2012.
április
20. 11:06

Pályázat Nyugdíjas Klubok Működési Támogatására

Címkék:
Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet miskolci székhelyű, miskolci tagsággal – legalább egy éve – működő nyugdíjas klubok működési támogatására (bér és bérjellegű költségek kivételével).

A felosztható alap összege 500.000, az elnyerhető legnagyobb támogatás összege 50.000 forint.

A pályázat tartalmazza a nyugdíjas klub tevékenységének ismertetését, a 2011. évi működésről szóló beszámolót, valamint a megpályázott összeg felhasználásának részletes költségvetését. A pályázathoz csatolni kell a nyugdíjas klub, vagy a nyugdíjas klubot működtető intézmény cégbírósági bejegyzését, az alapszabályt, vagy alapító okiratot, bankszámla-szerződést, valamint NAV igazolást arról, hogy a szervezetnek esedékessé vált, 30 napon túli köztartozása nincs.

A pályázaton elnyert összeg felhasználásáról a pályázót elszámolási kötelezettség terheli. A hiányosan benyújtott pályázat, a pályázatból való kizárást vonja maga után. Egy klub csak egy pályázatot nyújthat be.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akik az előző években az alapból elnyert pénzeszköz pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tettek eleget.

A pályázatokat postai úton „Miskolc Megyei Jogú Város Nyugdíjas Klubok támogatása” jeligére a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztályára 3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39. címre kérik beküldeni 2012. május 07-ig.

Forrás: minap.hu

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART