2012.
február
07. 12:28

Nyugdíjasként érdemes dolgozni?

Címkék:
bácsi számítógéppel Hát nem kifizetődő az biztos, de az aktív életkort meghosszabbítja a rendszeres életmódra ösztönző feladatellátás. Mivel pedig a segítő családtag státusza megszűnt, és a be nem jelentett módon a vállalkozásunknál tevékenykedő magánszemélyek után büntetés jár, be kell jelentenünk a nyugdíjasokat is. A munkaviszonyban álló nyugdíjasnak külön jogviszonykódja (3110) van. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végző személyek akkor biztosítottak (jogviszonykód: 3210 Nyugdíjas egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonya), ha a megbízási díjuk eléri a minimálbér 30%-át (27.900 Ft/hó).

Az a személy, aki

- munkaviszonyban dolgozik,

- a szövetkezet tagja, és a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik,

- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végez legalább a minimálbér 30%-át elérő összegű díjazásért,

és egyidejűleg saját jogú nyugdíjas, akkor baleseti ellátásra és egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

A jogszabályok megváltozása miatt először azt kell tisztázni, hogy ki minősül saját jogú nyugdíjasnak 2012-től. Sokan leírták már ezt az interneten, ezért csak a lényegéről beszéljünk! Az átalakított ellátásban részesülők (korhatár előtti ellátás, rokkantsági ellátás, szolgálati járandóság,) ettől az évtől már nem tekinthetők saját jogú nyugdíjasnak a járulékfizetés szempontjából sem. Kizárólag azok tartoznak ebbe a körbe, akik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint – beleértve az EU-s jogszabályok hasonló előírásait is – saját jogú nyugellátásban részesülnek, a nyugdíjkorhatárt elérték.

Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Amennyiben ez a feltétel teljesül, és a nyugdíjas szünetelteti a nyugdíjának folyósítását, a vállalkozó akkor is kiegészítő tevékenységűnek minősül.

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok

A munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas munkabéréből 10% nyugdíjjárulékot és 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell levonni, természetesen a személyi jövedelemadón kívül. Ez összesen 30%-os levonásos közteher a nyugdíjas dolgozó számára, ha a bére nem haladja meg az adóalap-kiegészítés értékhatárát. Pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak akkor vonnak le tőle, ha a nyugdíját szünetelteti (Tbj. 25.§). Munkaerő-piaci járulékot szintén nem kell levonni tőle (Tbj. 25/A.§).

Válalkozóknak

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó havi 6.390 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet a jövedelmétől függetlenül. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, vagy ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként fennálló kamarai tagsága szünetel, akkor nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak egy jogviszonyban kell megfizetni.

Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is, az egészségügyi szolgáltatási járulékot elsősorban egyéni vállalkozóként kell megfizetnie. De az sem tilos, hogy az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adóév egészére azt válassza, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás - több társas vállalkozásban fennálló tagsági jogviszony esetén a választása szerinti vállalkozás - fizesse meg utána.

A nyugdíjas egyéni vállalkozó a jövedelméből 10% nyugdíjjárulékot fizet, természetesen a személyi jövedelemadón kívül. A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét, illetve átalányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem. Ha nem vesz fel jövedelmet, illetve az átalányadózónál nincs bevétel, akkor nyugdíjjáruléka sincs, de ha belegondolunk, évi 2.424.000 forintig ez olcsóbb, mint az osztalékjövedelem 30%-os közterhe.

A szociális hozzájárulási adónak nem alanya a saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó, és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó, aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte.

Az egyszerűsített vállalkozói adózást alkalmazó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot az Eva törvényben meghatározott eva-alap 10 százaléka után fizeti meg.

Kiegészítő tevékenység

A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6390 forint (napi összege 213 forint). Többes jogviszony esetén, itt is csak az egyik jogviszonyban kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ha a társas vállalkozó több vállalkozásban végez munkát, a tárgyév január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozik a társas vállalkozásoknak arról, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot melyik társas vállalkozás fizeti meg utána. Szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni.

A kiegészítő tevékenységet végző társas vállalkozó az általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó mellett 10% nyugdíjjárulékot fizet. A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem.

A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után kifizetett, a személyes közreműködése alapján járó járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a járulékot.

Ki a saját jogú nyugdíjas?

Mindezekből megállapítható, hogy a saját jogú nyugdíjasnak nincs minimális járulékfizetési kötelezettsége. Azonban aki nem felel meg a saját jogú nyugdíjas fogalmának illetve a kiegészítő tevékenységűnek, arra ezek a szabályok nem vonatkoznak, hanem főfoglalkozásúként adózik.

Amikor azt látják, hogy a jövedelemből történő levonások ezekben a jogviszonyokban kedvezőbbek, akkor az is jusson eszükbe, hogy ezek mögött az emberek mögött már 20-30-40-50 éves járulékfizetés van.

Forrás: Adófórum

Vissza
2011.
július
27. 10:39

A nyugdíj melletti munkavégzés

A nyugdíj melletti munkavégzés A pénzügyi és családi háttér sokszor közbeszól és szükségből sokan elkezdenek munka után nézni.
Tovább
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART