2011.
augusztus
09. 11:43

Új idősügyi program a XIII. kerületben

Címkék:
XIII. kerület A „Közösen a XIII. Kerületért 2011-2014” című program határozza meg a kerület fejlődésének irányvonalát. Az irányelveket figyelembe véve elkészült a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, és a helyi Esélyegyenlőségi Program, melyekben részletes intézkedési terv található a kiemelt célcsoportokra, ezen belül a szociális vagy egészségi állapotuk miatt segítségre szoruló időskorúakra. A programra építve a XIII. Kerületi Önkormányzat elfogadta Idősügyi Programját.

A születéskor várható élettartam meghosszabbodott. A népesség egyre nagyobb arányát alkotó, szépkorú generáció társadalmi hasznosságának előmozdítása fontos feladat. Az idősellátás a társadalom egészének az ügye. Minden terv, intézkedés abból indul ki, hogy az idős nemzedék társadalmi érték, az aktív korban megszerzett tudásra, tapasztalatra igényt kell tartania a helyi társadalomnak. A koncepciónak az aktív életvitel biztosítását kell szolgálnia, az aktivitással kivédhető a feleslegessé válás érzése.

Magyarországon általában a nyugdíjazás időpontjától számít idősnek az ember. A 60 éves és idősebb népesség 60 százaléka nő, a 71 éven felülieknél 67 százalék ez arány. Ma már egyre többen élik meg a századik életévüket a XIII. kerületben is, évente 8-10 ember. Az egyedül élő idősek aránya 62 százalék. A nyugellátásban részesülők átlag jövedelme 106 552 Ft. A legalacsonyabb ellátás 6117 Ft, a legmagasabb 233 325 Ft. 653 fő megváltozott munkaképességű.

A kerület közleményében azt írja, hogy a helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep jutott a civil szektornak, egyházi, alapítványi és magán szervezetek is több szociális intézményt hoztak létre és működtetnek. A kerületi szolgáltatások egymásra épülnek, az egyes ellátások személyre szabottak és egyéni szükséglet felmérésen alapulnak, melyet a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosít.

A gondozónők a házi segítségnyújtás keretében gondozási, ápolási feladatokat végeznek, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben 200 fő idős lakásában működik. Kerületünkben tíz idősek klubját működtetünk, a klubok férőhelye 980 fő.

Az idősek átmeneti elhelyezését nyújtó szociális intézmény 70 férőhelyes. Az igénybevevők több mint fele 85 év feletti. Jelentős mértékben növekedett a 90 éven felüliek száma. Az egyes önkormányzati intézmények minden jogos igényt kielégítettek, soron kívüli elhelyezésre 349 esetben volt szükség. Az idősellátásban dolgozó intézmények közötti együttműködés segíti az időst korának és egészségi állapotának megfelelő ellátás igénybevételére. A tapasztalatok alapján továbbra is az intézmény szakmai filozófiája a prevenció, az aktivizálás és a képessé tevés a saját lakókörnyezetébe történő mielőbbi visszatérésre, az egyéni problémákra reagáló rehabilitációs szolgáltatások nyújtása.

A XIII. kerületi önkormányzat a helyi időspolitika kialakításakor és a helyi intézkedési tervnél figyelembe veszi az EU időspolitikáját és a 2009-ben elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégiát, a helyi tapasztalatokat, a felmerülő igényeket és szükségleteket. A kerületi vezetés fő célkitűzése, hogy a kerületben élő időskorú a társadalom megbecsült tagja és egészséges legyen, de ne legyen magányos, biztonságban és védettségben éljen.

A mindennapok biztonságáért konkrét feladatai közé tartozik az egyszeri támogatás bevezetése azoknak a saját jogú nyugdíjban részesülőknek, akiknek nyugdíjszerű ellátásuk a kerületi átlag alatt van. A Radnóti Miklós Művelődési Központban idősek klub szolgáltatás beindítása időközben megvalósult. Fontos a közgyógyellátásban részesülők körének bővítése, a lakhatási támogatás mértékének megemelése - érvel közleményében a kerület.

A kiművelt emberfőért fejezet feladata az idegen nyelvi és informatikai képzés szervezése idősek számára, a lakossági idegen nyelvi képzési program átalakítása, a lakossági gyors és olcsó internet-elérés megteremtése. Továbbra is feladat a kulturális lehetőségek biztosítása, a programokhoz, kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférésük megismertetése, a kedvezmények körének bővítése.

A digitális esélyegyenlőség megvalósulása érdekében eddig is közel 1500 fő vett részt informatikai képzésen. A képzésen túl fontos olyan feltételek kialakítása, amely a számítógép használatának lehetőségét is megteremti. Ezért szükséges megteremteni a lakossági gyors és olcsó internet-elérést és idegen nyelvi és informatikai képzés szervezése idősek számára.

Kiemelt terület a biztonságos közterületek érdekében az áldozattá válás megelőzését szolgáló ismeretek terjesztése. Továbbá az idősek szabadidejének, hasznos eltöltésének, formáinak és a kondicionáló torna és úszás lehetőségeinek bővítése.

Az egészség megőrzéséhez elengedhetetlen a prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése. Szűrővizsgálatok biztosítása: rendszeres érzékszervek (hallás, látás) továbbá vizelet, vércukor, vérnyomás, EKG, csontritkulás, tüdő, daganatok, pajzsmirigy vizsgálat. Egyebek mellett erre törekszik a XIII. kerület középtávú idősügyi programjában.

Forrás: OrientPress Hírügynökség

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART