2011.
augusztus
10. 07:15

Nyugdíjszámítás az EU-ban

Címkék:
zászlók Az Európai Unió országaiban munkát vállalók nyugdíjszámítás előtt szembesülnek azzal, hogy milyen szabályozás és számítás él az EU-ban. Ennek áttekintésében segítünk.

Az Európai Unión belül mozgó munkavállalók nyugdíjjogosultságáról szóló cikkünkben az unióban meghatározó elveket, a szolgálati idők összeszámításának módját tisztáztuk. A folytatás a nyugdíjszámítás és az igénybejelentés folyamatát mutatja majd be.

Amennyiben valaki több tagállamban szerzett szolgálati időt, de mindegyikben egy évnél rövidebbet, akkor az utolsó biztosítás helye szerinti tagállam fog ellátást megállapítani az összes szolgálati idő alapján.

Az ellátások megállapítása sokszor hosszú időt vesz igénybe, ezért ideiglenes jelleggel elsősorban a lakóhely szerinti államnak kell ellátást megállapítani, amint bebizonyosodik, hogy az igénylő kizárólag a nemzeti szabályok alapján – a többi tagállamban szerzett szolgálati idő figyelembevétele nélkül – jogosult lenne ellátásra.

Például, ha valaki legalább 20 év szolgálati időt szerzett Magyarországon, valamint rendelkezik még 5 év német és 5 év dán szolgálati idővel, akkor a német és dán szolgálati idő igazolását megelőzően, amint a magyar szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset meghatározásra, kiszámításra került, a 20 év után járó nyugellátást ideiglenes jelleggel meg kell állapítani, és folyósítani kell. Ha a német és dán illetékes intézmény igazolja a két országban szerzett szolgálati időt, akkor a nyugdíjszámítást ismét el kell végezni, és a nyugdíjat megállapítani.

Ha egyik tagállam sem tud ideiglenes jelleggel ellátást megállapítani, akkor a lakóhely szerinti államnak előleget kell megállapítani, ha a tagállamokban szerzett szolgálati idő alapján valószínűsíthető, hogy a jogosultság fennáll. Ez az előleg abban különbözik a nemzeti eljárás során megállapított előlegtől, hogy ebben az esetben nincs önálló magyar jogosultság a magyar szolgálati idő alapján, ezért egy arányos előleg kerül kiszámításra. Az összes, valamennyi tagállamban szerzett szolgálati időt figyelembe kell venni az elméleti nyugdíj kiszámítása során, de csak az adott országban szerzett szolgálati idő és az összes szolgálati idő arányának megfelelő ellátás kerül kiszámításra, illetőleg előlegként folyósításra.

Az öregségi nyugdíj kiszámítása

A nyugdíj megállapítása attól függően, hogy az igénylő rendelkezik-e nemzeti nyugdíjra való jogosultsággal, kétféle módon történhet. Ha az igénylő:

• rendelkezik önálló nemzeti jogosultságga a kizárólag Magyarországon szerzett szolgálati ideje alapján, akkor két ellátást kell kiszámítani egy nemzeti, és egy un. arányos nyugdíjat, és a két ellátás közül a kedvezőbb ellátás kerül megállapításra és folyósításra;
• nem rendelkezik önálló nemzeti jogosultsággal , akkor csak az arányos nyugdíjszámítást kell elvégezni.

Az arányos nyugdíjat, azaz a magyar nyugdíjrészt a következők szerint kell kiszámítani:

• össze kell adni az igénylő magyar és a más tagállamokban szerzett szolgálati idejét,
• az összes szolgálati idő és a magyar átlagkereset alapján ki kell számítani egy ún. elméleti nyugdíjat, amelynek során az összes szolgálati időt úgy kell tekinteni , mintha az igénylő mindet Magyarországon szerezte volna.
• az elméleti nyugdíjnak a magyar nyugdíjrészét úgy kell kiszámítani, ahogy a magyar szolgálati idő az összes szolgálati időhöz aránylik.

Az igénybejelentés szabályai

Az EU-ban nagyon eltérőek a jogosultsági feltételek is, ami leginkább a nyugdíjkorhatárok tekintetében érzékelhető. Néhány tagállamban magasabb, míg másokban alacsonyabb az előírt nyugdíjkorhatár a jelenlegi magyar - 1952 előtt születettek vonatkozásában előírt 62 éves, illetve az 1952-es korosztállyal induló 62 évről 65 évre történő fokozatos korhatáremelésből eredő - életkorhoz képest. A magyarországi szabályokhoz hasonlóan a legtöbb tagállamban fokozatosan kerülnek bevezetésre a magasabb korhatárok, am szinte áttekinthetetlenné teszi az egész rendszert. Nagyon fontos, hogy a nyugdíj kérelmek beadása előtt kellő információkkal rendelkezzenek az igénylők azon országban irányadó jogosultsági feltételekről, amelyek alapján az ott szerzett szolgálati idő alapján ellátást igényelnek.

A koordinációs rendeletek szabályai alapján az igénybejelentést a lakóhely szerinti tagállam illetékes intézményénél kell megtenni. Egyetlen igénybejelentéssel mindazon tagállamokban megnyílik az ügyfél jogosultsága az ellátásra, ahol szolgálati, biztosítási időt szerzett és az előírt jogosultsági feltételeket teljesíti.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha olyan Magyarországon lakó személy igényel nyugellátást, aki szolgálati, biztosítási időt szerzett mind Magyarországon, mind Németországban, mind Ausztriában és mindegyik ország előírt nyugdíjkorhatárát betöltötte, akkor elegendő egyetlen igénybejelentést tenni Magyarországon. Ezzel a bejelentéssel megindul az eljárás mindhárom tagállam illetékes szervénél, nem kell tehát külön-külön benyújtani a nyugdíj megállapítására irányuló kérelmeket, és személyesen odautazni az adott országba.

Magyarországon jelenleg az igénybejelentés az erre a célra rendszeresített igénybejelentő lapokon történik (öregségi, rokkantsági, baleseti, özvegyi, árva, szülői).

A nemzetközi nyugellátási igények előterjesztéséhez rendszeresített nyomtatványok az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjának (www.onyf.hu) Nemzetközi Ügyek –» Nemzetközi nyomtatványok menüpontjából tölthetők le.

A kérelmeket elsősorban a lakóhely szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell beadni, de célszerű a kérelmek elbírálásával kizárólagos illetékességgel foglalkozó Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóságnál (1081. Budapest, Fiumei út 19/a.), illetőleg hozzátartozói ellátásra irányuló kérelem esetén, ha az elhunyt az elhalálozásakor nyugellátásban részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1139. Budapest, Váci út 73., 1820. Budapest) benyújtani az igénybejelentő lapokat.

Az igénybejelentés mellé csatolni kell mindazokat az okirati bizonyítékokat is, amelyek a magyar és az EU/EGT tagállamokban szerzett biztosítási, szolgálati időkre vonatkoznak.

Az igénybejelentést követően az említett igazgatási szervek – a kérelmek és a csatolt okiratok alapján – a szükséges formanyomtatványokat kitöltik és a magyar szolgálati idő igazolással együtt megküldik az eljárásban részt vevő többi állam intézményének, azaz azon országok intézményeinek, ahol az igénylő biztosítási, szolgálati időt szerzett. A tagállamok által igazolt szolgálati idő figyelembevételével kerül az ellátás megállapításra.

Forrás: adózóna.hu

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART