2012.
augusztus
04. 09:33

Rokkantak: nyugdíj helyett vagyoni felmérés?

Magyar Szociális Fórum A Magyar Szociális Fórum Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért csoportja bejelentette: visszaköveteli a rokkantnyugdíjakat, melyektől jogtalanul megfosztották a megváltozott munkaképességű embereket. Felszólították a kormányt, válaszoljon kérdésükre, kinek akarja odaadni a rokkantak munkaképes éveiben, átlagosan 30 éven át befizetett nyugdíjjárulékait, melyekből előre megfizették a nyugdíjukat, mégsem élvezhetik.

„Csak azt követeljük vissza, amitől jogtalanul megfosztottak minket” – írták elemzésükben, melynek teljes szövege a Magyar Szociális Fórum honlapján olvasható „Meddig játszik még a kormány a rokkantak életével” címmel.

Választ kértek a kormánytól továbbá arra is, hogy vajon melyik nyugdíjassal tenné meg, hogy nyugdíj helyett segélyt ad neki? Szégyenteljesnek minősítik az olyan törvénykezést, amely védtelen, kiszolgáltatott betegeket foszt meg 30 évnyi járulékfizetéssel megalapozott rokkantnyugdíjuktól csak azért, hogy a gazdagokat gazdagítsa, miközben a betegeket nélkülözésre, éhezésre, hajléktalanságra, és fagyhalálra kényszeríti.

Az Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért csoport azt is tudatta, hogy legújabb tapasztalatai szerint hatósági emberek csöngetnek be a rehabilitálhatóvá nyilvánított emberekhez és puhatolóznak vagyoni helyzetük iránt. A csoport szerint „vagyonfelmérés” folyik, hogy ennek figyelembe vételével állapítsák meg az érintett ellátmányát.

„A szociális szempontoknak nincs keresnivalója a megváltozott munkaképességűek ellátórendszerében. Mi köze a betegségnek a vagyoni helyzethez? Egyetlen nyugdíjashoz, vagy tartós, (egy évi) táppénzes állományú beteghez sem csenget be váratlanul senki azért, hogy vagyonfelmérést végezzen! A rokkantak átlag 30 évig munkavégzéssel megalapozott járulékfizetésük mellett a rokkantnyugdíjukhoz szolgálati időt szereztek. Ezzel és a társadalombiztosítási kockázat elvén, jóhiszeműen megszerzett rokkantnyugdíjuktól megfosztva, milyen jogon végeznek náluk vagyonfelmérést? Melyik magyar nyugdíjasnál kutakodik az állam a fazékban és a pénztárcában? A szociális szempontnak, már csak azért sem szabadna a rokkant ellátórendszerben szerepelnie, mert rokkantak és rokkantak között is diszkriminál, ami szintén elfogadhatatlan. Ne szociális segélyt adjanak súlyos betegeknek, hanem a rokkantnyugdíjukat adják vissza, amitől megfosztották őket!” – írják, jogsértőnek és megalázónak minősítve a vagyonfelmérést.

A rokkantak emberi jogaiért küzdő szervezet tisztességes komplex minősítő szempontrendszer kialakítását kéri. Mert tisztességtelennek tartja a hosszú évek óta súlyos betegeket visszaterelni a nem létező munkaerőpiacra, a kb. 200 milliárd Ft költségvetési megtakarítási cél teljesítése érdekében.

Üdvözlik az Országgyűlés állampolgári jogok biztosának érdekükben indított eljárását az Alkotmánybíróságnál, mert nem valósult meg a fogyatékossággal élő embereknek az alaptörvényben deklarált védelme, sem az egyenlő bánásmód követelménye, ezzel szemben csorbult a jogbiztonság.

Végül arra is felhívták a közvélemény figyelmét, hogy a nemzeti erőforrás miniszteri poszton történt személycsere kapcsán megszűnt a fogyatékosságügyi miniszteri biztos megbízatása is, pótlása azonban nem történt meg.

Forrás: Infovilág

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART