2012.
február
09. 04:59

Szlovákia: bonyolódik az állampolgársági ügy

Címkék:
paragrafus Az Emberi Méltóság Tanácsát (EMT), illetve Lomnici Zoltánt kérte meg a kettős állampolgársággal összefüggő "bonyodalmakban" való tájékozódásra a csaknem százéves, a szlovákiai Rimaszombatban lakó Tamás Aladárné családja. Erről az idős asszony Magyarországon élő lánya, Tamás Judit nyilatkozott.

Tamás Aladárné - a korára való tekintettel - gyorsított eljárással kapta meg 2011 áprilisában a magyar állampolgárságot, s noha semmilyen aggálya nem volt azzal kapcsolatban, hogy ez bármilyen formában befolyásolná a szlovák állampolgárságát, december elején szlovák okmányai visszaadására szólította őt fel a rimaszombati hatóság. E döntést ellen ő később fellebbezett. Hasonlóan járt az idős asszony vele egy háztartásban élő másik, 66 éves lánya is.
Mint Tamás Judit elmondta, az átélt stressztől betegeskedő, a tavaly karácsony előtt pár hétig nála lábadozó édesanyja az ünnepekre visszatért Rimaszombatba, ott látogatta meg őt múlt hét pénteken az Emberi Méltóság Tanácsának néhány tagja, közöttük a szervezet elnöke, Lomnici Zoltán.

Közlése szerint a látogatáson szóba kerültek a kettős állampolgársággal, illetve a szlovák okmányok visszakérésével összefüggő, tisztázásra váró bonyodalmak is. A vitás kérdésekben való kiigazodás, illetve az alapos tájékozódás céljából az Emberi Méltóság Tanácsa és személyesen Lomnici Zoltán segítséget ajánlott, s ezt a család örömmel elfogadta - tette hozzá Tamás Aladárné idősebbik lánya.
Mint megjegyezte, az Emberi Méltóság Tanácsát azzal a puhatolózó kérdéssel kereste meg a család, hogy egy strasbourgi jogorvoslati kérelem beadása esetén lenne-e esélye édesanyjának, húgának és a hozzájuk hasonló tortúrán átesett többi felvidéki magyarnak a számukra kedvező elbírálásra.

Tamás Judit felhívta a figyelmet arra, ezek a magyar emberek a saját lakásukban tulajdonképpen hajléktalanokká váltak amiatt, hogy kihúzták őket a szlovák állampolgárok listájáról, s számos más adminisztratív hátránnyal is szembe kell nézniük, mindez pedig szerintünk EU-normákba ütközik. Hozzátette: a látogatás óta napi kapcsolatban állnak az Emberi Méltóság Tanácsának tagjaival.

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke a hozzájuk érkezett megkeresés hírét az MTI-nek megerősítve elmondta: az idős asszony családjának a kérésére a jogvédő szervezet ingyenes segítséget nyújt. Felkért szakértőik máris megkezdték az előkészítő munkát, s javaslatot tesznek arra, hogy ebben a helyzetben milyen jogi lépések lehetnek célravezetőek. Ha az érintett, illetve családja úgy dönt, képviselik az európai fórumok, elsősorban a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága előtt az ügyet - jelentette ki.
Lomnici Zoltán kiemelte: a szlovák állampolgárságtól való megfosztás ez esetben nemcsak súlyos lelki traumát, erkölcsi tehertételt jelent egy idős ember számára, de különféle anyagi és közjogi hátrányok sorozatával jár, kezdve azzal, hogy a szlovák állampolgárság megszűnése miatt máris megszűnt az idén századik életévét betöltő nyugdíjas tanítónő állandó lakcíme.
A kialakult helyzet indokolatlan hátrányos megkülönböztetést idéz elő, a diszkrimináció tilalmának elvébe ütközik és tipikusan az Emberi Méltóság Tanácsa által felvállalt ügyek közé tartozik - jegyezte meg az elnök.
"Ez nemcsak a felvidéki magyarság, de egész Magyarország ügye is" - hangsúlyozta Lomnici Zoltán.

Forrás: MTI

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART