Magunkról

Szép Kor Közhasznú Alapítvány

Alapítványunk az idős emberek életminőségének javítására törekszik, mottónk a következő:

„Szép kort szépen megélni!”

Most szeretném Önnek bemutatni a szervezetet és főleg céljainkat.

KIK VAGYUNK?

Az idős embereket szerető, tudásukat, tapasztalataikat, bölcsességüket becsülő emberek. A legkülönbözőbb szakmák képviselői, akik ismerik az öregedés gondjait, nehézségeit, ezért képesek azokon enyhíteni, és minderről referenciákkal is rendelkeznek.

MIT AKARUNK?

Javítani az idősebb korosztály életminőségén a sajtó, média, a tudomány, a modern technika, a művészet eszközeivel. Hidat építeni, kapcsolatot teremteni a működő nyugdíjas közösségek, csoportok között itthon és Európában. Megmutatni és elismertetni az élet erejét!

HOGYAN?

Egy közhasznú alapítvány keretein belül, a nyilvánosság erejével. Az idős emberek igényeinek megfelelő, és róluk szóló lapot, rádió- és televízióműsorokat készítünk. Önálló és állandóan frissülő honlapot hozunk létre az interneten, szakmai és kulturális programokat támogatunk.

MIT VÁLLALUNK?

Elsősorban a közfigyelem folyamatos fenntartását az idős emberek iránt. A korosztály igényeivel, gondjaival foglalkozó szakemberek számára nyilvános fórumot teremtünk, biztosítjuk a párbeszédet az európai partnerekkel, és természetesen az érintett korosztállyal.

MIT KÉRÜNK?

Amennyiben egyetért céljainkkal, az Ön támogatását, tanácsait, ötleteit, javaslatait.

PROJEKTLEÍRÁS

ALAPOK

Az ENSZ adatai azt mutatják, hogy 2050-re Európa lakosságának 35-40 százaléka idős korú lesz. A világszervezet megfogalmazása szerint eljön tehát „a hosszú élet forradalma”. *
A kontinens társadalmainak reagálniuk kell erre a folyamatra, beleértve a kormányokat és beleértve az egyre erősödő civil szférát, valamint az üzleti világot is.
Az Európai Unió a kérdést nemzeti hatáskörbe utalja, egységes, „központi” megoldást tehát nem kínál.

Az idősödő emberek tudásukat, tapasztalataikat természetszerűleg tovább kívánják adni, a társadalmi harmónia alapja, hogy erre a fiatalabbak fogékonyak legyenek. Hazai felmérés szerint a korosztály 65-70 százaléka kész részt venni a magányos, gondozásra szoruló idősek ellátásában is, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül.**

A „SZÉP KOR” projekt lényege, hogy a rendkívül erős társadalmi tőkével rendelkező non-profit szférában mozogva, a média erejét használva, a világos és mihamarabb elérendő közcél érdekében magánerőt mozgósítson.

* Forrás: Idősügyi Tanács
** Forrás: Veszprémi konferencia

SZÉP KOR ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány nyílt, ami azt jelenti, hogy bármikor csatlakozhatnak hozzá magánszemélyek, gazdasági társaságok, más nonprofit szervezetek, akár külföldről is.

Magyarországon mintegy 700 intézményben ápolnak, gondoznak hajlott korú embereket, ezekkel az otthonokkal kapcsolatot tartunk csakúgy, mint a külföldi, hasonló házakkal, szervezetekkel. Rendszeresen tájékoztatjuk az Idősügyi Tanácsot tevékenységünkről, tapasztalatainkról, terveinkről.
Részt veszünk a Nemzeti Idősügyi Stratégia kidolgozásában és végrehajtásában.
Az alapítvány hosszú távú, komplex projektet valósít meg, melynek finanszírozását hazai és európai uniós pályázatokból, valamint saját bevételekből tervezi.

A PROJEKT ELEMEI

Mottó: „Média az idősekért”

1.MÉDIAKÖZPONT

A társadalmi párbeszéd egyik leghatékonyabb eszköze a média, ezért a projekt első eleme egy médiaközpont. Ez az európai irányelvekkel, az Idősügyi Chartával, a hazai Idősügyi Cselekvési Tervvel összhangban működik. Feladata, hogy a magyar sajtóban, médiában hiánypóltó szerepet töltsön be, gyártasson egy időseknek szóló újságot, internetes honlapot és hasonló tartalmú rádióműsort, televízióadást. Az előbbiek teljes egészeben alapítványi kereteken belül valósíthatók meg, az utóbbiakat a közszolgálati média képes és kész fogadni.

Az így előálló médiamix részei egymásra épülnek, olyan reklámerőt képeznek, amely már piaci tényező.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az idősebb korosztály általában nem célcsoportja a reklámoztatóknak, de speciális vásárlói szokásai és sajátos igényei alapján mégis azzá válik, ha jól közelítjük meg és tudatosítjuk a társadalmi folyamatot.

2. TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT

A központ az idősek otthonaiban dolgozó, valamint a háziápolásban résztvevő szakemberek számára biztosít továbbbképzési lehetőséget. Új módszerek, technikák, segédeszközök, készítmények megismertetését, terjesztését szolgálja. Segíti a tudomány legújabb eredményeinek népszerűsítését, az innovációt.
Kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel, a szakmai szervezetekkel, az egészségügyi, szociális kormányzattal, valamint a hazai és európai tudományos műhelyekkel.
Biztosítja, ellenőrzi a projekt színvonalas végrehajtását, garanciát ad az alapítvánnyal kapcsolatba kerülő személyeknek.

3. PROGRAMSZERVEZŐ IRODA

Az idős emberek életét, mindennapjait kulturális programokkal, koncertekkel, művésztalálkozókkal, egyéb rendezvényekkel lehet szinesebbé tenni. Az idősek otthonaiban, nyugdíjas klubokban, kisebb közösségekben programokat kell szervezni, amelyeket úgy lehet gazdaságossá tenni, ha létezik egyfajta koordináció. Az alapítvány ennek racionalizálására is lehetőséget ad.

JÓKOR TÉVÉ

Tisztelt Nézőink!

Kazinczi Károly vagyok, a Szép Kor Közhasznú Alapítvány elnöke és a Jókor Televízió főszerkesztője.

Bizonyára sokak fejében megfordul most, hogy mit akar ez az ember a gazdasági válság közepén szép korral, meg jó korral, de abban bízom, hogy az optimisták vannak többen.

Az önök korosztálya, amelynek műsorainkat szánjuk, átélt ennél sokkal keményebb időket is, most meg mintha magára maradna. Az ifjabbak el vannak foglalva saját, főleg anyagi gondjaikkal, esetleg a politikai csatározással, és keveset gondolnak azokra, akiknek köszönhetik egyáltalán a létezésüket.

Már a közszolgálati televízióból, rádióból is kiszorultak az idősebbeknek szóló műsorok, amelyek évtizedekkel ezelőtt még nagyon jó szakmai színvonalon készültek, bizonyára emlékeznek rá. Én is, mert majdnem 30 éve vagyok rádiós, televíziós.

Nos, a mi alapítványunk most tesz egy kísérletet, elindít egy olyan műsorsorozatot, amely idősödőknek és időseknek szól. Csak velük foglalkozik, nekik ad információkat: a nyugdíjrendszer változásairól, az egészségügyről, a közbiztonságról, az önkormányzati segítségnyújtásról, a szociális ellátásról, sok mindenről, ami a mindennapi életvitelhez kell.

Sokan kérdezték már tőlem pályafutásom során, hogy miért nem mondunk, írunk jó híreket, miért csak a baj, a gond, a katasztrófa?

Azt ígérhetem, hogy nálunk jó hírek is lesznek. Bemutatunk jó helyi kezdeményezéseket, például jó önkormányzati ötleteket, vagy idősek szervezetei által kitalált, javasolt megoldásokat, élhető otthonokat, és itt az otthont, nem csak abban az értelemben használom, hogy egy intézményt jelölök meg vele.

 

Hanem a családi otthonra is gondolok, a lakásra, a házra, ahol az ember évtizedek óta él, és ragaszkodik hozzá.
Nem fogjuk megkerülni persze a kényes kérdéseket sem, azokról a gondokról, amelyet Önök vetnek föl, szintén beszélünk. Ami az Önök szívét nyomja – és elmondják nekünk- arra mi választ kérünk, megoldást keresünk.
Hogy megtaláljuk-e? Remélem…azon leszünk.

Igyekeztünk a technika adta lehetőségeket felhasználni: megtalálnak bennünket az interneten is, de eljuttatjuk műsorainkat DVD-n is az időseket gondozó otthonokba, nyugdíjas klubokba, hogy kisebb-nagyobb csoportokban bármikor megnézhessék. A magyar televíziózás az Önök ifjú korában kezdődött, csak gondoljanak bele, hogy azóta mennyit változott. Mi igyekszünk a már-már elveszett, tartalmi, szakmai, kulturális értékeket megőrizni, az azóta fantasztikus tempóban fejlődő technikát pedig úgy használni, hogy az is az Önök érdekeit szolgálja.

Kazinczi Károly főszerkesztő

Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART