a rendelet viszont nem érvényes. Az ebadót sem kell fizetniük, viszont a szemétdíjat igen. Az étkeztetés nem tartozik a város hatáskörébe, így ezt a vállakozóval rendezik.

Komáromfüss: Több kedvezménnyel is szolgálnak a nyugdíjasaiknak. Megemlíthetnénk az adózást, ahol a 70 éven felüli lakosoknak kedvezményes a házadó, továbbá az olyan személyek, akik korlátozottak a mozgásban, vagy nagyon idősek és különleges igazolvánnyal rendelkeznek ott szintén figyelembe veszik ezeket a lehetőségeket.

Lakszakállas: A nyugdíjasnap keretén belül pénzesutalvánnyal segítjük a nyugdíjasokat, amit a helyi üzletekben le is vásárolhat ki-ki saját belátása szerint.

Megyercs: Az étkezésben besegítünk idős lakosainknak, a helyben konyhán főzőtt ebéddel. Azonkívül a kerek évfordulók alkalmával pénzesutalványokat osztunk szét.

Nagykeszi: Az élelmezéssel segítjük a nyugdíjasainkat. Ez elsősorban az ételkihordásban nyilvánul meg. Természetesen az arra rászorulók pénzesutalványban is részesülnek.

Gellér A szövetkezetben kitűnő ételeket főznek, de sajnos a helyi lakosság idősebb polgárai nem igénylik ezt a lehetőséget. Egyébként más kedvezmény nemigen van.

Bogyarét: A falu nyugdíjas lakói 50%-os adókedvezményt kapnak a telekre és lakásra. Azonkívül a nyugdíjas-nap alkalmával ajándékok, illetve pénzjutalom formájában kedveskedünk falunk idős embereinek.

Csallóközaraynos: A 70 éven felülieknek adókedvezményeket biztosít az önkormányzat. A föld, az épü -let adó kedvezményes az idős lakosoknak. A nyugdíjasok az évben egyszeri juttatást kapnak, kivétel nélkül egyformán minden nyugdíjas. Egy nővérke rendszeresen látogatja az idős beteg polgártársainkat, amit sokan igénybe is vesznek.

Nemesócsa: a kivetett kutyaadó esetében 50 százalékos kedvezményt kapnak a nyugdíjasok.

Forrás: Kitekintő

Vissza
2009.
november
15. 12:30

300 ezer forint komfortosításra Győrben

300 ezer forint komfortosításra Győrben Az otthonaikban lakó idős emberek mindennapi életének megkönnyítésére fordít négymillió forintot a győri önkormányzat. A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy az összeget a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül, pályázat útján osztja szét a rászorulók között.
Tovább
2009.
november
23. 13:35

Bizalmi állás a falvakban

Bizalmi állás a falvakban Segít az idősek orvoshoz, gyógyszerhez jutásában, elviszi a gyermekeket iskolába, a kismamákat vásárolni. Mindeközben meghallgatja a helyben élők problémáit. Országszerte 1200-an vannak ők, a falugondnokok. Hogyan telik a falugondnok egy napja? A közelmúltban Budapesten rendezett Szociális Expón is bemuatkozott a szolgálat
Tovább
2010.
március
25. 08:40

Fogyasztóként sem elégedett a németországi ezüstgeneráció

Fogyasztóként sem elégedett a németországi ezüstgeneráció A népesedési előrejelzések kapcsán mind a politika, mind az üzleti élet egyre nagyobb figyelmet szentel az 50 évnél idősebb korosztálynak, ám e generáció nem érzi úgy, hogy kellő megbecsülésnek örvendene – derül ki egy német felmérésből.
Tovább
2010.
május
18. 13:12

Hol élnek jobban a nyugdíjasok?

Hol élnek jobban a nyugdíjasok? A romló gazdasági körülmények, megszorító csomagok kihatással vannak az öregségi és korkedvezményes nyugdíjakra is. Az európai országokban egyre többen érik el a nyugdíj korhatárt és így a kifizetések is jelentősen nőnek. A helyzet lassan tarthatatlanná válik, így sürgős változtatásokra van szükség a nyugdíjrendszerekben.
Tovább
2010.
február
23. 17:32

Idősbarát Önkormányzat Díj 2010

Idősbarát Önkormányzat Díj 2010 A szociális és munkaügyi miniszter és az önkormányzati miniszter az 58/2004. (VI.18.) ESZCsM-BM együttes rendeletben elhatározottak, és kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2010. évi "Idősbarát Önkormányzat" Díj elnyerésére.
Tovább
2009.
december
07. 08:58

Izzót cserél a lakosságnál a minisztérium

Izzót cserél a lakosságnál a minisztérium A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdetett az időseket és a nagycsaládosokat támogató közhasznú alapítványok és egyesületek, valamint óvodák számára, hogy az előre fizetett, vissza nem térítendő támogatásból energiatakarékos izzókat vásároljanak. Az izzócsere program során mintegy 220 ezer hagyományos 100 wattos izzót cserélnek ki.
Tovább
2010.
április
25. 18:44

Kedvezményes hevederzár program

Kedvezményes hevederzár program Újbudán egy 80 éves asszony is részese annak a hevederzár programnak, mely 300 kerületi nyugdíjas és nagycsaládos háztartásban tette biztonságosabbá a mindennapokat.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART